De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronische ziekte – dood (vervolg) (hfdst 6). Rouw Engelstalige onderscheid bereavement – grief – mourning moeilijk te vertalen: rouw Rouw: verhoogde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronische ziekte – dood (vervolg) (hfdst 6). Rouw Engelstalige onderscheid bereavement – grief – mourning moeilijk te vertalen: rouw Rouw: verhoogde."— Transcript van de presentatie:

1 Chronische ziekte – dood (vervolg) (hfdst 6)

2 Rouw Engelstalige onderscheid bereavement – grief – mourning moeilijk te vertalen: rouw Rouw: verhoogde morbiditeit en mortaliteit (vooral verlies partner bij ouderen)

3 Arts en (nakende) dood van patiënten Cave tunnelvisie: stervensproces niet (h)erkennen; therapeutische verbetenheid Levensduur en/of QoL In leven houden of laten sterven Opdracht: in contact en (eerlijke) communicatie blijven (voor zover pt dat wenst): isolement voorkomen Ethische dilemma’s in communicatie: (valse) hoop (box 6.1)

4 Euthanasie Schrap stukken tekst p137 + p138

5 Euthanasie: het opzettelijk levensbeëindigend handelen (iets dodelijk doen, dus per definitie actief) door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek (dus per definitie ‘vrijwillig’) Al de rest noemt men niet (meer) euthanasie; passieve, actieve, onvrijwillige euthanasie zijn te mijden termen ‘Actief’ opzettelijk levensbeëindigend handelen, niet op verzoek van patiënt (‘onvrijwillig’) = moord Euthanasie

6 ‘Passief’ = stopzetten (iets niet (meer) doen) van levensnoodzakelijke interventies Op verzoek van / met toestemming van pt (schriftelijke wilsverklaring) of zijn vertegenwoordiger: wet patiëntenrechten (‘vrijwillig’) Op initiatief van de arts (‘onvrijwillig’): stopzetten en/ of niet opstarten van medisch zinloze (of zinloos geworden) levensverlengende handelingen (medische verbetenheid voorkomen; DNR-code): in de regel in overleg met patiënt en/of familie (vertegenwoordigers) ‘Passief’

7 Middelen toedienen (= actief) in laatste levensfase die bewustzijn sterk verminderen met als doel symptomen te verlichten en niet levensverkorting of –beëindiging Onbedoeld levensverkortend? Op verzoek van / met toestemming van pt (schriftelijke wilsverklaring) of zijn vertegenwoordiger Palliatieve sedatie

8 Waardenafweging in evolutie Beschermwaardigheid van het leven ‘Gij zult niet doden’ ‘Van het menselijk leven’ versus ‘van de persoon’ ‘Onvoorwaardelijk respect’ versus ‘fundamenteel respect’: afgewogen aan waardigheid, levenskwaliteit, perspectief en R/ mogelijkheden Autonomie, zelfbeschikking, waardigheid Zorgrelatie Zelfzorg van hulpverleners

9 Wettelijke voorwaarden In België is euthanasie onder bepaalde voorwaarden wettelijk mogelijk bij psychiatrische aandoeningen: Medisch uitzichtloze toestand Aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden Dat lijden kan niet gelenigd worden en is het gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening

10 Wettelijke voorwaarden Patiënt meerderjarig (of 2014: ook minderjarig, maar enkel indien fysiek lijden + oordeelsbekwaam + akkoord wettelijke vertegenwoordigers (nl de ouders)), handelingsbekwaam en bewust Verzoek vrijwillig, overwogen, duurzaam, herhaald en niet gevolg van enige externe druk Schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, in medisch dossier Arts licht patiënt in over gezondheidstoestand, therapeutische en palliatieve mogelijkheden Over redelijke periode gespreid meerdere gesprekken

11 Wettelijke voorwaarden Als patiënt dat wenst, bespreekt arts dit met naasten Arts bespreekt dit met zorgteam rond de patiënt Arts raadpleegt een andere onafhankelijke en ter zake bevoegde arts o Neemt kennis van medisch dossier o Onderzoekt patiënt o Gaat wettelijke voorwaarden na o Verslag van bevindingen, toegevoegd aan dossier

12 Wettelijke voorwaarden Bijkomende voorwaarden in niet-terminale situatie: o Minstens een maand tussen schriftelijke verzoek en uitvoeren van euthanasie o Arts raadpleegt tweede onafhankelijke arts, “psychiater […] of specialist in de aandoening in kwestie” Deze stappen regelmatig opgetekend in dossier Arts die euthanasie uitvoert: registratiedocument aan Federale Controle- en Evaluatiecommissie

13 Medisch begeleide zelfdoding Medisch begeleide zelfdoding (physician assisted suicide) = in aanwezigheid van en begeleid door arts volgens zelfde zorgvuldigheidsvereisten als bij euthanasie Is een bijzondere vorm van en veel engere categorie dan hulp bij zelfdoding (assisted suicide): bv ook voorschrift geven

14 Euthanasie of medisch begeleide zelfdoding ? Nederland: geregeld door zelfde wet (2001) o Nederlandse artsenfederatie: bij voorkeur medisch begeleide zelfdoding indien mogelijk o Richtlijn Nederlandse Vereniging Psychiatrie kiest uitdrukkelijk voor medisch begeleide zelfdoding 2 staten van VS met wettelijke regeling levensbeëindiging (The Oregon Dignity Act, 1997 en The Washington State Death with Dignity Act, 2009) : medisch begeleide zelfdoding mogelijk in welomschreven situaties, maar euthanasie niet

15 Euthanasie of medisch begeleide zelfdoding ? In België? Sommige artsen (en patiënten) verkiezen medisch begeleide zelfdoding o Ultieme uitdrukking van de overtuiging te willen sterven o Meer aanvaardbaar en/of minder belastend: ethisch en emotioneel voor vele artsen wezenlijk verschil tussen doden en helpen sterven Deel van aangegeven euthanasiegevallen eigenlijk medisch begeleide zelfdoding

16 Euthanasie of medisch begeleide zelfdoding ? Wet regelt medisch begeleide zelfdoding niet en omschrijft euthanasie als “het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek” (art. 2) Deontologisch (Orde van Geneesheren, advies 2003) en door Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie: medisch begeleide zelfdoding gelijkgesteld aan euthanasie mits zelfde zorgvuldigheidsvereisten

17 Euthanasie of medisch begeleide zelfdoding ? O.w.v. deze tegenstelling blijft statuut van medisch begeleide zelfdoding juridisch onduidelijk ~ rechtsonzekerheid In de praktijk gebeurt het dus wel


Download ppt "Chronische ziekte – dood (vervolg) (hfdst 6). Rouw Engelstalige onderscheid bereavement – grief – mourning moeilijk te vertalen: rouw Rouw: verhoogde."

Verwante presentaties


Ads door Google