De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 8 Sociale verandering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 8 Sociale verandering."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 8 Sociale verandering

2 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Gemeinschaft en Gesellschaft Saamhorigheid, statisch versus verzakelijking, dynamisch Herhalende cyclus tegenover conjunctuur en ongewisse toekomst

3 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Typering en verandering in: Scheiding wonen – werken Arbeidsdeling Vorming – onderwijs

4 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Ontwikkeling in gemeenschap door: Krachten van buiten (ecologisch, klimaat) Contacten met andere samenlevingen Dynamiek (intern)

5 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Effect: Besef van tijd en ruimte anders Handel effect op arbeidsdeling Sociale controle door kerk, instanties

6 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Machines, meer produceren met minder arbeiders Door de opkomst van de handel: regionale specialisatie schaalvergroting

7 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Effect Afstand tussen wonen en werken Specialisatie/arbeidsdeling man werkt buitenshuis vrouw doet zorgtaken Reproductie van normen, waarden, en kennis verschuift naar instanties later ontstaat daaruit ‘het onderwijs’

8 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Ontwikkeling: cyclus golfbeweging spiraal (dynamiek) spiraal met uitloper (conjunctuur) verschillende lijnen (zapcultuur) Organisaties van machinebureaucratie naar netwerkorganisatie

9 Van gemeenschap naar de postindustriële maatschappij
Oorzaken veranderingen Ecologisch, klimatologisch Contacten andere samenlevingen Interne dynamiek door economie

10 Risico en vervreemding
Verzet tegen openbreking, poging tot behoud van machtsposities Risicomaatschappij (Beck) Veel mogelijkheden, veel risico’s Verantwoordelijkheid onduidelijker door individualisering en fragmentarisering Juridisering claims Einde vrijblijvendheid

11 Risico en vervreemding
Het verband tussen onze eigen bijdrage en het eindproduct is weg Kritiek op het westerse vooruitgangsgeloof Vormen van vervreemding: Niet overzien relevantie eigen handelen Niet overzien samenhang maatschappelijke activiteiten Gespletenheid in identificatie

12 Suïcide Suïcide als indicator voor mate van vervreemding (Durkheim)
Ontwikkeling Europa: integratiekaders brokkelen af Minder integratie geeft anomie (regelloosheid) Minder sociale controle


Download ppt "Hoofdstuk 8 Sociale verandering."

Verwante presentaties


Ads door Google