De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 S TAPSGEWIJS NAAR EEN A TLAS VAN DE POLITIEKE OPVATTINGEN Jean-Paul PINON September 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 S TAPSGEWIJS NAAR EEN A TLAS VAN DE POLITIEKE OPVATTINGEN Jean-Paul PINON September 2015."— Transcript van de presentatie:

1 1 S TAPSGEWIJS NAAR EEN A TLAS VAN DE POLITIEKE OPVATTINGEN Jean-Paul PINON September 2015

2 M AATSCHAPPELIJK DOEL ‘Test-aankoop’ van de kiezer  Kieswijzer; rating van de transparantie van de partijen ‘Wikipedia’ van de politieke spelers  Atlas van de politieke opvattingen ‘Quality surveyor’ van het openbaar bestuur  Enquêtes, analyses volks-’rating’ van de prestaties van de mandatarissen Instituut voor opvoeding in burgerschapszin  Pedagogische kit, vorming voor leraren. 2

3 P OLITIEKE VERBINDINGSGROEP Personen die het contact verzorgen tussen WijBurgers en hun partij 3 GroenColaesStefan N-VADe ZaegerPiet Open VLDStuyckLaure PVDAWarmoesThierry sp.aBryonFranky Vlaams BelangBuysseYves cdHNyssenOlivier EcoloMougetCharlotte FDFDermineAlexandre MRMagheFrédéric Parti PopulaireRivetLuc Parti SocialisteMarquetteCécile PTBWarmoesThierry

4 V ASTSTELLINGEN EN UITDAGINGEN De kiezer heeft moeite om: zich te identificeren met een partij een partij af te straffen in geval van problemen de kandidaat te vinden met wie men politiek het meest verwant is een kandidaat te beoordelen op zijn waarde (integriteit, bekwaamheid). Hij heeft de indruk dat volksvertegenwoordigers veeleer hun eigen voordeel zoeken dan dat van de burger: Burgers hebben (terecht?) schrik om tegen hun leiders in te gaan: schrik voor weerwraak. 34% van de Belgen denkt dat ambtenaren niet altijd op basis van hun verdiensten worden bevorderd. Er zijn veel manieren om op een volstrekt wettelijke manier zijn macht te misbruiken. Demagogie: Cliëntelisme Verkiezingsbeloften 4

5 V ASTSTELLINGEN EN UITDAGINGEN ( VERVOLG ) Leemten in het openbaar bestuur: We spreken ons niet uit over de oorzaken (slordigheid, onbekwaamheid, corruptie, verborgen agenda’s…) Een slechte kwaliteit-kostenverhouding Leemten in de dienstverlening. Democratisch deficit: De kleine impact van voorkeurstemmen Het volk kan geen referenduminitiatief nemen De burgers keren zich af van de politiek Is de pers onafhankelijk? Men heeft geen vertrouwen meer in politici 5

6 O PLOSSINGEN : DE KERN VAN DE ZAAK Een hoogwaardige openbare dienstverlening vergt: – Een hoogwaardige regelgeving (voorschriften, procedures, controles, administratieve eenvoud) – Een dienstverleningscultuur. Voor een nieuwe cultuur: – Toewijding cultiveren (plichtsbesef) impliceert een vorm van idealisme, (het aankweken hiervan valt buiten het kader van ons project) – Mensen zijn spontaan meer bekommerd om hun eigen belang dan om het openbaar belang De kloof tussen beide verminderen door transparantie: wie voelt dat hij in het oog wordt gehouden, gaat zich beter gedragen Toepassing op politici: – Politici moeten integer zijn: indien u hebt gestemd voor een kandidaat die precies belooft wat u wilt, maar die niet integer is… – Aan de kiezers instrumenten geven waarmee ze de verdienstelijkste kandidaten beter kunnen vinden/herkennen. 6

7 E RVARING MET K IESWIJZER 2014 Enig systeem in België dat toeliet een selectie te doen tussen alle kandidaten 1.500 kandidaten hebben meegewerkt Mailing naar 240.000 bestemmelingen 63.000 raadplegingen In Franstalig België, partnership met ‘Groupe Sudpresse’; papierversie van de kieswijzer 50.000 gebruikers hebben het statistisch formulier ingevuld 7

