De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Wmo-werkplaats naar kennisnetwerk voor sociaal domein Theo Roes voorzitter overleg Wmo-werkplaatsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Wmo-werkplaats naar kennisnetwerk voor sociaal domein Theo Roes voorzitter overleg Wmo-werkplaatsen."— Transcript van de presentatie:

1 Van Wmo-werkplaats naar kennisnetwerk voor sociaal domein Theo Roes voorzitter overleg Wmo-werkplaatsen

2 Wmo-wp Samenwerkingsverbanden Hogeschool/lectoraten(trekkers) Gemeenten Instellingen welzijn en zorg (Burgerinitiatieven en cliëntorganisaties) Kerndoelen Kennisontwikkeling voor veld en (lokaal)beleid Professionalisering t.b.v. Wmo c.a. Wmo-wp-congres

3 Wmo-wp Kernactiviteiten 4 O’s Onderzoek ten behoeve van praktijk (en beleid) Ontwikkeling nieuwe werkwijzen/interventies Onderwijs (initieel en postinitieel) Ondersteuning (advies en training) 4 O’s zijn onderling verbonden Wisselwerking praktijk, onderzoek en onderwijs Wmo-wp-congres

4 Thema’s Actief burgerschap Eenzaamheid/sociaal isolement Eigen kracht/zelfregie Sociaal netwerkstrategieën Sociale wijkteams/jeugdteams Interdisciplinair samenwerken (in keten) Samenspel/verschuiving formele en informele zorg Rehabilitatie in de wijk Zelfhulp (ondersteund door ervaringsdeskundigen) Wmo-wp-congres

5 14 Wmo-werkplaatsen Wmo-wp-congres

6 Balans deelnamecijfers 14 werkplaatsen, gespreid over land (16 hogescholen) 122 gemeenten rechtstreeks betrokken 250 instellingen (welzijn, dagbesteding, zorg, wonen) 30 vrijwilligersorganisaties en patiëntenorganisaties Bereik honderden Professionals Ervaringsdeskundigen Docenten en onderzoekers Studenten Burgers/vrijwilligers/civil society Wmo-wp-congres

7 Balans producten Praktijkonderzoeken met reflecties op resultaten Landelijke thematische publicaties (14) Variëteit beproefde interventies Onderwijsmodulen (initieel en postinitieel) (30) Adviestrajecten (groot en klein) Kennisverspreiding (conferenties, workshops, ict- tools, bijdragen aan wet. en vaktijdschriften) 14 regionale websites Wmo-wp-congres

8 Balans werkwijze dicht op praktijk Perspectief burgers en professional voorop Regionale agenda met maatwerk Cocreatie beroepskrachten, vrijwilligers en cliënten Actieleren, reflectie en kennisdeling in communities Wisselwerking onderzoek, praktijk en onderwijs Samenwerking in flexibel netwerk Samensturing en lichte verantwoording Vrije verbindende rol van lector Investeren in communicatie en disseminatie Wmo-wp-congres

9 Balans transformatie sociaal werk Signaleren en agenderen Vraaggericht Oplossingsgericht en maatwerk Outreachend werken Eigen kracht en regie; activerend Integraal en wijkgericht Netwerkversterking Verbinding formeel en informeel Wmo-wp-congres

10 Balans onderwijs en opleidingen Versterking praktijkonderzoek op hogescholen Onderwijs en praktijk koppelen via deelname docenten aan praktijkonderzoek en communities of practice Studenten idem via stages en leeronderzoeken Ontwikkelen van opleidingsmodulen en daarmee versterking positie hogescholen in regionaal werkveld Curriculumontwikkeling t.b.v. HBO Versterking netwerken van hogescholen, lectoraten en kenniscentra Hogescholen positioneren als zelfstandige vrije actor in werkveld Wmo-wp-congres

11 Regionaal kennisnetwerk voor sociaal domein Doorontwikkeling Wmo-werkplaatsen Inhoudelijke verbreding via verbinding met werkvelden jeugd, zorg en participatie Groeimodel (meer gemeenten en instellingen) Breed gedragen regionale kennisagenda Verbinding andere regionale kennisnetwerken, lectoraten, ROC’s enz. Verbinding met landelijke kennisinfrastructuur Wmo-wp-congres

12 Stappen doorontwikkeling Wat doen we komende maanden? Draagvlakverbreding via gesprekken, conferenties met gemeenten, instellingen, vrijwilligers etc. Opstellen van regionale agenda op hoofdlijnen Vorming van kennisnetwerk voor sociale domein Afspraken maken met kerngroep van gemeenten en instellingen voor financiering en uitvoering van de regionale agenda Inrichten Landelijk overleg regionale kennisnetwerken Overleg met landelijke kennisinstituten, departementen en VNG over kennisuitwisseling en samenwerking Wmo-wp-congres


Download ppt "Van Wmo-werkplaats naar kennisnetwerk voor sociaal domein Theo Roes voorzitter overleg Wmo-werkplaatsen."

Verwante presentaties


Ads door Google