De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visal Cirkels van invloed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visal Cirkels van invloed."— Transcript van de presentatie:

1 Visal Cirkels van invloed

2 Welkom en kennismaken Monique Meulen, werkzaam op De Vlasborch, woonzorgcentrum voor visueel beperkte ouderen in Vught. Wie bent u? Het belang van dit rondje. Zit een ieder op de juiste plek? Enkele groepsregels vooraf. Waarom hebt u voor deze workshop gekozen?

3 De geschiedenis van Visal
Het VISAL team is een partnerschap van 5 Europese landen, te weten: Oostenrijk, Engeland, Kroatië, Slowakije en Nederland. In het buitenland hebben mensen met een visusbeperking deze cursus al gevolgd. De resultaten waren verrassend goed.

4 Doel Visal Zicht krijgen op hoe in het leven staan
Handvatten om welbevinden en zelfvertrouwen te vergroten. Sociale vaardigheidstraining en verliesverwerking leiden tot meer ruimte voor eigen regie Daarmee een grotere participatie in de samenleving zowel in de kleine directe kring als in de maatschappij. Versterken van eigen netwerk en het aanspreken van eigen ongekende en onbenutte kwaliteiten.

5 Waarom een pilot Visal op De Vlasborch?
Op De Vlasborch zijn cliënten en medewerkers al jaren vertrouwd met het geven en volgen van cliëntencursussen. Visal is een mooie nieuwe stap. De cursus is ingebed in een pilot met een begin en eindmeting. De pilot wordt ondersteund door KEI. De cursus is ingebed in een pilot met een begin en eindmeting. Hiermee wordt het effect van de cursus voor cliënten geobjectiveerd. De Vlasborch vindt dit een waardevolle toevoeging

6 Voorafgaand aan de cursus
Verspreiden van een uitnodigende en informatieve tekst Inschrijven middels formulier. Belangrijk: cliënten faciliteren bij inschrijven, invullen formulier. Verspreiden van een uitnodigende en informatieve tekst: in brievenbus van elke cliënt, voorlezen en toelichten bij dagopening dagverzorging en huiskamerbespreking op zorgafdelingen.

7 Groot animo! 30 cliënten schreven zich in voor de cursus.
Samenstelling eerste groep: Vrouw Man 5 4 Leeftijd 73 tot 89 jaar Wettelijke status Alleenstaand getrouwd met kinderen getrouwd zonder kinderen weduwe/weduwnaar 3 1 Woonachtig Zelfstandig Aanleunwoning Verzorgingshuis

8 Nulmeting Deelnemers krijgen één-op-één gesprek waarin de nulmeting wordt gescoord en de verwachting t.a.v. de cursus genoteerd. Persoonsgegevens Zelfvertrouwen Psychisch welzijn Maatschappelijke Participatie Vragen: Wat sprak u aan om zich op te geven voor deze cursus? Wat verwacht u ervan en hoopt u te kunnen leren? Wat heeft of hoopt u andere deelnemers te kunnen bieden? Persoonsgegevens Zelfvertrouwen (gebaseerd op de Rosenberg self-esteem test) Psychisch welzijn (Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale) Maatschappelijke Participatie Alle cliënten die zich inschreven krijgen een een-op-een gesprek waarin de nulmeting wordt gescoord en de verwachting t.a.v. de cursus genoteerd. Vragen: Wat sprak u aan om zich op te geven voor deze cursus? Wat verwacht u ervan en hoopt u te kunnen leren? Wat heeft of hoopt u andere deelnemers te kunnen bieden?

