De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herman Nys Directeur CBMER KULeuven.  Wet 28 mei 2002 (BS 22 juni 2002)  Wet van 10 november 2005 tot aanvulling van W. 28 mei 2002 met bepalingen over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herman Nys Directeur CBMER KULeuven.  Wet 28 mei 2002 (BS 22 juni 2002)  Wet van 10 november 2005 tot aanvulling van W. 28 mei 2002 met bepalingen over."— Transcript van de presentatie:

1 Herman Nys Directeur CBMER KULeuven

2  Wet 28 mei 2002 (BS 22 juni 2002)  Wet van 10 november 2005 tot aanvulling van W. 28 mei 2002 met bepalingen over de rol van de apotheker (art.3bis) (BS 13 december 2005)  K.B. 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld...( BS 13 mei 2003)  K.B. 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld (BS 7 juni 2007)  Diverse besluiten ivm werking en samenstelling van de federale controle- en evaluatiecommissie opgericht door de wet van 28 mei 2002

3 Euthanasie blijft een misdrijf, tenzij..... -> art.3 §1 : “ de arts die euthanasie toepast pleegt geen misdrijf wanneer hij...” Welk misdrijf? Moord; doodslag

4  Euthanasie : opzettelijk levensbeeindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek (art.2)  Dit verzoek heeft geen “dwingende” waarde (art.14).  Recht om euthanasie te verzoeken, geen recht om euthanasie te krijgen

5  Geen arts kan worden gedwongen euthanasie uit te voeren ( art.14, tweede lid)  De arts die weigert euthanasie toe te passen moet dit tijdig aan de patiënt of diens vertrouwenspersoon meedelen en reden weigering meedelen (art.14, vierde lid)  De arts die weigert moet op verzoek van de patiënt of diens vertrouwenspersoon het medisch dossier van de patiënt meedelen aan een door hem aangewezen arts (art.14, laatste lid).

6 Art.2 : “ het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek” Verzoek betrokkene is essentieel.

7  Meerderjarige patiënt  Ontvoogde minderjarige (art.3)

8  Een schriftelijk verzoek (art.3). Dit wordt meestal een “actueel” verzoek genoemd.  Een schriftelijke wilsverklaring (art.4). Dit wordt meestal een voorafgaand euthanasieverzoek genoemd ( déclaration anticipée )

9 MATERIELE VEREISTEN - Vrijwillig - Overwogen (geinformeerd) - Herhaald - Vrij van externe druk - Duurzaam

10 VORMVEREISTEN Eigenhandig geschrift zo patient kan schrijven. Zoniet door een meerderjarige naar keuze « die geen materieel belang heeft bij dood patiënt ». Herroepbaar zonder vormvereisten

11  Medisch uitzichtloze toestand  Van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden  Gevolg van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

12 - Steeds schriftelijk tov twee meerderjarige getuigen van wie minstens één geen materieel belang heeft bij overlijden patiënt…zie model bijlage K.B. 2 april 2003 - Registratie en mededeling via Rijksregister - Beperkte geldigheidsduur : 5 jaar

13  Lijden aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte  « Niet meer bij bewustzijn zijn »  Volgens de huidige stand van de wetenschap onomkeerbaar

14  Collega raadplegen; bij niet terminale aandoening nog een bijkomende collega  Alle wettelijke vereisten in verband met het verzoek en de gezondheidstoestand nagaan  Communicatie met patiënt/ verpleegkundig team/en desgevallend vertrouwenspersoon en familie  Naderhand binnen 4 werkdagen melden aan de federale controle- en evaluatiecommissie


Download ppt "Herman Nys Directeur CBMER KULeuven.  Wet 28 mei 2002 (BS 22 juni 2002)  Wet van 10 november 2005 tot aanvulling van W. 28 mei 2002 met bepalingen over."

Verwante presentaties


Ads door Google