De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag 2014 Onderweg naar De Wijk van Morgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag 2014 Onderweg naar De Wijk van Morgen."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag 2014 Onderweg naar De Wijk van Morgen

2

3 Transitie is het sleutelwoord voor 2014. Het is ons speelveld geworden. De transitie naar een duurzame samenleving is op volle snelheid en APB Kamp C zit op de kar. Het oude denken werd los gelaten en er werden nieuwe samenwerkingsvormen en intersectorale initiatieven opgezet. Innovatie staat centraal. De burger, lokale overheden en scholen laten we niet los. We blijven hen het hele jaar door gratis adviseren en informeren rond duurzaam bouwen en wonen en houden onze rol als Cleantech Antenne voor de bouwsector. Ook professionelen uit het bedrijfsleven die innovatief werken rond duurzaamheid zijn bij ons aan het goede adres. Samen met meer dan 10 bedrijven en organisaties die intussen binnen Kamp C hun kantoorruimte huren of gekocht hebben, groeien we verder uit naar een kenniscentrum in deze niche. Zij zijn het die dagelijks de duurzame innovatie mee gestalte geven. Vanaf 2015 zetten we ook sterk in op het middenveld, de branche, de bouwsector. We hopen ook u te mogen verwelkomen in onze nieuwe Transitiecafés. We werken ook aan een ‘Walk of fame’, waarin we het resultaat van onze zoektocht naar inspirerende voorbeelden op vlak van transitie naar een duurzame samenleving tentoon stellen. Het belooft een boeiend jaar te worden! Voorzitter Peter Bellens Directiecomité Luc Lemmens Ludwig Caluwé Inga Verhaert Bruno Peeters Peter Bellens Rik Röttger Directeur Peter-Paul van den Berg COLOFON Algemene coördinatie: Sofie Vervloet, Peter-Paul van den Berg Foto’s: Kamp C Dit jaarverslag is uit ecologisch standpunt enkel digitaal beschikbaar Peter Bellens Gedeputeerde

4 Inleiding: De transitie is volop in gang De transitie is op gang en is niet te stoppen! Samenwerken, multi-actor networking, de social media, horizontale platforms, coöperaties, open innovatie, het circulair en modulair-denken, het zijn allemaal trends uit de transitie. Dit vindt momenteel overal en in elke branche plaats. Kijk om je heen, want in elk aspect van het leven is deze trend te herkennen. Verandering roept weerstand op van hen die het meest verdienen (oude orde) en gebrek aan verandering roept weerstand op van de overigen. Jammer genoeg stellen we in België en Nederland te graag zaken ter discussie. Nieuwe initiatieven worden telkens weer in vraag gesteld en wellicht wijden we er weer een universitaire studie aan of eindigen we weer in een patstelling. De bouw is één van de meest conservatieve sectoren in Vlaanderen en dit komt ondermeer omdat de sector bestaat uit duizenden eenmansbedrijfjes. Je kunt niet verwachten dat elk van hen op de hoogte is van de huidige innovatie, nieuwe eisen, technieken en mogelijkheden. Dit verklaart mede de trage vooruitgang. Juist hier ligt een grote taak voor Kamp C.

5 Economie en Innovatie Kamp C is in 2014 met name op de achtergrond bezig geweest. Als Cleantech Antenne voor de bouwsector werd gezocht naar de wijze waarop Kamp C een meerwaarde kan leveren om innovatie bij de bouwbedrijven te krijgen. Een antenne functioneert langs 2 kanten: het ontvangen van signalen en het uitzenden ervan. Europese congressen zijn een voedingsbodem van wat er allemaal al is, en dat is veel. Echter in de bouw van vandaag, vind je er nog erg weinig van terug. Om hier op in te spelen hebben wij een aantal zaken voorbereid, waarvan de feitelijke uitrol in 2015 zal plaatsvinden. Gedacht moet worden aan de unieke Innovatie Academie voor de Bouw, de Cleantech cafés, de Cleantech Vouchers. Uiteraard doen we dit niet alleen. Samenwerking is cruciaal en al deze projecten zijn intensieve samenwerkingen met de branche. Meer hierover in het jaarverslag 2015. Innovatie en Cleantech zijn onlosmakende aspecten van de transitie naar een duurzame samenleving. Europa zet sterk in op innovatie en zou, vanwege de aanwezige kenniseconomie een koploper moeten zijn.

6 Bouwadvies en Infoloket Al meer dan 10 jaar is Kamp C actief naar de burger, naar de potentiële (ver)bouwer en dit wordt ook de komende jaren nog doorgezet. Met name het onafhankelijk en neutrale bouwadvies en ons infoloket blijven een vaste pijler in onze dienstverlening. In 2014 hebben we wederom de grens van 1000 consultaties overschreden. 1063 inhoudelijke consultaties, waarvan zo’n 300 Bouwadviezen. Opvallend is dat het aantal bouwadviezen op locatie in verhouding aan het toenemen is. Op locatie wil zeggen (1) op beurzen, (2) in samenwerking met de intercommunales en (3) in samenwerking met lokale overheden. Met name deze laatste groep is sterk toegenomen en de verwachting voor 2015 is een nog sterkere toename, vanwege onze ondersteuning van het Burgemeesters Convenant. Ook onze bouwadviezen die wij op beurzen doen, vaak in samenwerking met de Bouwunie, blijken een succes.

