De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen uit de bijbel: Genesis 3:1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 De preek gaat over het tiende gebod (zondag 44a) Wees niet jaloers Het eerste lied: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) . .

3 Gezang 147: 1a, 3 (NG 76)

4 Gezang 147: 1b, 3 (NG 76)

5 Gezang 147: 1, 3a (NG 76)

6 Gezang 147: 1, 3b (NG 76)

7 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen: Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10 . .

8 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen: Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10 . .

9 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen: Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10 . .

10 . Psalm 73: 1, 2 . .

11 . Psalm 73: 1, 2 . .

12 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen: Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen: Psalm 73: 10 . .

13 Zet je zinnen niet op wat van een ander is
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet je zinnen niet op wat van een ander is . .

14 Wat eist God in het tiende gebod?
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. . .

15 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander,
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort . .

16 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander,
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort . .

17 Jaloezie gaat altijd over jou en een ander
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Wat is jaloezie? Jaloezie gaat altijd over jou en een ander Jouw geluk laat je afhangen van wat jij hebt, in vergelijking met wat een ander heeft . .

18 Hoe komt het dat je jaloers bent?
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent? . .

19 De slang vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) De slang vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, ‘antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. Doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. . .

20 Hoe komt het dat je jaloers bent?
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent? Jaloersheid aan de basis van de eerste zonde Bij de duivel (stikjaloers op de liefde tussen God en mensen) Bij Eva en Adam (jaloers op het God zijn van God) . .

21 Hoe komt het dat je jaloers bent?
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent? Door de zonde gingen drie relaties kapot: met God met jezelf met je medemens Jaloers zijn is een stil verwijt aan God: ‘U zorgt niet goed voor mij.’ . .

22 Hoe ga je daar met God over praten?
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Bezinning Op wie ben jij jaloers? En waarom? Hoe ga je daar met God over praten? . .

23 . . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe helpt God? . .

24 Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven;
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. . .

25 Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven;
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. . .

26 Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven;
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. . .

27 Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven;
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. . .

28 Vier keer medicijn tegen jaloersheid: Vreugde Gebed Dank Bescherming
. . Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe helpt God? Vier keer medicijn tegen jaloersheid: Vreugde Gebed Dank Bescherming Zorg goed voor jezelf en je hart: neem je medicijnen in! . .

29 Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen . .

30 . Psalm 73: 10 . .

31 Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen . .

32 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diakonie “Opendoors” en de 2de voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de geloofsbelijdenis zingen we: Gezang 34: 1, 3 (NG 18) . .

33 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de diakonie “De Driehoek” en de 2de voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jochem van der Zwaag Na de geloofsbelijdenis zingen we: Gezang 34: 1, 3 (NG 18) . .

34 Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis
. . Zingen: Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen . .

35 Gezang 34: 1, 3 (NG 18)

36 Gezang 34: 1, 3 (NG 18)

37 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 7 juli
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 7 juli om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google