De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3

2 12 juliJorrit WoudtKandelaarkerk 19 juliSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 26 juliToon HagenKandelaarkerk 2 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk 9 augustusHarm HoeveKandelaarkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2014 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3

4 Mededelingen  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

5  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

6  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

7  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

8 Gezang 20

9

10

11

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

13  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

14 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Genesis 4 : 1 – 16

15 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt.

16 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

17  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

18 Psalm 14

19

20  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

21 Zondag 3 Vraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

22 Vraag 7: Waaruit komt deze verdorven aard van de mens dan voort? Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs; want daar werd onze natuur zo verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

23 Vraag 8: Maar zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad? Antwoord: Ja, behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden

24  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Lb.20 : 1 en 7  Gebed  Lezen:Genesis 4 : 1 – 16  Ps.14 : 1 en 2  Tekst:Zondag 3  Ps.14 : 5  Preek

25 Psalm 14

26 Na de preek:Gz. 169 : 1, 3 en5

27

28

29 Het kwaad in ons sinds Adam en Eva Kwaad is aantasting van het goede Kwaad als daad Kwaad als macht Kwaad als vervreemding Vernietiging van het kwaad

30  Ps.  Preek  Gz.169 : 1, 3 en 5  Geloofsbelijdenis  Gz.37 : 7 en 8  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen

31 Gezang 169

32

33

34

35

36

37  Ps.  Preek  Gz.169 : 1, 3 en 5  Geloofsbelijdenis  Gz.37 : 7 en 8  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen

38  Ps.  Preek  Gz.169 : 1, 3 en 5  Geloofsbelijdenis  Gz.37 : 7 en 8  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen

39 Gezang 37

40

41

42

43  Ps.  Preek  Gz.169 : 1, 3 en 5  Geloofsbelijdenis  Gz.37 : 7 en 8  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen

44 Kerk gebeurt waar mensen, geraakt door Jezus en gedreven door zijn Geest, een harte- lijk verlangen ontwikkelen én in de praktijk brengen om verschil te maken in deze wereld.

45

46  Ps.  Preek  Gz.169 : 1, 3 en 5  Geloofsbelijdenis  Gz.37 : 7 en 8  Gebed  Collecte  Ps.150 : 1 en 2  Zegen

47 Psalm 150

48

49

50

51

52

53 Tot volgende week zondag

54


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3."

Verwante presentaties


Ads door Google