7 Expo C en Rondleidingen In 2014 een werden een aantal nieuwigheden toegevoegd: 2 nieuwe intro-films over het klimaat. Eén kortfilm over het VN rapport dat om dringende maatregelen vraagt. Een ander filmpje over de gevolgen van 300 jaar fossiele brandstof. Informatie over hoe we de ruimtelijke ordening in Vlaanderen kunnen verduurzamen, Met de houtbibliotheek maken we mogelijkheden van duurzaam houtgebruik visueel Informatie over BEN- bouwen, Passiefbouwen, luchtdichtheid Informatie van het WTCB over ventileren Onze Expo sensibiliseert, onze adviseur informeert. Een perfecte mix. In 2014 kreeg EXPO C ruim 1200 individuele bezoekers. 2032 bezoekers kregen een rondleiding op maat. Dit zijn voornamelijk bedrijven, scholen, lokale overheden en verenigingen.

8 Workshops en Infosessies In 2014 gaven wij 10 eigen infosessies op Kamp C over de volgende thema’s: Energiezuinig leven en wonen Ventilatie 2x Hoe isoleer ik mijn dak? Isoleren van gevels Zonwering 2x Geniet van de zon met panelen Nieuwbouw in 2014, wat zijn de Vlaamse eisen? Beglazing en ramen 295 deelnemers volgden een infosessie op Kamp C. KAMP C verzorgde zelf vijf workshops, goed voor 73 deelnemers: 2 x Tadelakt 2 x Lemen 1 x Verftechnieken en meubelherschilderen

9 Evenementen Elk jaar houdt Kamp C één voorjaars- en één najaarsevenement. Het Ecofeest werkt sensibiliserend en is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met Kamp C en haar partners. Centraal staan de bouwmarkt en de ecomarkt. Het Ecofeest trok in 2014 ruim 3000 bezoekers. De Energiedag in oktober focust op informeren en draait om adviesverlening naar particuliere (ver)bouwers. De rode draad in 2014 was isolatie. Er kwamen ongeveer 200 geïnteresseerden opdagen.

10 Lokale Overheden In 2014 heeft Kamp C bijna 100 activiteiten in Lokale Overheden gedaan en in 38 verschillende gemeentes. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende onderdelen: Project advies: (ver)bouwadvies duurzaam & energiezuinig Ambitieniveau bepalen Aanbesteding screenen Stedenbouwkundige voorschriften RUP voorschriften Verkavelingen Bedrijventerreinen Subsidie advies Bouwadvies op vraag van gemeente Inhoudelijke ondersteuning bij gemeentelijke acties Uitgebreid aanbod infosessies Informeren of opleiden van gemeentepersoneel Kamp C ondersteunt de Burgemeesters Convenanten en in 2014 heeft dit geresulteerd tot veel samenwerkingen met de intercommunale IOK. In 2015 zal dit nog versterkt worden binnen het KEMPEN2020 pact. Ook de Intercommunalen IGEMO en IGEAN starten met het Convenant en kunnen op onze ondersteuning rekenen.

11 KAMP C voor scholen In een wereld die steeds sneller veranderd en evolueert, wil Kamp C niet blijven stil staan en ook jongeren meenemen in het verhaal van de transitie op vlak van de bebouwde omgeving. Dit doet Kamp C aan de hand van rondleidingen doorheen EXPO C, workshops, films, enz. rond relevante thema’s in de wereld van duurzaam bouwen en wonen. In 2014 mochten we 1817 leerlingen ontvangen die een rondleiding volgden, al dan niet gecombineerd met een film of workshop. Dit is zo’n 21% meer dan vorig jaar. Kamp C begeleid ook studenten bij hun GIP of afstudeerproject. Zo zetelde Kamp C in 2014 ook in de jury voor de GIP van de studenten uit de studierichting bouw van het Damiaaninstituut in Aarschot. Voor het schooljaar 2014-2015 werd dezelfde overeenkomst gemaakt.

12 Sinds de start van het schooljaar 2014-2015 werkt Kamp C ook samen met een aantal partners: Sea First Foundation: SFF kaart eigenlijk de CO 2 -problematiek op vlak van oceanen aan, terwijl Kamp C dit op vlak van de bebouwde omgeving doet. In die zin een mooie aanvulling dus. Vier groepen boekten in het najaar van 2014 al een activiteit van Sea First Foundation. Dakplus: zij verzorgden in het najaar 2014 een workshop groendaken voor leerlingen uit bouwgerelateerde studierichtingen. Natuurlijk Bouwen: werken met ecologische materialen. Ook voor een groep van 15 studenten was dit een geslaagde workshop. De workshop van Dakplus en Natuurlijk Bouwen werden georganiseerd met een cofinanciering van RTC Antwerpen. Europa Direct: hiermee hebben we sinds 2014 een samenwerking gesloten. Zij organiseren op verschillende locaties een Europaweek voor het lager onderwijs. Kamp C was in februari aan de beurt. Zo mochten we 160 leerlingen uit het lager onderwijs ontvangen! En wegens het succes werd direct ook een datum in 2015 gepland.