9 Heldere communicatie Alle belangstellenden schriftelijk informeren over wie gaat deelnemen aan de eerste groep en wie nog een ronde moet wachten. Sleutelfiguren in organisatie op hoogte brengen om verwarring en verontwaardiging te minimaliseren. Vught, 19 mei ‘15 Beste mensen, Het aantal inschrijvingen heeft onze stoutste dromen overtroffen. Maar liefst 30 mensen hebben blijk gegeven van hun interesse. Op dinsdag 26 mei gaat de eerste groep van start. U bent hiervoor geselecteerd. Wij verwachten u om uur in de spreekkamer nabij de lift op de eerste etage. De bijeenkomst duurt twee uur. In de praktijk is gebleken dat een bijeenkomst soms uitloopt. Dit omdat een onderwerp niet abrupt afgekapt kan worden of omdat emoties zich nu eenmaal niet aan de klok houden. Uiteraard doen wij ons uiterste best uitlopen tot het minimum te beperken. Om te voorkomen dat aan het eind van de bijeenkomst deelnemers worden weggeroepen omdat hun taxi al is gearriveerd vragen wij u uw taxi niet voor kwart voor vier te bestellen. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsbijeenkomst. Wij vragen u een voorwerp of herinnering mee te brengen waarmee u u kunt voorstellen. Iets wat u kenmerkt, waar u trots op bent! Voor sommigen onder u is het de eerste keer dat u deelneemt aan een cursus. Je veilig voelen, weten dat uw verhaal met respect ontvangen wordt en niet buiten de groep doorverteld zal worden is belangrijk. In de bijlage sturen wij u “werken in een groep” mee. Wij verwachten van u dat u zich hieraan conformeert. Data: Dinsdag 26 mei Daarna telkens op maandag, t.w.: 15 en 29 juni, 10 en 24 augustus, 7 en 21 september. Hebt u nog vragen: Neem dan gerust contact op met Monique Meulen of Tanja Sukel

10 Inhoud van de bijeenkomsten
Kennismaking Mijn cirkels van invloed Keuzes binnen de nabije cirkel De treinreis van het leven Sociaal domein Het werken met een maatje

11 Mijn cirkels van invloed
Begrijpen wie belangrijk voor me is en mogelijkheden kennen en ervaren tot verbondenheid.

12 Opdracht Verdeel de lucifers over de drie cirkels. De binnenste cirkel vertegenwoordigt de intieme kring, hoe verder naar buiten hoe losser of oppervlakkiger het contact is. Bespreek twee aan twee hoe jouw collage eruit ziet en waarom je voor deze verdeling, positionering van lucifers t.o.v. elkaar hebt gekozen.

13 Stelling Kijkend naar mijn cirkels van invloed heb ik met iedereen een even hechte band!

14 Uitspraken van cursisten
Mijn hele familie komt in mijn hoofd langs. Ze zijn me allen even dierbaar. Wat me verraste, was dat ik ook het verplegend personeel in mijn binnenste cirkel een plekje dichtbij me gaf. Stralend zegt ze: ik heb drie medewerkers met klem verzocht me voortaan bij de voornaam te noemen. Dat voelt voor mij als thuis zijn! De lucifers met de kopjes naar mij toe ervaar ik als warm en betrokken. Ik zie dit in elke cirkel. Sommige stokjes heb ik zo gelegd omdat ik het contact met die persoon als stormachtig ervaar. Een ruzie en daarna een knuffel. Andere lucifers liggen parallel aan mij met het kopje op gelijke hoogte met de mijne. Met deze mensen trek ik graag op. We gaan erop uit. Het voelt als samen. Ik ervaar het als een momentopname. Voor mijn blind worden stonden sommige mensen heel dicht bij. Nu tuimelen ze bijna van mijn papier. We verstaan elkaar niet meer.

15 Huiswerk Wat kan en wil je graag veranderen. Spreek het eventueel uit naar die persoon en ervaar wat er gebeurd.

16 Keuzes binnen de nabije cirkel
Vragen: Keuzevrijheid, wat is dat? Feedback geven Het belang van de ik-boodschap Ervaring van een cursist: Nee zeggen houdt de relatie met een ander gezond. Sinds mijn visusbeperking voel ik me geen volwaardig mens meer. Ervaring van een cursist: - Tijdens een telefoongesprek kwam een vriendin kwetsend over. Mevr. voelde zich gekleineerd. Dat voelde niet prettig. Hierdoor had ze slecht geslapen. De volgende morgen besloot ze iets aan de situatie te veranderen. Ze belde haar vriendin op en vertelde haar wat haar hinderde. Dit gaf haar een goed gevoel, ondanks dat het door haar vriendin niet goed werd ontvangen. Later op de dag belde de vriendin om haar te zeggen dat ze er over nagedacht had, en er voortaan op zou letten.

