De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei."— Transcript van de presentatie:

1 !ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei

2

3

4 Een avond en een nacht stilstaan bij vervolgde christenen De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

5 Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Op vrijdagavond 5 juni vanaf 19 uur tot 21 uur zal deze spreker eerst spreken voor kinderen van 10 - 13 jaar. Hij zal vertellen over de levens van kinderen uit de Vervolgde Kerk. Er zal ook gelegenheid zijn voor kinderen om jeugdboeken en andere spullen van Open Doors te kopen. Kinderen

6 Vanaf 22 uur zal deze spreker de Nacht van Gebed openen. Deze Nacht van Gebed zal doorgaan tot de volgende ochtend 6 uur. U bent niet verplicht om de hele nacht te blijven. Ook gedurende de nacht kunt u besluiten te komen. De bijeenkomst voor eerst kinderen en daarna voor volwassenen wordt gehouden in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 te Hardenberg (Heemse). U en jij zijn van harte uitgenodigd om bij deze avond en nacht aanwezig te zijn. Contactpersoon: Jannita Polman. Tel 0529-45 55 16 Volwassenen

7

8 In deze dienst zal br. Blijdorp voorgaan Na de zegen zingen we gezang 171 Schriftlezing: Leviticus 18 Tekst: Zondag 41

9 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

10 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

11 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

12 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

13 Gezang 171

14

15

16

17

18

19 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

20 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

21 Tekst Vraag 108: Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord: Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Daarom moeten wij die hartgrondig haten en rein en ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten.

22 Tekst Vraag 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreuk? Antwoord: Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe verleiden kan.

23 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

24 Lezen leviticus 18 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben de HEER, jullie God. 3 Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, 4 maar volgens mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de HEER, jullie God. 5 Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt, houd ze dus in ere. Ik ben de HEER. 6 Niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten. Ik ben de HEER. 7 Je mag geen gemeenschap hebben met je moeder, daarmee onteer je je vader; zij is je moeder en je mag geen gemeenschap met haar hebben.

25 Lezen leviticus 18 8 Heb geen gemeenschap met een andere vrouw van je vader, daarmee onteer je je vader. 9 Heb geen gemeenschap met je zuster, of ze nu de dochter van je vader of van je moeder is; zelfs al is ze niet uit hetzelfde huwelijk geboren als jij, je mag geen gemeenschap met haar hebben. 10 Heb geen gemeenschap met de dochter van je zoon of de dochter van je dochter, daarmee onteer je jezelf. 11 Heb geen gemeenschap met de dochter van een vrouw van je vader die door je vader verwekt is; zij is je zuster en je mag geen gemeenschap met haar hebben. 12 Heb geen gemeenschap met de zuster van je vader; zij is een bloedverwante van je vader. 13 Heb geen gemeenschap met de zuster van je moeder; zij is een bloedverwante van je moeder.

26 Lezen leviticus 18 14 Tast de eer van je vaders broer niet aan; je mag zijn vrouw niet te na komen, ze is je tante. 15 Heb geen gemeenschap met je schoondochter; zij is de vrouw van je zoon en je mag geen gemeenschap met haar hebben. 16 Heb geen gemeenschap met de vrouw van je broer, daarmee onteer je je broer. 17 Heb geen gemeenschap met de dochter van je vrouw, noch met de dochter van haar zoon of de dochter van haar dochter; zij zijn haar bloedverwanten en daarom zou dat een schanddaad zijn. 18 Je mag niet naast je vrouw haar zuster als bijvrouw nemen, je mag geen gemeenschap hebben met de ene zuster zolang de andere leeft.

27 Lezen leviticus 18 19 Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij vanwege haar menstruatie onrein is. 20 Verontreinig jezelf niet door seksuele omgang te hebben met de vrouw van een ander. 21 Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER. 22 Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. 23 Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren, dat is pervers. 24 Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen verontreinigd, 25 waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken.

28 Lezen leviticus 18 26 Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan. Dat geldt zowel voor geboren Israëlieten als voor de vreemdelingen die bij jullie wonen 27 – de mensen die vóór jullie in het land woonden hebben al deze gruwelen bedreven, waardoor het land onrein werd – 28 anders zal het land jullie uitbraken omdat jullie het verontreinigen, zoals het volk dat er voor jullie tijd woonde werd uitgebraakt. 29 Wie toch een dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap gestoten worden. 30 Houd je aan je verplichtingen tegenover mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na die voor jullie tijd in zwang waren, opdat je er niet door verontreinigd wordt. Ik ben de HEER, jullie God.”’ Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

29 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

30 Psalm 50

31

32

33

34

35

36 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

37 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

38 Gezang 164

39 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

40 Gezang 179a

41

42

43

44 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

45  Vandaag  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Lb. 456

46 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

47 Gezang 456

48

49

50 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gez. 171  Gebed  Tekst zondag 41  Lezen Leviticus 18  Ps. 50: 8, 10, 11  Preek  Gez. 164  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Lb. 456  Zegen

51

52

53


Download ppt "!ju Zondag 7 juni tussen de diensten: Picknick in het park Zie voor meer informatie lichtflits 31 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google