13 Bedrijven en Bouwsector Kamp C als incubator In 2014 werden de samenwerkingen met bedrijven versterkt en verder uitgebreid. De bestaande huurders brengen steeds meer nieuwe klanten voor het congrescentrum en maken zelf geregeld gebruik van het congresgedeelte voor eigen events. Een huurder maakte samen met Kamp C een gemeenschappelijk aanbod voor scholen. Een aantal bedrijven in het centrum zochten mekaar op voor onderlinge samenwerking. Verschillende huurders namen ook deel aan de Energiedag van Kamp C. Bedrijvenzone Kamp C Er waren een aantal kandidaten voor de bedrijvenzone in de loop van 2014 die niet voldeden aan de voorwaarden voor vestiging op Kamp C, onder meer omdat ze met hun bedrijf niet actief zijn in de bouwsector. Er werd een oplossing uitgewerkt voor de opslag van materiaal op de overgangszone naar het achterliggend natuurgebied in afwachting van een meer definitieve oplossing voor opslag.

14 Bedrijvencentrum De Basis In 2014 namen we afscheid van Oasis, die een eigen gebouw met kantoorruimte realiseerde en van Zen Production, deel van een Nederlandse holding, welke werd meegesleurd in het faillissement van de holding. Nieuwkomers 2014: Greengineering, ingenieursbureau gespecialiseerd in systeemadvies voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Sea First Foundation vzw, non-profit organisatie die werkt rond bewustmaking rond verzuring van de wereldzeeën en andere klimaat gerelateerde thema’s rond water. Strength, ingenieursbureau dat werkt rond stabiliteit. VIDUR, verdeler van diverse duurzame bouwproducten in pakket met advies aan en begeleiding van de plaatser. Een kleine 70% van het bedrijvencentrum is ondertussen verhuurd. Conferentiecentrum De Basis Nieuwe klanten in 2014: Bulex-Vaillant, Renotec, Kemin, Compufit, Syntra-West, Intracto, Agora, Kuehne Nagel, Bakkavör, WZC Zilverlinde, RTC, Van Wauwe Plastiek In totaal waren er 571 reserveringen en 6077 deelnemers aan meetings in het congrescentrum.

15 Dit Europees project brengt de kennis uit 10 Interreg 2 Zeeën- projecten rond hulpbron-efficiëntie en koolstofarme economie samen. De resultaten uit de eerste fase werden op een congres op Kamp C in april 2014 gepresenteerd en zijn gebundeld in een publicatie.publicatie Je vind er de 'best practices' uit vier landen, maar ook hoe ondernemingen hun energieverbruik kunnen optimaliseren, hoe B2B- relaties de koolstofuitstoot kunnen verminderen en hoe specifieke maatregelen op bedrijventerreinen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik. Door het grote succes van de samenwerking realiseerden de partners met 5 geassocieerde partners ook fase 2. Deze concentreert zich op de integratie van energiemaatregelen in bedrijventerreinmanagementplannen, promotie van warmtenetten en op voordelen en mogelijkheden voor Europese KMO’s in de koolstofarme en hulpbronnenefficiënte sector zoals Bedrijven Investeringszone (BIZ) samen met Energy Service Companies (ESCO) om duurzame investeringen door te voeren op bedrijfsterreinen. De partners onderzochten of deze systemen mogelijk zijn in België. We leerden hierbij van Nederland en Engeland waar deze al worden toegepast. In december 2014 organiseerden we een succesvolle workshop op Kamp C waar diverse stakeholders hun visie en ervaring deelden. Deze worden later beleids-adviserend gebundeld door een van de partners. Kamp C is de provinciale partner in dit project. www.safe-ice.euwww.safe-ice.eu Safe-Ice

16 Personeel en Organisatie Organisatieschema Binnen de provincie heeft Kamp C de samenwerkingen met de andere diensten versterkt. Hierbij moet gedacht worden aan DMN, Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, met de dienst Wonen in het departement Welzijn, met de Dienst Infrastructuur, Mobiliteit, Economie, enz. Enerzijds om alle activiteiten naar zelfde doelgroepen te combineren tot één geheel en anderzijds om elkaars expertise te gebruiken om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. In 2014 werkten op Kamp C 20 personen, 16,1 VTE

17 Klaar voor 2015 Kamp C Duurzaam Bouwen en Wonen Britselaan 20 | 2260 Westerlo 014/27 96 50 info@kampc.beinfo@kampc.be | www.kampc.be


Download ppt "Jaarverslag 2014 Onderweg naar De Wijk van Morgen."

Verwante presentaties


Ads door Google