De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visal Cirkels van invloed. Welkom en kennismaken Monique Meulen, werkzaam op De Vlasborch, woonzorgcentrum voor visueel beperkte ouderen in Vught. Wie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visal Cirkels van invloed. Welkom en kennismaken Monique Meulen, werkzaam op De Vlasborch, woonzorgcentrum voor visueel beperkte ouderen in Vught. Wie."— Transcript van de presentatie:

1 Visal Cirkels van invloed

2 Welkom en kennismaken Monique Meulen, werkzaam op De Vlasborch, woonzorgcentrum voor visueel beperkte ouderen in Vught. Wie bent u? Het belang van dit rondje. Zit een ieder op de juiste plek? Enkele groepsregels vooraf. Waarom hebt u voor deze workshop gekozen?

3 De geschiedenis van Visal Het VISAL team is een partnerschap van 5 Europese landen, te weten: Oostenrijk, Engeland, Kroatië, Slowakije en Nederland. In het buitenland hebben mensen met een visusbeperking deze cursus al gevolgd. De resultaten waren verrassend goed.

4 Doel Visal Zicht krijgen op hoe in het leven staan Handvatten om welbevinden en zelfvertrouwen te vergroten. Sociale vaardigheidstraining en verliesverwerking leiden tot meer ruimte voor eigen regie Daarmee een grotere participatie in de samenleving zowel in de kleine directe kring als in de maatschappij. Versterken van eigen netwerk en het aanspreken van eigen ongekende en onbenutte kwaliteiten.

5 Waarom een pilot Visal op De Vlasborch? Op De Vlasborch zijn cliënten en medewerkers al jaren vertrouwd met het geven en volgen van cliëntencursussen. Visal is een mooie nieuwe stap. De cursus is ingebed in een pilot met een begin en eindmeting. De pilot wordt ondersteund door KEI.

6 Voorafgaand aan de cursus Verspreiden van een uitnodigende en informatieve tekst Inschrijven middels formulier. Belangrijk: cliënten faciliteren bij inschrijven, invullen formulier.

7 Groot animo! 30 cliënten schreven zich in voor de cursus. Samenstelling eerste groep: VrouwMan54 Leeftijd 73 tot 89 jaar Wettelijke status Alleenstaand getrouwd met kinderen getrouwd zonder kinderen weduwe/weduwnaar3133 WoonachtigZelfstandigAanleunwoningVerzorgingshuis414

8 Nulmeting Deelnemers krijgen één-op-één gesprek waarin de nulmeting wordt gescoord en de verwachting t.a.v. de cursus genoteerd. PersoonsgegevensZelfvertrouwen Psychisch welzijn Maatschappelijke Participatie Vragen: Wat sprak u aan om zich op te geven voor deze cursus? Wat verwacht u ervan en hoopt u te kunnen leren? Wat heeft of hoopt u andere deelnemers te kunnen bieden?

9 Heldere communicatie Alle belangstellenden schriftelijk informeren over wie gaat deelnemen aan de eerste groep en wie nog een ronde moet wachten. Sleutelfiguren in organisatie op hoogte brengen om verwarring en verontwaardiging te minimaliseren.

10 Inhoud van de bijeenkomsten Kennismaking Mijn cirkels van invloed Keuzes binnen de nabije cirkel De treinreis van het leven Sociaal domein Het werken met een maatje

11 Mijn cirkels van invloed Mijn cirkels van invloed Begrijpen wie belangrijk voor me is en mogelijkheden kennen en ervaren tot verbondenheid.

12 Opdracht Verdeel de lucifers over de drie cirkels. De binnenste cirkel vertegenwoordigt de intieme kring, hoe verder naar buiten hoe losser of oppervlakkiger het contact is. Bespreek twee aan twee hoe jouw collage eruit ziet en waarom je voor deze verdeling, positionering van lucifers t.o.v. elkaar hebt gekozen.

13 Stelling Kijkend naar mijn cirkels van invloed heb ik met iedereen een even hechte band!

14 Uitspraken van cursisten Mijn hele familie komt in mijn hoofd langs. Ze zijn me allen even dierbaar. Wat me verraste, was dat ik ook het verplegend personeel in mijn binnenste cirkel een plekje dichtbij me gaf. Stralend zegt ze: ik heb drie medewerkers met klem verzocht me voortaan bij de voornaam te noemen. Dat voelt voor mij als thuis zijn! Mijn hele familie komt in mijn hoofd langs. Ze zijn me allen even dierbaar. Wat me verraste, was dat ik ook het verplegend personeel in mijn binnenste cirkel een plekje dichtbij me gaf. Stralend zegt ze: ik heb drie medewerkers met klem verzocht me voortaan bij de voornaam te noemen. Dat voelt voor mij als thuis zijn! De lucifers met de kopjes naar mij toe ervaar ik als warm en betrokken. Ik zie dit in elke cirkel. De lucifers met de kopjes naar mij toe ervaar ik als warm en betrokken. Ik zie dit in elke cirkel. Sommige stokjes heb ik zo gelegd omdat ik het contact met die persoon als stormachtig ervaar. Een ruzie en daarna een knuffel. Andere lucifers liggen parallel aan mij met het kopje op gelijke hoogte met de mijne. Met deze mensen trek ik graag op. We gaan erop uit. Het voelt als samen. Sommige stokjes heb ik zo gelegd omdat ik het contact met die persoon als stormachtig ervaar. Een ruzie en daarna een knuffel. Andere lucifers liggen parallel aan mij met het kopje op gelijke hoogte met de mijne. Met deze mensen trek ik graag op. We gaan erop uit. Het voelt als samen. Ik ervaar het als een momentopname. Voor mijn blind worden stonden sommige mensen heel dicht bij. Nu tuimelen ze bijna van mijn papier. We verstaan elkaar niet meer. Ik ervaar het als een momentopname. Voor mijn blind worden stonden sommige mensen heel dicht bij. Nu tuimelen ze bijna van mijn papier. We verstaan elkaar niet meer.

