De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie SZW en handhaving. DE INSPECTEUR Toezichthouder op basis van artikel 24 Arbowet. Buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 Wetboek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie SZW en handhaving. DE INSPECTEUR Toezichthouder op basis van artikel 24 Arbowet. Buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 Wetboek."— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie SZW en handhaving

2 DE INSPECTEUR Toezichthouder op basis van artikel 24 Arbowet. Buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 Wetboek van Strafvordering.

3 TOEZICHTINSTRUMENTEN Eis tot naleving Stillegging

4 EIS Doelstelling Aangeven op welke wijze de wet nageleefd moet worden. Geen schorsende werking Om schorsende werking te verkrijgen moet men een voorlopige voorziening vragen bij de rechter

5 STILLEGGING Dit middel wordt ingezet als er ernstig gevaar voor de werknemers bestaat. De stillegging duurt totdat de gevaarlijke situatie is opgeheven. Schorsende werking kan verkregen worden door het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter.

6 HANDHAVINGSBELEID Arbowet Strafbare feiten Beboetbare feiten

7 STRAFRECHT artikel 6 (AVR) artikel 10 (gevaar voor derden) artikel 16 lid 9 (aangemerkte verboden en geboden) artikel 28 lid 7 (negeren stillegging) artikel 33 lid 3 (recidive) artikel 32 (misdrijf)

8 STRAFBARE FEITEN MISDRIJF (artikel 32 Arbowet) Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met de wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers te verwachten is.

9 HANDHAVINGSBELEID Hard waar het moet, zacht waar het kan

10 Mondelinge afspraak Bij niet ernstige overtredingen Meewerkende werkgever

11 Waarschuwing en eis Fundamentele overtreding Waarschuwing als de regels duidelijk zijn Eis als de regels interpreteerbaar zijn

12 Boeterapport Ernstige overtreding Eerdere overtreding niet opgeheven Recidive

13 Inhoud boeterapport Aard beboetbaar feit en wettelijk voorschrift waarmee in strijd is gehandeld. Plaats waar het feit is gepleegd. De bij het feit betrokken persoon of personen. Toezenden aan betrokkenen en eventueel uitleggen in voor betrokkenen begrijpelijke taal.

14 BOETE-BESCHIKKING Binnen 8 weken Hoogte boete Beboetbare feit De betrokken personen De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is De termijn(en) waarbinnen de boete betaald moet zijn

15 HOOGTE BOETE Boetenormbedragen Berekening volgens beleidsregel 33

16 Boete na controle Indien een overtreding niet is opgeheven kan een verhoging van 100% tot 300% worden gegeven.

17 BETALING Binnen 6 weken Aanmaning (nog 2 weken) Invordering


Download ppt "Inspectie SZW en handhaving. DE INSPECTEUR Toezichthouder op basis van artikel 24 Arbowet. Buitengewoon opsporingsambtenaar op grond van artikel 142 Wetboek."

Verwante presentaties


Ads door Google