8 K IESWIJZER 2014 8

9 M EMORANDUM Democratie: Het doorschuifeffect van de kopstem afschaffen, een bindend referendum op initiatief van de bevolking, opvoeden tot burgerzin Overheidsfinanciën: Modernisering van de boekhouding, schuldvermindering Kwaliteit van de openbare dienstverlening: Een snellere werking van het gerecht, inachtneming van het recht om een vergunning te krijgen binnen de vastgelegde termijnen, herziening van het regelgevende kader inzake het blokkeren van grote projecten Beheer van de Staat: Vereenvoudiging van de instellingen, modernisering van het openbaar ambt, strijd tegen valse medische attesten Fiscaliteit: Volledige hervorming. Vereenvoudiging! Harmonisatie! Betere integratie van de grote politieke strekkingen. Betere aanpassing aan de huidige tijd van vrij verkeer van personen en goederen. http://www.wecitizens.be/docs-nl/J08-WijBurgers-memorandum.pdf 9

10 K IESWIJZER 2014 10

11 H ANDVEST VAN VZW W IJ B URGERS Transparantie in de Politiek Tools voor de kiezers De vereniging is partij-neutraal en pluralistisch De volksraadpleging verbeteren De kwaliteit van het fiscaal systeem verbeteren Het openbaar bestuur verbeteren Een verantwoorde staatsschuld 11

12 B IJZONDERE VOORDELEN VAN W IJ B URGERS Stemwijzer voor kandidaten (en niet enkel voor partijen) Politieke Databank: beter dan alles wat nu bestaat Impact op politici: De bestaande initiatieven hebben weinig effect: media, stemadviezen vanwege uiteenlopende groepen enz. Neutraliteit: links noch centrum noch rechts 12

13 ORGANEN VAN DE VZW 13 STUDIECENTRUM Stelt teksten voor ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR WETENSCHAPPELIJK COMITÉ NETWERK VAN MEDEWERKERS: UNIVERSITEITEN, DESKUNDIGEN, VRIJWILLIGERS Keurt teksten goed WEBSITE

14 D E P OLITIEKE D ATABANK WijBurgers wil DE referentie worden met haar interactieve databank betreffende de politieke spelers Op dit geraamte zullen talrijke andere initiatieven geënt worden ter bevordering van de transparantie. 14

15 15

16 16

17 17

18 D E NIEUWE P OLITIEKE D ATABANK : WELKE POLITICI ZIJN OPGENOMEN ? Nu zijn er meer dan 4900 politici opgeslagen : De Belgische leden van 7 parlementen De burgemeesters De meeste kandidaten voor de verkiezingen van 25/5/2014. De partijen De sociale partners Nieuw (in opbouw): De ‘denkers’: thinktanks, universiteitsprofessoren, columnisten 18

19 P EILING VAN DE P OLITIEKE SPELERS Standaard dienst. WijBurgers: onderzoekt of het onderwerp in een parlementaire stemming werd opgenomen verzamelt het standpunt van de politieke partijen en de sociale partners Legt de vraag voor aan de parlementsleden identificeert invloedrijke personen (‘denkers’) die zich over het onderwerp hebben uitgesproken brengt verslag uit integreert, mits u daarmee instemt, het resultaat in de Politieke Databank publiceert een artikel met de analyses van de resultaten. 19

20 T ARIEVEN Steunende leden van WijBurgers: lidgeld varieert tussen € 8 en € 3000 naargelang de categorie: http://www.wecitizens.be/nl/doe-mee/gift-lidgeld-en-toelating/ Individueel gebruiksrecht (voor o.a. de Politieke Databank): € 35 Collectief gebruiksrecht : in verhouding met het lidgeld betaald door ondernemingen Peiling van de politieke spelers: € 2.950 voor de eerste bestelling; € 1.950 voor de volgenden. 20

21 www.WeCitizens.be info@WeCitizens.be Adm. dél.: Jean-Paul Pinon – 0497 527751 www.WeCitizens.be info@WeCitizens.be Adm. dél.: Jean-Paul Pinon – 0497 527751 21 W E C ITIZENS – W IJ B URGERS - N OUS C ITOYENS A. S. B. L.


Download ppt "1 S TAPSGEWIJS NAAR EEN A TLAS VAN DE POLITIEKE OPVATTINGEN Jean-Paul PINON September 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google