17 Het leven als een treinreis
Mensen stappen op en mensen stappen af. Er zijn haltes met een gelukkig weerzien, en haltes met een droevig afscheid. Als we geboren worden stappen we op de trein en ontmoeten onze ouders en denken dat ze de hele reis bij ons zullen blijven. De realiteit is echter anders . Ze stappen noodgedwongen af op een station en laten ons alleen achter in de trein, zonder hun gezelschap, liefde en genegenheid. Maar er stappen ook weer andere mensen op. Mensen die voor ons heel belangrijk zullen zijn tijdens de verdere reis. Het zijn onze broers en zussen, onze vrienden en alle andere mensen die heel veel van ons gaan houden. Voor sommigen is de reis een leuke uitstap. Voor sommigen is het helaas een droevige reis met loodzware bagage. Nog anderen staan steeds klaar om iemand anders in de trein te helpen. Sommigen laten een grote heimwee achter. Anderen stappen in en snel daarna weer uit en geven ons enkel maar de tijd om hen vluchtig te ontmoeten. Soms zijn we ervan verrast dat sommige medereizigers waarvan we houden in een ander rijtuig gaan zitten en ons alleen verder laten reizen. Natuurlijk houd niemand ons tegen om hen in een ander rijtuig te gaan opzoeken. Soms kunnen we echter niet naast hun gaan zitten, omdat die plaats nu al ingenomen is door een ander. Dat is niet erg, zo is de reis nu eenmaal ; vol dromen en verrassingen, vol van ontmoetingen en afscheid nemen. meevallers en ontgoochelingen … Maar bedenk wel …. er is geen terugreis. Dus laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken, we reizen tenslotte maar één keer. Laten we proberen ons reisgenoten te begrijpen, en laten we zoeken naar de mooiste kanten van elk van hen. Weet dat er op elk moment van de reis één van onze reisgenoten ons begrip nodig kan hebben. Ook wij zelf kunnen op een bepaald moment behoefte hebben aan iemand die ons begrijpt.

18 Het verhaal in relatie tot het eigen leven
Met het verhaal in aangepaste leesvorm op zak overdenken de cursisten hun leven als voorbereiding op de volgende bijeenkomst. Mooie en intense gedachten en gevoelens worden gedeeld: - Een cursist zegt: ik vind het moeilijk om mijn verdriet te uitten. Het leven is zo veranderd. Ik voel me niet meer de moeite waard. - Een andere cursist reageert: dat herken ik wel. Maar wat me troost is dat ik weet dat ik in essentie gelijkwaardig ben aan anderen. Het grote verschil is, en dat is hetgeen wat zo pijn doet: ik ben niet langer gelijkvaardig… Conclusie: het is belangrijk te zeggen wat je voelt, wat je wil en hoe je dat wilt. Daarmee help je jezelf en de ander. Dit vraagt om oefening. Het huiswerk is geboren.

19 Evaluatie Elke bijeenkomst afronden met een terugblik.
Na de tweede bijeenkomst besloot een deelnemer te stoppen. Hij zei: ik heb erover nagedacht. Jullie willen serieus praten. Ik wil plezier maken. Ik geniet van de bijeenkomsten. De warmte die iedereen aan elkaar geeft, ik kom tot andere besluiten en standpunten. Het kunnen vertellen wat me tegenhoudt maakt dat ik meer kracht voel, ik put moed uit alle aandacht en betrokkenheid.

20 Presentatie van Visal De cursus wordt met een presentatie afgerond. Het verhaal van een cursist inspireerde een ieder om straks in januari met het publiek op reis te gaan. Komt u ook? Mooi verwoord: Een treinreis naar Nepal. Mevr. vertelt over hoe ze in de trein stapt. Ze weet het einddoel niet. Ze heeft haar rugzak bij zich vol met levenservaringen. Ze stapt uiteindelijk uit op een hele mooie plek. Ze verlaat de trein zonder gedag te zeggen. In Nepal vindt ze een mooi plekje, kleurig en vriendelijk. Op deze plek voelt ze dat ze haar rugzak kan legen. Als ze weer verder reist stopt ze de prachtige kristallen die ze hier tegenkomt in haar rugzak. Er is immers weer ruimte. Ze voelt zich blij en tevreden. Ze weet dat ze haar rugzak nog niet helemaal af heeft kunnen doen. Het voelt goed, dit wilde er nu nog niet uit. Ze neemt ze weer mee verder op haar reis samen met de nieuwe kristallen. Ontroerend en beeldend: Op dit moment is er een treinstaking in mijn leven. Het steeds slechter kunnen zien ervaart hij zo. De trein passeert vaak een tunnel.

21 Sociaal domein Hierbij onderscheiden we: - Ontmoeten - Ontplooien
- Ondersteunen - Veiligheid Waar ziet u deze aspecten terug in uw eigen leven? Hoe verhouden de velden zich tot het thema regie in eigen hand, ruimte voor eigen regie? 

