De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v271208.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v271208."— Transcript van de presentatie:

1 DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v271208

2 PARTIJ PROGRAMMA  De partij heeft geen programma, en slechts één belofte : DIRECTE DEMOCRATIE

3 WERKWIJZE  De partij DEMO-EX BELGIE verbindt er zich toe om enkel het standpunt te volgen dat door de meerderheid van de kiesgerechtigde burgers beslist wordt op een daarvoor speciaal ingericht internetforum.  De kiezer kan mandaat geven D2.1 (delegative democracy)

4 WERKWIJZE  In de praktijk bestaat het DEMO-EX model uit drie stappen: - SELEKTIE - DEBAT - STEMMING

5 ALGEMENE STRUCTUUR  Het Zwitsers model van samenwerking van de parlementaire en directe democratie nemen wij als streefdoel.  Daarbij onderscheiden we het volksinitaitief, het facultatief referendum en het verplicht referendum.  Het volk is soeverein, een beslissend referendum behoort tot het hoogste gezagsniveau.  Het plebisciet (referendum op vrij initiatief van de overheid) behoort voor ons niet tot de Directe Democratie.

6 1. SELEKTIE der wetsontwerpen en beslissingen  Alle onderwerpen waar de verkozenen mee te maken krijgen worden op de website ter kwotering aangeboden. Op een schaal van 1 tot 5 wordt aangegeven welke onderwerpen men verkiest om een debat over te voeren en te stemmen. Indien het onderwerp gemiddeld 3 haalt, of meer, wordt het onderwerp aan debat en stemming onderworpen.

7 DEBAT  Het debat is de basis voor een democratische stemming. Iedereen kan aan het debat deelnemen en voor of tegen argumenteren aanbrengen. Er is maar één beperking voor deelname aan het debat bij DEMO-EX-BELGIE, het moet in de taal van de website gevoerd worden.

8 STEMMING  De stemming op de website loopt tot één dag voor de stemming in de raad waar de DEMOEX verkozene zetelt.  Als er minder dan 2% van de kiesgerechtigde burgers hun stem uitbrengen zullen de verkozene van DEMO-EX-BELGIE zich onthouden.

9 2. SELEKTIE der volksinitiatieven  Alle onderwerpen waar de burger belangstelling voor heeft kunnen op de website ter discussie aangeboden worden. Als het onderwerp zijn afwerking bereikt heeft wordt het door de initiatoren ter stemming aangeboden. Als het initiatief 2% der stemmen van kiesgerechtigden behaalt dan wordt het onderwerp aan debat en definitieve stemming onderworpen. Het onderwerp kan een algemeen standpunt betreffen of de vorm hebben van een wetsontwerp.

10 DEBAT  Het debat is de basis voor een democratische stemming. Iedereen kan aan het debat deelnemen en voor of tegen argumenteren aanbrengen. Er is maar één beperking voor deelname aan het debat bij DEMOEX-BELGIE, het moet in de taal van de website gevoerd worden.

11 STEMMING  De stemming op de website loopt tot één dag voor de stemming in de raad waar de DEMOEX verkozene zetelt.  Als er minder dan 2% van de kiesgerechtigde burgers hun stem uitbrengen zullen de verkozene van DEMOEX-BELGIE zich onthouden.

12 DEMO-EX BELGIE  Mogelijk onverenigbaar met de grondwet (art 33)  Advies 33.789/AV en 33.791/AV van de Raad van State ….. Het door de Grondwet aldus ingesteld representatieve stelsel impliceert dat het de volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden. …..

13 DEMO-EX BELGIE  Mogelijke oplossing:  De partij verbindt zich om haar standpunt enkel door de kiesgerechtigden te laten bepalen bij bindend referendum.  De verkozenen van de partij worden geacht de partijdiscipline in acht te nemen waarbij hun stemgedrag constant openbaar opgevolgd wordt en vergeleken met de referenda. Zij stemmen vrij volgens hun eigen eer en geweten.


Download ppt "DEMO-EX BELGIE HET DIRECT DEMOCRATISCH EXPERIMENT in BELGIE v271208."

Verwante presentaties


Ads door Google