De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P.T.A. Leerjaar 4 locatie DEN BONGERD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P.T.A. Leerjaar 4 locatie DEN BONGERD."— Transcript van de presentatie:

1 P.T.A. Leerjaar 4 locatie DEN BONGERD

2 Examen

3 Examenjaar CSPE CE CSE Centraal Eindexamen Centraal Schriftelijk
Praktijk

4 Belangrijke afkortingen
Centraal Schriftelijk Praktijk Examen CSPE Praktijkvak (Basis / Kader) en ISP (Theoretisch) Tijdens 1e en/of 2de tijdvak (april en juni) Locatie: Zuid/West of Stadion Centraal Schriftelijk Examen CSE Theorie vakken (NE, EN, WI, etc.) Tijdens 1e en/of 2de tijdvak (mei en juni) Locatie: Den Bongerd

5 Cijferlijst diploma Cijfer diploma ED ED3 ED4 CSE Afgerond
Afgerond op 1 decimaal Telt 1x mee ED3 Telt 2x mee ED4 Telt 3x mee CSE

6 CSE Gemiddelde van alle CSE cijfer moet een 5,5 zijn!!!
Afgerond op 1 decimaal Telt 1x mee Gemiddelde van alle CSE cijfer moet een 5,5 zijn!!!

7 ED3 Proefwerk Schoolexamen Presentatie Mondeling ED4 Proefwerk Schoolexamen Presentatie Mondeling

8 Hoe wordt het uiteindelijke ED-cijfer bepaald?
Toetsmomenten: inhoud zie PTA tijdens de les: Proefwerken, werkstukken, overhoringen, schoolexamens etc. tijdens de School Examen-weken: SE SE-week1: 23 t/m 27 november 2015 SE-week2: 7 t/m 11 maart 2016 SE-week3: 18 t/m 22 april 2016

9 Uitzonderingen Maatschappijleer Alleen een eindcijfer ED3 / ED4
Geen Centraal Schriftelijk Examen geen CSE Het afgeronde eindcijfer van leerjaar 3 en 4 samen komt op de cijferlijst te staan. Voorbeeld: Eindcijfer leerjaar 3 = 6.8 telt 2 keer Eindcijfer leerjaar 4 = 7.3 telt 3 keer Eindcijfer diploma (6.8 x x 3) : 5 = 7,1 dus 7

10 Uitzonderingen LO (ED3 en ED4 samen) en CKV(alleen ED3)
voldoende afgerond. Sectorwerkstuk (alleen theoretisch) Moet voldoende zijn. Telt mee voor Nederlands en ISP

11 Rekentoets Rekentoets 2F: Mogelijkheid om cijfer te herkansen:
eindcijfer komt op cijferlijst te staan maakt geen deel uit van de uitslagregel Mogelijkheid om cijfer te herkansen: Januari 2016 Maart 2016 Juni 2016 (na het examen!!!) Eind MBO 4  2015/2016 niveau 3F verplicht! Eind MBO 2,3  2016/2017 niveau 2F verplicht!

12 Taaltoets Sinds 2011 is het CSE Nederlands aangepast op het referentie niveau 2F Bij de normering van het CSE Nederlands zal worden uitgegaan van de prestatie-eisen die voortvloeien uit 2F.

13 Examenvreestraining

14 Data 1e tijdvak Basis: Donderdag 12 mei: Nederlands
Vrijdag 13 mei: Wiskunde Woensdag 18 mei: Engels Maandag 23 mei : Na of Bi of Ec Deze informatie met de daarbij behorende tijden vindt u op onze website.

15 Data 1e tijdvak Kader: Donderdag 12 mei: Nederlands
Dinsdag 17 mei: Wiskunde Vrijdag 20 mei: Engels Dinsdag 24 mei: Na of Bi of Ec Deze informatie met de daarbij behorende tijden vindt u op onze website.

16 Data 1e tijdvak Theoretisch: Dinsdag 17 mei: Nederlands
Woensdag 18 mei: Engels Donderdag 19 mei: Duits en Wiskunde Vrijdag 20 mei: Economie Maandag 23 mei: Nask1 Dinsdag 24 mei: Biologie Deze informatie met de daarbij behorende tijden vindt u op onze website.

