De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oogstdienst 2015 Thema: DE WERELD OP Z’N KOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oogstdienst 2015 Thema: DE WERELD OP Z’N KOP."— Transcript van de presentatie:

1 Oogstdienst Thema: DE WERELD OP Z’N KOP

2

3 Welkom en afkondigingen
Aansteken van de paaskaars > Zingen: 218:1,2,3,4 >

4 Zingen : 218: 1,2,3,4 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

5 Zingen : 218: 1,2,3,4 Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.

6 Zingen : 218: 1,2,3,4 Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei. Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.

7 Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om.
Zingen : 218: 1,2,3,4 Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om. Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom. Stil gebed, Bemoediging en groet >

8 Stil gebed, Bemoediging en groet
Zingen : Opw. 599 > Aanvangstekst >

9 Aanvangstekst Marcus 10:42~44 42. Jezus zei: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44. en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Zingen: 72:1,4 >

10 Zingen : Psalm 72: 1,4 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv'len top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

11 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
Zingen : Psalm 72: 1,4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewon, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart. Gebed >

12 Gebed Kinderkoor zingt >
Kinderen gaan naar de Kinder Neven Dienst >

13 Kinderen gaan naar de KND

14 steken wij een kaarsje aan. Laat het licht maar stralen
Zingen: Voor we Gaan Voor we gaan, voor we gaan, steken wij een kaarsje aan. Laat het licht maar stralen over de verhalen en de liedjes die wij zingen, over alle mooie dingen die bestaan. Schriftlezing: 10: 35~45 >

15 Schriftlezing : Marcus 10: 35~45

16 Schriftlezing : Marcus 10: 35~45
35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’

17 Schriftlezing : Marcus 10: 35~45
39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes.

18 Schriftlezing : Marcus 10: 35~45
 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 >

19 De laatste worden de eerste, wie knielde krijgt een troon,
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (allen) De laatste worden de eerste, wie knielde krijgt een troon, de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.

20 Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (mannen) O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood, Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.

21 Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt,
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (vrouwen) Gij die als allerlaatste ter wereld wederkomt, Gij wijst ons onze plaatsen wanneer de strijd verstomt

22 Wij zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer,
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (mannen) Wij zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer, de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.

23 Maar wie zich heeft verbogen voor wat Hij geboden heeft,
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (vrouwen) Maar wie zich heeft verbogen voor wat Hij geboden heeft, die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.

24 De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon,
Zingen : 990: 1,2,3,4,5,6 (allen) De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, wie slaaf was mag nu heersen, de vreemdeling wordt zoon. Verkondiging >

25 Verkondiging Thema: DE WERELD OP Z’N KOP

26 Verkondigingtekst Marcus 10:43~45 43. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44. en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45. want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

27

28 Zingen : Opw. 378: 1,2,3,4 1. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. 2. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last.

29 3. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt.
Zingen : Opw. 378: 1,2,3,4 3. Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. 4. Ik zal blij zijn als jij blij bent huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. Leefregels >

30 Leefregels Zingen : 995: 1,2 >

31 Zingen : 995: 1,2 O Vader trek het lot U aan van allen door U bestaan. Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood; en steel, God die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.

32 O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan.
Zingen : 995: 1,2 O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan. Gij hebt gezegd: Geef Gij hun brood, doe ons hun naasten zijn in nood, opdat zij weten wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid. Dankgebed en voorbeden >

33 Dankgebed en voorbeden
Collecten > Collecte >

34 Collecte Werelddiokonaat De kerk
YouTube Opwekking 732 tijdens collecte >

35

36 Zingen : Opw. 404: 1,2,ref,3,ref Wij gaan op weg met brandend hart, Met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, Zingend van de nieuwe dag.

37 Zingen : Opw. 404: 1,2,ref,3,ref Wij gaan op weg met brandend hart, Met een gebed bij elke stap. Het lied van hoop klinkt door de landen, Zingend van de nieuwe dag.

38 Zingen : Opw. 404: 1,2,ref,3,ref Laat de vlam weer branden, als een helder baken, als heraut van ´t morgenuur. Laat het lied weer sprank´len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

39 Zingen : Opw. 404: 1,2,ref,3,ref De liefde roept, de waarheid spreekt, dat is de kracht waarmee wij gaan. Om hen die vallen, hen die wank´len, op te vangen in uw naam.

40 Laat de vlam weer branden, als een helder baken,
Zingen : Opw. 404: 1,2,ref,3,ref Laat de vlam weer branden, als een helder baken, als heraut van ´t morgenuur. Laat het lied weer sprank´len, laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. Zegen >

41 Zegen Na de dienst is er KOFFIE / THEE / FRISDRANK > Amen, amen, amen!


Download ppt "Oogstdienst 2015 Thema: DE WERELD OP Z’N KOP."

Verwante presentaties


Ads door Google