De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Mandy de Wilde Universiteit Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Mandy de Wilde Universiteit Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 De pijn en het plezier van affectief burgerschap Burgerparticipatie in perspectief
Dr. Mandy de Wilde Universiteit Antwerpen Lezing voor Vereniging van lokale dienstencentra (VVDC) Antwerpen, 22 oktober 2015

2 Burgerparticipatie in perspectief
Context: sociaal beleid ten aanzien van achterstandswijken vermaatschappelijk van de zorg Trends: activerende overheid (‘participatiesamenleving’) emotionalisering van beleid Praktijkvoorbeelden: pijn en plezier van affectief burgerschap Twee sociale kwesties: feminisering van burgerschap depolitisering van burgerschap Wat betekent dit voor de praktijk?

3 Affectief burgerschap
Een stille revolutie: herziening van de verzorgingsstaat Emotioneel offensief De nieuwe norm: zorgzaamheid

4 Pijn en plezier van affectief burgerschap
Participatieplezier Relatiepijn Groeipijn

5 Participatieplezier Een warme vluchtheuvel Saamhorigheid
De kracht van wederkerigheid en erkenning

6 Relatiepijn Nieuwe scheidslijnen Onbegrensd contact
Overbelasting vrouwen Jonge vrouwen met migrantenachtergrond Gevoelens van miskenning

7 Groeipijn Ongrijpbare verantwoordelijkheden Zeggenschap
Een leven lang leren

8 Twee sociale kwesties Feminisering van burgerschap
Depolitisering van burgerschap

9 Feminisering van burgerschap
De waarde van sociale relaties en zorgzaamheid Resonantie met feminiene waarden De kracht van kleine, alledaagse bezigheden

10 Gevolgen van de feminisering van burgerschap
Emanciperend voor sommige vrouwen Maar zorgbelasting voor veel vrouwen zit emancipatie ook in de weg Feministische beleidsagenda versus zelf dominante rollenpatronen doorbreken?

11 Depolitisering van burgerschap
Doe-democratie Democratisch tekort Sociaal beleid spreekt burgers aan als apolitieke actoren

12 Gevolgen van depolitisering van burgerschap
Kloof tussen zorgzaamheid en zeggenschap De rol van sociaal werkers Van geprovoceerde naar provocatieve domeinen van burgerschap?

13 Wat betekent dit voor de praktijk?
Nieuwe vormen van participatie, saamhorigheid en erkenning Maar: Sociale samenhang kun je niet afdwingen Grote gaten in sociale voorzieningen Overbelasting van vrijwilligers Geef vrijwilligers meer zeggenschap

14 Hartelijk dank voor uw aandacht
Mandy de Wilde


Download ppt "Dr. Mandy de Wilde Universiteit Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google