De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarover gaat het? Over de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Over enkele belangrijke uitdagingen waar we nu voor staan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarover gaat het? Over de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Over enkele belangrijke uitdagingen waar we nu voor staan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarover gaat het? Over de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Over enkele belangrijke uitdagingen waar we nu voor staan Over de verdere uitwerking van het ruimtelijk beleid per deelruimte

3 Waarover gaat het? Over het formuleren van ruimtelijke principes voor de ganse provincie Over het regio-specifiek maken van deze ruimtelijke principes Geen theoretisch debat, maar een zoektocht naar concrete acties

4 Waarover gaat het? Over drie doelgroepen: de burger, de expert, de politicus Maar ook: PROCORO, RESOC’s, burgemeestersoverleg, regionale atria, …

5 100 Plaatsbepalers? Om goeie ideeën te hebben hoef je geen expert of politicus te zijn Oproep naar 100 burgers Kandidaten beantwoorden aan enkele criteria

6 100 Plaatsbepalers? Wonen in West-Vlaanderen Voelen zich betrokken bij de ruimtelijke toekomst van de provincie Zijn niet politiek actief, zijn professioneel niet actief bij een middenveldorganisatie of drukkingsgroep, zijn niet werkzaam in een stedenbouwkundig studiebureau, universiteit of een hogeschool

7 Ook experten Zijn professionals ruimtelijke ordening of zijn met specifieke deelaspecten van ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen bezig Zijn professioneel niet actief bij een middenveldorganisatie of drukkingsgroep

8 Ook politici De burgemeester, de schepen ruimtelijke ordening of een andere afgevaardigde van de gemeenten

9 Maar ook formeel overleg Voor de volledige provincie: PROCORO, MiNa-raad, Vlaamse administratie Per regio: regiocommissie provincieraad, burgemeesters- en secretarissenoverleg, RESOC, regionale atria stedenbouwkundig ambtenaren, streektafels

10 Samen met De Dienst ruimtelijke planning De gebiedswerking van de provincie De intercommunales WVI en Leiedal Het communicatiebedrijf O2

11 Dialoog in 5 regio’s regio Kust regio Midden-West-Vlaanderen regio Noord-West-Vlaanderen regio Westhoek regio Zuid-West-Vlaanderen

12 Dialoog in 5 regio’s Eén gezamenlijke informatiesessie voor burgers, experten en politici Twee workshops per doelgroep Voor de geïnteresseerden: een extra feedbackmoment met de conclusies van de workshops

13 Timing Lancering op 24 september 2015 Burgers kunnen zich online kandidaat stellen tot 26 oktober 2015 Experten en gemeenten worden in de eerste helft van oktober 2015 gecontacteerd Op 3 november 2015 weten alle kandidaat-burgers of hun kandidatuur is weerhouden De dialoog start half november 2015 en stopt in het voorjaar van 2016

14 deplaatsbepalers. be

15


Download ppt "Waarover gaat het? Over de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen Over enkele belangrijke uitdagingen waar we nu voor staan."

Verwante presentaties


Ads door Google