De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen uit de bijbel: Genesis 3:1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 De preek gaat over het tiende gebod (zondag 44a) Wees niet jaloers Alle liederen worden geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen uit de bijbel: Genesis 3:1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 De preek gaat over het tiende gebod (zondag 44a) Wees niet jaloers Alle liederen worden geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen uit de bijbel: Genesis 3:1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 De preek gaat over het tiende gebod (zondag 44a) Wees niet jaloers Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Het eerste lied: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Voorlezer: Dianne Hensen

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76)....

3 Gezang 147: 1a, 3 (NG 76)

4 Gezang 147: 1b, 3 (NG 76)

5 Gezang 147: 1, 3a (NG 76)

6 Gezang 147: 1, 3b (NG 76)

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen:Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen:Psalm 73: 10

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen:Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen:Psalm 73: 10

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen:Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen:Psalm 73: 10

10 ... Psalm 73: 1, 2

11 ...

12 .... Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed Bijbel: Genesis 3: 1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 Zingen:Psalm 73: 1, 2 Preek over tiende gebod (zondag 44a) Zingen:Psalm 73: 10

13 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet je zinnen niet op wat van een ander is

14 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen, maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben.

15 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort

16 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort

17 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Wat is jaloezie? Jaloezie gaat altijd over jou en een ander Jouw geluk laat je afhangen van wat jij hebt, in vergelijking met wat een ander heeft

18 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent?

19 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) De slang vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten, ‘antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. Doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven, ‘zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan.

20 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent? Jaloersheid aan de basis van de eerste zonde Bij de duivel (stikjaloers op de liefde tussen God en mensen) Bij Eva en Adam (jaloers op het God zijn van God)

21 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe komt het dat je jaloers bent? Door de zonde gingen drie relaties kapot: met God met jezelf met je medemens Jaloers zijn is een stil verwijt aan God: ‘U zorgt niet goed voor mij.’

22 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Bezinning Op wie ben jij jaloers? En waarom? Hoe ga je daar met God over praten?

23 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe helpt God?

24 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

25 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

26 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

27 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Filippenzen 4:4-7 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

28 .... Tekst: tiende gebod (zondag 44a) Hoe helpt God? Vier keer medicijn tegen jaloersheid: Vreugde Gebed Dank Bescherming Zorg goed voor jezelf en je hart: neem je medicijnen in!

29 .... Zingen:Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen

30 ... Psalm 73: 10

31 .... Zingen:Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen

32 .... COLLECTE Vandaag Is de 1 ste collecte voor de diakonie “Opendoors” en de 2 de voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jochem van der Zwaag Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur Na de geloofsbelijdenis zingen we: Gezang 34: 1, 3 (NG 18)

33 .... COLLECTE Volgende week Is de 1 ste collecte voor de diakonie “De Driehoek” en de 2 de voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Kirsten de Wolf Volgende week: Jochem van der Zwaag Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur Na de geloofsbelijdenis zingen we: Gezang 34: 1, 3 (NG 18)

34 .... Zingen:Psalm 73: 10 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 34: 1, 3 (NG 18) Zegen

35 Gezang 34: 1, 3 (NG 18)

36

37 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 7 juli om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "We lezen uit de bijbel: Genesis 3:1 - 7 Filippenzen 4: 4 – 9 De preek gaat over het tiende gebod (zondag 44a) Wees niet jaloers Alle liederen worden geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google