22 Opdracht Bespreek dit twee aan twee.
De zender doet zijn ogen dicht, gebruikt een simulatiebril of blinddoek. De ontvanger onderzoekt: Als ik verbaal reageer merk ik dat de zender… Als ik non-verbaal reageer zie ik dat de ontvanger… De ontvanger schrijft zijn observatie op. Na vijf minuten wisselen. Korte terugkoppeling in de groep

23 Het werken met een maatje
Om het huiswerk voor de volgende bijeenkomst te realiseren krijgen de cursisten de mogelijkheid gebruik te maken van een maatje. Een ieder wordt uitgenodigd een lid van de groep te vragen zijn of haar maatje te zijn.

24 Dank je wel De cursisten vullen de zin aan:
Dank je wel, dankzij jou lukte het mij… Ontdekte ik…. Heb ik nu… Weet ik nu dat ik… Een cursist zegt: - Ik was blij met de hulp, maar voelde ook dat ik een stem wilde hebben. Mijn behoeften kennen, deze communiceren was niet makkelijk. Een andere deelnemer zegt: - Ik voel dat ik sterker ben geworden. Ik durf nu vaker te zeggen dat ik het moeilijk vind. Langzaam dringt het besef tot me door: ik kan nog alles… Alleen niet zien. De andere deelnemers luisteren met een glimlach om hun mond. Een cursist veert op en zegt: Ik zie het aan je… Je straalt meer kracht en zelfvertrouwen uit!

25 Motto Steeds vaker komt een zin terug: Ik ben wel gelijkwaardig… Alleen niet gelijkvaardig! Met dit motto is hulp vragen een leuke en vruchtbare bezigheid. Niet langer minderwaardig voelen…

26 Het sociaal domein, een persoonlijke collage
Hoe zijn de domeinen in uw leven vertegenwoordigd? Waar zou u meer nadruk op willen leggen, waarom en hoe? Maak twee aan twee een collage. Stem af, motiveer waarom u veiligheid als belangrijkste in de reeks vindt, of juist ontmoeten.

27 Terugkoppeling in de groep
Vat in een zin samen wat u van de vorige opdracht hebt geleerd. Luister met aandacht naar de spreker. Ga niet in discussie.

28 Collages van cursisten
Vragen: - Welk domein staat symbool voor eigen regie? - Hoe komt dat tot uitdrukking? - Wat is nodig om dit domein te kunnen laten groeien? - Wat betekent dat voor de andere domeinen?

29 Vol toewijding Mooi om te zien hoe mensen verschillend zijn in hun behoefte. Er is hard gewerkt aan ieders eigen collage, ze zijn toegelicht en gemotiveerd. Een compliment aan eenieder Ik heb een houding gezien van die is van mij en daar sta ik achter, groeien en ontplooien, met respect naar elkaar luisteren en trouw blijven aan het eigen verhaal.

30 Huiswerk Breng het besprokene in de praktijk: vergroot de ruimte voor eigen regie! Hoe doe je dat en wat kom je daarbij tegen? Deel uw proces met uw maatje… desgewenst

31 Evaluatie Uitspraken cursisten:
- Ik had weer veel om over na te denken. - Het was fijn mijn maatje beter te leren kennen. Ik heb er weer een vriend bij

32 Eindevaluatie De cursus is nog niet afgerond. De eindmeting moet nog objectiveren wat nu al zichtbaar is. In de laatste bijeenkomst voor deze workshop beantwoorden de cursisten onderstaande vraag: - Dankzij de cursus lukt het mij… - ontdekte ik…. - heb ik nu… - weet ik nu dat ik… Ik kom vaker voor mijn mening uit Ik voel steeds meer dat het klopt: gelijkwaardigheid is er en gelijk vaardigheid groeit Ik ben niet meer zo bang. Ik durf vaker een initiatief te nemen. Ik zit niet meer afhankelijk in een hoekje met mijn handicap. Ik voel me een flinke meid.    Kortom, nu al zijn cursisten gegroeid, Stralen meer kracht en zelfvertrouwen uit, Ervaren dat hun rugzak is gevuld met vaardigheden om: Het leven leuker en meer bevredigend te maken!

33 Eindevaluatie Een cursist zei:
Voor mij zijn drempels weggevallen. Mijn wereld is groter geworden. Ik woon nog steeds zelfstandig, maar voel tegelijkertijd dat ik erbij hoor… Deel uitmaak van De Vlasborch… Dit vergroot mijn netwerk! 

34 www.visal-project.eu Meer informatie
Contactpersonen Koninklijke Visio locatie De Vlasborch: Monique Meulen – Tanja Sukel


Download ppt "Visal Cirkels van invloed."

Verwante presentaties


Ads door Google