15 Huiswerk Wat kan en wil je graag veranderen. Spreek het eventueel uit naar die persoon en ervaar wat er gebeurd.

16 Keuzes binnen de nabije cirkel Vragen: Keuzevrijheid, wat is dat? Keuzevrijheid, wat is dat? Feedback geven Het belang van de ik-boodschap Het belang van de ik-boodschap Ervaring van een cursist: Nee zeggen houdt de relatie met een ander gezond. Nee zeggen houdt de relatie met een ander gezond. Sinds mijn visusbeperking voel ik me geen volwaardig mens meer. Sinds mijn visusbeperking voel ik me geen volwaardig mens meer.

17 Het leven als een treinreis

18 Het verhaal in relatie tot het eigen leven

19 Evaluatie Elke bijeenkomst afronden met een terugblik.

20 Presentatie van Visal De cursus wordt met een presentatie afgerond. Het verhaal van een cursist inspireerde een ieder om straks in januari met het publiek op reis te gaan. Komt u ook?

21 Sociaal domein Hierbij onderscheiden we: - Ontmoeten - Ontplooien - Ondersteunen - Veiligheid Waar ziet u deze aspecten terug in uw eigen leven? Waar ziet u deze aspecten terug in uw eigen leven? Hoe verhouden de velden zich tot het thema regie in eigen hand, ruimte voor eigen regie? Hoe verhouden de velden zich tot het thema regie in eigen hand, ruimte voor eigen regie?

22 Opdracht Bespreek dit twee aan twee. De zender doet zijn ogen dicht, gebruikt een simulatiebril of blinddoek. De ontvanger onderzoekt: Als ik verbaal reageer merk ik dat de zender… Als ik verbaal reageer merk ik dat de zender… Als ik non-verbaal reageer zie ik dat de ontvanger… Als ik non-verbaal reageer zie ik dat de ontvanger… De ontvanger schrijft zijn observatie op. Na vijf minuten wisselen. Korte terugkoppeling in de groep

23 Het werken met een maatje Om het huiswerk voor de volgende bijeenkomst te realiseren krijgen de cursisten de mogelijkheid gebruik te maken van een maatje. Een ieder wordt uitgenodigd een lid van de groep te vragen zijn of haar maatje te zijn.

24 Dank je wel De cursisten vullen de zin aan: Dank je wel, dankzij jou lukte het mij… Ontdekte ik…. Heb ik nu… Weet ik nu dat ik…

25 Motto Steeds vaker komt een zin terug: Ik ben wel gelijkwaardig… Alleen niet gelijkvaardig! Met dit motto is hulp vragen een leuke en vruchtbare bezigheid. Niet langer minderwaardig voelen…

26 Het sociaal domein, een persoonlijke collage Hoe zijn de domeinen in uw leven vertegenwoordigd? Waar zou u meer nadruk op willen leggen, waarom en hoe? Maak twee aan twee een collage. Stem af, motiveer waarom u veiligheid als belangrijkste in de reeks vindt, of juist ontmoeten.

27 Terugkoppeling in de groep Vat in een zin samen wat u van de vorige opdracht hebt geleerd. Luister met aandacht naar de spreker. Ga niet in discussie.

28 Collages van cursisten Vragen: - Welk domein staat symbool voor eigen regie? - Hoe komt dat tot uitdrukking? - Wat is nodig om dit domein te kunnen laten groeien? - Wat betekent dat voor de andere domeinen?

29 Vol toewijding Mooi om te zien hoe mensen verschillend zijn in hun behoefte. Er is hard gewerkt aan ieders eigen collage, ze zijn toegelicht en gemotiveerd. Een compliment aan eenieder

30 Huiswerk Breng het besprokene in de praktijk: vergroot de ruimte voor eigen regie! Hoe doe je dat en wat kom je daarbij tegen? Deel uw proces met uw maatje… desgewenst

31 Evaluatie Uitspraken cursisten: - Ik had weer veel om over na te denken. - Het was fijn mijn maatje beter te leren kennen. Ik heb er weer een vriend bij

32 Eindevaluatie De cursus is nog niet afgerond. De eindmeting moet nog objectiveren wat nu al zichtbaar is. In de laatste bijeenkomst voor deze workshop beantwoorden de cursisten onderstaande vraag: - Dankzij de cursus lukt het mij… - ontdekte ik…. - heb ik nu… - weet ik nu dat ik…

33 Eindevaluatie Een cursist zei: Voor mij zijn drempels weggevallen. Mijn wereld is groter geworden. Ik woon nog steeds zelfstandig, maar voel tegelijkertijd dat ik erbij hoor… Deel uitmaak van De Vlasborch… Dit vergroot mijn netwerk! Dit vergroot mijn netwerk!

34 Meer informatie www.visal-project.eu Contactpersonen Koninklijke Visio locatie De Vlasborch: Monique Meulen – Tanja Sukel 088-5861500


Download ppt "Visal Cirkels van invloed. Welkom en kennismaken Monique Meulen, werkzaam op De Vlasborch, woonzorgcentrum voor visueel beperkte ouderen in Vught. Wie."

Verwante presentaties


Ads door Google