De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Poster Poster tonen. Deze presentatie is een inleiding Deze presentatie vormt een aanloop tot OctoQuest®. Eerst de “KAART” dan de “Route”. De kaart is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Poster Poster tonen. Deze presentatie is een inleiding Deze presentatie vormt een aanloop tot OctoQuest®. Eerst de “KAART” dan de “Route”. De kaart is."— Transcript van de presentatie:

1 Poster Poster tonen

2 Deze presentatie is een inleiding Deze presentatie vormt een aanloop tot OctoQuest®. Eerst de “KAART” dan de “Route”. De kaart is vergelijkbaar met een landkaart. De route is het pad wat je aflegt.

3 De proces Pyramide I Er is een groot verschil tussen een landkaart en de route die je concreet loopt. In deze presentatie gaat het over de kaart. De weg wordt op een andere wijze besproken.

4 De proces pyramide II Een proces is samen te vatten in de vorm van een overzichtskaart. Dit overzicht wordt in deze presentatie met fragmenten in stappen opgebouwd tot een model dat overzicht biedt. Dit overzicht vormt een aanloop tot het OctoQuest® protocol.

5 De proces pyramide Een proces start met een vorm van “onvrede”. In de figuur is dit “betrokkenheid” betrokkenheid

6 De proces pyramide Een tweede stap is nadenken over een structuur die het proces ondersteunt of “ be vat ten ”. Structuur / procedure

7 De proces pyramide Content of inhoud Een derde stap is nadenken over de content of de inhoud

8 Samenhangende facetten De voorgaande facetten: betrokkenheid, structuur en inhoud vormen samen een draagvlak voor een proces

9 De proces pyramide Prof. In ‘t Veld beschrijft een proces in drie fases. Fase één noemt hij “input”. input

10 De proces pyramide Prof. In ‘t Veld beschrijft een proces in drie fases. Fase twee noemt hij “throughput”. input throughput Rol conflicten

11 De proces pyramide Prof. In ‘t Veld beschrijft een proces in drie fases. Fase drie noemt hij “output”. input throughput output

12 De proces pyramide De platte en witte driehoek is het “proces” dat gedragen wordt door drie blauwe “steunvlakken” Structuur/procedure Content/inhoud Betrokkenheid

13 De proces pyramide De platte en witte driehoek is het “proces” dat gedragen wordt door drie “steunvlakken” input throughput output Structuur/procedure Content/inhoud betrokkenheid

14 De proces pyramide De platte en witte driehoek is het “proces” dat gedragen wordt door drie “steunvlakken” input throughput output 2 Structuur/procedure 3 Content/inhoud 1 Betrokkenheid

15 Foto’s De volgende foto’s maken de samenhang inzichtelijk.

16 auteursrechten: wolf.lejeune@planet.nl Structuur, inhoud en betrokkenheid onder- steunen het proces. Een onderlinge afhankelijkheid. Vergt samenwerking.

17 auteursrechten: wolf.lejeune@planet.nl

18 De proces pyramide Om deze driehoek worden cirkels geplaatst die draaien: Cirkel met rolelementen en Cirkel met vervormings- elementen. input throughput output Structuur/procedure Content/inhoud betrokkenheid

19 Uitbreiding met cirkels Het model is nog niet af. Op de volgende slides worden twee bewegende cirkels geïntroduceerd. De elementen zijn: vervormingen, weglatingen, en generalisaties en ook rolopvattingen, rolverwachtingen en rolconflicten.

20 De proces pyramide, de eerste schijf Vervormings aspecten bij de proces- pyramide elementen input throughput output Structuur Content Betrokkenheid Vervormingen Weglatingen en weggelaten ik-posities Generalisaties Deze cirkel draait met de tekstelementen

21 Toelichting bij de eerste schijf Weglatingen, weggelaten ik- posities,vervormingen en generalisaties spelen veelvuldig een rol bij zaken als: – Input, throughput en/of output, – Betrokkenheid, structuur en/of content

22 De proces pyramide, de eerste schijf Vervormings aspecten bij de proces- pyramide elementen input throughput output Structuur Content Betrokkenheid Vervormingen Weglatingen en weggelaten ik-posities Generalisaties Deze cirkel draait met de tekstelementen

23 De proces pyramide, de eerste schijf Vervormings aspecten bij de proces- pyramide elementen input throughput output Structuur Content Betrokkenheid Vervormingen Weglatingen en weggelaten ik-posities Generalisaties Deze cirkel draait met de tekstelementen

24 Toelichting bij tweede schijf Rolopvattingen, rolverwachtingen, interpersoonlijke rolconflicten en intrapersoonlijke rol conflicten spelen veelvuldig een rol bij zaken als: – Input, throughput en output, – Betrokkenheid, structuur en content

25 De proces pyramide Rol specifieke aspecten bij de proces- pyramide elementen input throughput output Structuur Content betrokkenheid Rol verwachtingen Rol opvattingen Rol conflicten Deze cirkel draait rond met de tekstelementen

26 Rolmatrix I De rolmatrix schept hier duidelijkheid in. Zie ook power point presentatie met titel rollen een opstel “Rollen een opstel”.

27 © wolf.lejeune@upcmail.nl De Rolmatrix van Prof. Evert van de Vliert Van wederzijdse rolopvattingen en wederzijdse rolverwachtingen: Ik heb een opvatting over de invulling van mijn rol Mijn rolopvatting Ik heb een verwachting over de invulling van jouw rol Mijn rolverwachting Jij hebt een verwachting over de invulling van mijn rol Jouw rolverwachting Jij hebt een opvatting over de invulling van jouw rol Jouw rolopvatting

28 © wolf.lejeune@upcmail.nl Rolconflict, rolgebonden conflict of rol specifiek conflict Een verschil tussen de eigen rolopvattingen en de rolverwachtingen van de ander leidt tot een Rolconflict: Ik heb een opvatting over de invulling van mijn rol Mijn rolopvatting Jij hebt een verwachting over de invulling van mijn rol Jouw rolverwachting

29 De Rolmatrix van Prof. Evert van de Vliert NB, Bij interpersoonlijke rolconflicten is sprake van twee vormen. Deze twee vormen zijn: – Interpersoonlijke rolconflicten Tussen mensen – Intra persoonlijke rolconflicten Binnen één mens Zie ook de samenvatting met de titel “Rollen een opstel”

30 De kaart Een (land) kaart geeft overzicht. Voorgaande slides vormen in hun samenhang een overzicht kaart van de vele verschillende elementen in een proces. In een gesprek overzicht houden met deze kaart is veel te ingewikkeld

31 Van de kaart naar een weg In een praktische toepassing heb je meer aan een weg dan aan een kaart. Deze weg of route is in een protocol gevat met de titel OctoQuest® Zie het uitgeschreven protocol in word of PDF vorm Zie de samenvatting van OctoQuest® op 1 A-viertje of op de A-1 poster

32 Pauze Vroeger de lengte van één kingsize sigaret Op naar OctoQuest


Download ppt "Poster Poster tonen. Deze presentatie is een inleiding Deze presentatie vormt een aanloop tot OctoQuest®. Eerst de “KAART” dan de “Route”. De kaart is."

Verwante presentaties


Ads door Google