De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie voor de praktijk 1 van 12 Hoofdstuk 8 Sociale verandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie voor de praktijk 1 van 12 Hoofdstuk 8 Sociale verandering."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie voor de praktijk 1 van 12 Hoofdstuk 8 Sociale verandering

2 Sociologie voor de praktijk 2 van 12 Gemeenschap –Gemeinschaft en Gesellschaft –Saamhorigheid, statisch versus verzakelijking, dynamisch –Herhalende cyclus tegenover conjunctuur en ongewisse toekomst Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij

3 Sociologie voor de praktijk 3 van 12 Typering en verandering in: –Scheiding wonen – werken –Arbeidsdeling –Vorming – onderwijs Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij

4 Sociologie voor de praktijk 4 van 12 Ontwikkeling in gemeenschap door: –Krachten van buiten (ecologisch, klimaat) –Contacten met andere samenlevingen –Dynamiek (intern) Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij

5 Sociologie voor de praktijk 5 van 12 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij Effect: –Besef van tijd en ruimte anders –Handel effect op arbeidsdeling –Sociale controle door kerk, instanties

6 Sociologie voor de praktijk 6 van 12 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij Industriële maatschappij –Machines, meer produceren met minder arbeiders –Door de opkomst van de handel: regionale specialisatie schaalvergroting

7 Sociologie voor de praktijk 7 van 12 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij Effect –Afstand tussen wonen en werken –Specialisatie/arbeidsdeling man werkt buitenshuis vrouw doet zorgtaken –Reproductie van normen, waarden, en kennis verschuift naar instanties later ontstaat daaruit ‘het onderwijs’

8 Sociologie voor de praktijk 8 van 12 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij Ontwikkeling: 1.cyclus 2.golfbeweging 3.spiraal (dynamiek) 4.spiraal met uitloper (conjunctuur) 5.verschillende lijnen (zapcultuur) Organisaties van machinebureaucratie naar netwerkorganisatie

9 Sociologie voor de praktijk 9 van 12 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij Oorzaken veranderingen ─ Ecologisch, klimatologisch ─ Contacten andere samenlevingen ─ Interne dynamiek door economie

10 Sociologie voor de praktijk 10 van 12 Verzet tegen openbreking, poging tot behoud van machtsposities Risicomaatschappij (Beck) –Veel mogelijkheden, veel risico’s –Verantwoordelijkheid onduidelijker door individualisering en fragmentarisering –Juridisering claims –Einde vrijblijvendheid Risico en vervreemding

11 Sociologie voor de praktijk 11 van 12 Risico en vervreemding Vervreemding –Het verband tussen onze eigen bijdrage en het eindproduct is weg –Kritiek op het westerse vooruitgangsgeloof Vormen van vervreemding: 1.Niet overzien relevantie eigen handelen 2.Niet overzien samenhang maatschappelijke activiteiten 3.Gespletenheid in identificatie

12 Sociologie voor de praktijk 12 van 12 Suïcide Suïcide als indicator voor mate van vervreemding (Durkheim) –Ontwikkeling Europa: integratiekaders brokkelen af –Minder integratie geeft anomie (regelloosheid) –Minder sociale controle


Download ppt "Sociologie voor de praktijk 1 van 12 Hoofdstuk 8 Sociale verandering."

Verwante presentaties


Ads door Google