17 Examentijdverlenging
Indien toegekend: wordt voor elk examen de tijd met 25% verlengd. Inventarisatie bij leerkrachten, mentor en leerlingen. Leerlingen met dyslexie / dyscalculie krijgen sowieso examentijdverlening. Ouders van leerlingen die recht hebben op examentijdverlenging ontvangen rond december een mail hierover.

18 Examen 4 Basis / Kader Alle examens digitaal
Hoeft niet op hetzelfde moment te zijn als andere VMBO’s in Nederland. Alle examens worden afgenomen in de mediatheek L3. Dyslexie-verklaring: voorgelezen examen.

19 Examen 4 T Alle examens in mediatheek L3.
Nederlands, Engels en Duits worden op de computer gemaakt. Mogelijkheid om gebruik te maken van computer tijdens andere examens, mits er een gegronde reden is. Er van te voren mee oefenen is wel een vereiste. Vóór 2 november aanvragen middels aanvraagformulier. Ontvangt u straks van de mentor Mogelijkheid om gebruik te maken van Claroread door dyslecten (met dyslexieverklaring).

20

21 Uitslag 1e tijdvak Op donderdag 16 juni is de uitslag van het examen bekend! Alle leerlingen worden sowieso gebeld. ‘s Middags (16:00 uur) naar school komen om voorlopige cijferlijst op te halen. Leerling moet zelf aanwezig zijn!!!

22 GESLAAGD!!! één 5  de rest 6 of hoger tweemaal 5  minimaal één 7
Gemiddelde van alle CSE cijfers minimaal 5,5 Nederlands niet lager dan een 5 EN één 5  de rest 6 of hoger tweemaal 5  minimaal één 7 de rest 6 of hoger één 4 (= tweemaal 5) minimaal één 7

23 Voorbeeld cijferlijst (B/K)
Vak ED-cijfer (1x) CSE-cijfer (1x) Eindcijfer Nederlands 7.1 5.4 6.3 = 6 Engels 5.9 5.3 5.6 = 6 Wiskunde 6.2 5.2 5.7 = 6 Biologie 5.3 = 5 Praktijk (2x) 5.5 5.9 = 6 Maatschappijleer 6.9 7 Gemiddelde CE cijfer  lager dan 5.5 Eindcijfer  1 vijf en 1 zeven Dus GEZAKT!!! (Herexamen NE of WI)

24 Voorbeeld cijferlijst (B/K)
Vak ED cijfer (1x) CSE cijfer (1x) Eindcijfer Nederlands 5.6 5.5 6 Engels 5.4 5 Wiskunde 6.2 6.3 Biologie 4.8 5.3 Praktijkvak (2x) 6.4 Maatschappijleer 7.3 7 Gemiddelde CE cijfer  meer dan 5.5 Eindcijfers  2 vijven en 1 zeven Dus GESLAAGD!!!

25 Voorbeeld cijferlijst (G/T)
Vak ED cijfer (1x) CSE cijfer (1x) Eindcijfer Nederlands 6.1 6.8 6 Engels 5.3 6.5 Wiskunde 4.3 4.5 4 Economie 5.1 4.9 5 Nask-1 5.4 6.9 Nask-2 7.8 9.0 8 ISP Maatschappijleer 7.3 7 Gemiddeld CE cijfer  meer dan 5,5 Eindcijfers  1 vier en 1 vijf Dus GEZAKT!!! (Herexamen WI of EC)

26 Data 2de tijdvak (=herexamen)
Alle leerlingen mogen 1 theorievak herkansen tijdens het 2de tijdvak. Verder mogen de Basis en Kader leerlingen óók het praktijkvak herkansen tijdens het 2de tijdvak. Definitieve data 2de tijdvak zijn pas in maart bekend Uitslag 2de tijdvak 5 juli 2016

27 Diploma uitreiking Donderdag 7 juli 2016 om 19.30 uur
op locatie Den Bongerd

28 Vragen??? Ouderavond klas 4 Meer info: www.hethooghuis.nl/den-bongerd

29 tot op de diploma-uitreiking!
Ouderavond klas 4 Bedankt voor uw aandacht en tot op de diploma-uitreiking! Marjolein van de Giessen Examencoördinator


Download ppt "P.T.A. Leerjaar 4 locatie DEN BONGERD."

Verwante presentaties


Ads door Google