De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3 Welkom in deze eredienst

2 Orgelconcerten Heemse 2014
Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! 12 juli Jorrit Woudt Kandelaarkerk 19 juli Sietze de Vries Witte of Lambertuskerk 26 juli Toon Hagen Kandelaarkerk 2 augustus Frank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk 9 augustus Harm Hoeve Kandelaarkerk Orgelconcerten Heemse 2014 Aanvang: uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

3 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Lb. 20 : 1 en 7 Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 16 Tekst: Zondag 3 Welkom in deze eredienst

4 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Mededelingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

5 Moment van stilte Moment van stilte Votum en zegengroet
Lb. 20 : 1 en 7 Gebed Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

6 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

7 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

8 Gezang 20

9 Gezang 20

10 Gezang 20

11 Gezang 20

12 Liturgie Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

13 Lezen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

14 Genesis 4 : 1 – 16 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. 3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?

15 7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken
7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ 10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt.

16 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen
12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ 13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. 16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 

17 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

18 Psalm 14

19 Psalm 14

20 Tekst Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

21 Zondag 3 Vraag 6: Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: Nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn Schepper, naar waarheid kennen, Hem van harte liefhebben en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.

22 Vraag 7: Waaruit komt deze verdorven aard van de mens dan voort? Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs; want daar werd onze natuur zo verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

23 Vraag 8: Maar zijn wij zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad? Antwoord: Ja, behalve wanneer wij door de Geest van God opnieuw geboren worden

24 Zingen Moment van stilte Votum en zegengroet Lb. 20 : 1 en 7 Gebed
Lezen: Genesis 4 : 1 – 16 Ps. 14 : 1 en 2 Tekst: Zondag 3 Ps. 14 : 5 Preek

25 Psalm 14

26 Preek Na de preek:Gz. 169 : 1, 3 en5

27

28

29 Het kwaad in ons sinds Adam en Eva
Kwaad is aantasting van het goede Kwaad als daad Kwaad als macht Kwaad als vervreemding Vernietiging van het kwaad

30 Zingen Ps. Preek Gz. 169 : 1, 3 en 5 Geloofsbelijdenis Gz. 37 : 7 en 8
Gebed Collecte Ps. 150 : 1 en 2 Zegen

31 Gezang 169

32 Gezang 169

33 Gezang 169

34 Gezang 169

35 Gezang 169

36 Gezang 169

37 Liturgie Ps. Preek Gz. 169 : 1, 3 en 5 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Ps. 150 : 1 en 2 Zegen

38 Zingen Ps. Preek Gz. 169 : 1, 3 en 5 Geloofsbelijdenis Gz. 37 : 7 en 8
Gebed Collecte Ps. 150 : 1 en 2 Zegen

39 Gezang 37

40 Gezang 37

41 Gezang 37

42 Gezang 37

43 Liturgie Ps. Preek Gz. 169 : 1, 3 en 5 Geloofsbelijdenis
Gebed Collecte Ps. 150 : 1 en 2 Zegen

44 DE KERK De collecte is voor Zondag 6 Juli 2014
Vlg. week zondag: VSE Kerk gebeurt waar mensen, geraakt door Jezus en gedreven door zijn Geest, een harte- lijk verlangen ontwikkelen én in de praktijk brengen om verschil te maken in deze wereld. Deze presentatie toont de nieuwe mogelijkheden van PowerPoint en kan het beste worden bekeken als een diavoorstelling. Deze dia's zijn ontworpen om u fantastische ideeën aan te reiken voor de presentaties die u gaat maken in PowerPoint 2010. Voor meer voorbeeldsjablonen klikt u op het tabblad Bestand en klikt u vervolgens op het tabblad Nieuw op Voorbeeldsjablonen. Er daadwerkelijk zijn, aandachtig en liefdevol en dienstbaar in christelijke presentie – dat is de onmis (ken)bare vrucht van kerk zijn.

45 G E F L I C T R D D. Schippers - Tempelman 30-6 Kalmoes 9 J. Veldman
J. Ribberink A.J. de Vries Janita Hakkers G. Prins - Overweg Lusanne Lennips Jennifer Prins E.A. Kerpel H. Welleweerd Simon Francke J.Z. Hamhuis - Lennips Daan Stolper M. Hamhuis G E F L I C T R D 30-6 Kalmoes 9 30-6 Kalmoes 19 1-7 Roeterskamp 31 2-7 Bleekveld 30 2-7 Akkermunt 23 3-7 Hoornblad 29 3-7 Loozermars-Zuid 31 4-7 Vlasakkerkamp 12/A 4-7 Fonteinkruid 21 4-7 Lisdodde 13 5-7 Herderstasje 52 5-7 Fonteinkruid 43 6-7 Herderstasje 52 Er kunnen fouten voorkomen, bij op- of aanmerkingen kunt u terecht bij het beamteam of mail naar onzekerk.nl

46 Zingen Ps. Preek Gz. 169 : 1, 3 en 5 Geloofsbelijdenis Gz. 37 : 7 en 8
Gebed Collecte Ps. 150 : 1 en 2 Zegen

47 Psalm 150

48 Psalm 150

49 Psalm 150

50 Psalm 150

51 Zegen

52

53 Tot volgende week zondag

54


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google