De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!. De onderwerpen van vanavond:  De vakgebieden  Rooster, pauze en splitsing  Huiswerk  Regels  Verjaardagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond van groep 7-8!. De onderwerpen van vanavond:  De vakgebieden  Rooster, pauze en splitsing  Huiswerk  Regels  Verjaardagen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

2 De onderwerpen van vanavond:  De vakgebieden  Rooster, pauze en splitsing  Huiswerk  Regels  Verjaardagen  Spullen meenemen  Verzuim  Rapporten en 10-minuten gesprekken  Zorg, remedial teaching en interne begeleiding  Zelfstandig werken en samenwerkend leren  Vervolgonderwijs  Website  Klassenouder + ouder werkstukken

3 taal 4-5 lessen per week Nieuwe methode Taal op Maat Na elk thema een toets Onderdelen: onder andere schrijven van diverse soorten teksten, luisteren en spreken, lezen, woordenschat Spelling / overschrijven van woorden Woordenschat uit de methode, aangevuld met andere woorden die zichtbaar in de klas hangen

4 Spelling 5 keer per week Nieuwe methode Spelling op Maat Spellingregels + werkwoordschema’s Elke week woorddictee, elke vier weken een toetsdictee Huiswerk niet meer voor alle kinderen In overleg thuis de woorden oefenen via BLOON Spelling komt in alle vakken terug

5 Technisch- en begrijpend lezen Nieuwe methode Timboektoe Speciaal gericht op de zwakkere lezers Het belangrijkste is leeskilometers maken Vrijdag: bevordering leesmotivatie Begrijpend lezen groep 5 en 6: 1 les per week ‘Nieuwsbegrip’ Nieuwsbegrip XL op de computer (alleen of met de leerkracht) Huiswerk in overleg (gaat mee op maandag)

6 Rekenen 3 reguliere lessen en 1 projectles per week Les 5 herhalingsles / weektaak Methode De wereld in getallen Werkboeken op maat Weektaken op maat Elk blok (3/4 weken) sluit af met een methodetoets Daarna herhaling of verdieping met een taakbrief Leerlingvolgsysteem toetsen

7 groep 7 Rekenen tot 1000.000 Cijferend vermenigvuldigen en herhaald aftrekken Schattend rekenen/ delen Kommagetallen Breuken (o.a. vergelijken) Procenten (bijv. korting berekenen) Projecttaken met daarin o.a. geld, tijd en meten. Introductie zakrekenmachine Diagrammen

8 groep 8 Start rekenboek 8a, daarna verder in werkboek op niveau (herhaling) Rekenen met grote getallen Introductie van miljard Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Kommagetallen Breuken (o.a. vermenigvuldigen, delen) Procenten (ook groter dan 100%) Projecttaken met meten, tijd en geld. Oppervlakte, inhoud, gewicht Gebruik rekenmachine Diagrammen Verhoudingen Gemiddelden Tabellen interpreteren

9 Schrijven 1 keer per week Aan elkaar schrijven, methodisch schrift Schrijfmateriaal van school Groep 7: aanleren blokschrift Groep 8: leren schrijven in een goed leesbaar, op tempo geschreven handschrift en inoefenen en toepassen blokschrift

10 zaakvakken Natuurkunde 1 keer per week, afwisselend een doeles en praatles Bij toetsen kopie mee naar huis om te leren. Nieuws uit de natuur kijken Verkeer 1 keer per week, gebruik digibord Af en toe praktijklessen Aardrijkskunde Jaarlijks terugkerende thema’s 2 keer per week, lesboek of werkboek of topoboekje Topografie: groep 7 Europa, Groep 8 de wereld Bij toetsen samenvatting en de kaart mee naar huis Geschiedenis 2 keer per week Elk jaar dezelfde thema’s, meer verdieping Bij toetsen samenvatting mee naar huis

11 Overige vakken 1 keer per week handvaardigheid / tekenen Afwisselend door allerlei technieken en thema’s Muziek 1 keer per week door vakleerkracht Methode Trefwoord voor godsdienst Bewegingsonderwijs op dinsdag (spelles) en donderdag (toestellen) Gymkleding en schoenen verplicht

12 Sociaal- emotionele ontwikkeling Kanjertraining: werkboeken, verhalen en vertrouwensoefeningen Ieder moment is een kanjermoment!

13 Zijn er vragen over de vakgebieden?

14 Rooster en pauze Primaire vakken in de ochtend Inloop Dagritmekaarten Spullen binnen leggen Pauze 10:30- 10:45 uur Tijdens eten en drinken: Jeugdjournaal Eten en drinken Pleindienst Gebruik maken van het voetbalveld

15 Huiswerk In overleg met ouders Thuis lezen Groep 8: juf Melis Geschiedenis, natuur en aardrijkskunde / topografie bij toetsen

16 Regels Schoolregels Klassenregels: –Toiletgebruik –Praktische afspraken –Werk afmaken evt. om 8:15 u, 13:00 u of 15:30 u –Hulpjes We houden rekening met verschillen!

17 Verjaardagen Graag in overleg Ouder komt niet meer mee 27 kinderen in de groep “meesters en juffendag”

18 Eigen spullen Kinderen mogen een eigen etui meenemen met schrijfgerei. Pen eenmalig van school. Nieuwe map alleen als de oude kapot is. Er gaat eventueel een brief mee indien er andere spullen nodig zijn.

19 Verzuim Schriftelijke aanvraag, maar bij uitzondering …. Formulier voor structurele afwezigheid Tandarts / dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd Verzuim gymnastiek Blessures

20 Rapporten en 10 minutengesprekken 1 gesprek n.a.v. kijklijst op 2 en 3 november 1 inloopavond op 18 januari 1 rapportavond op 7 en 8 maart –gesprek gericht op rapport 1 gesprek op 27 en 28 juni met eventueel persoonlijke uitnodiging –open gesprek korte opmerkingen

21 Remedial teaching en interne begeleiding Interne begeleiding: Ilze Groepsplannen Handelingsplannen

22 Zelfstandig werken en samenwerkend leren Inloop Dagtaak: op donderdag Weektaak: soms per persoon verschillend Samenwerkend leren Projectweek - Kinderboekenweek

23 Klassenouder Contactpersoon voor regelen vervoer, hand- en spandiensten. Ouder voor werkstuk maandagmiddag

24 Vervolgonderwijs Citotoets Adviesgesprekken Voorlichting voortgezet onderwijs

25 Website http://www.sintmartinusschool.nl/Home.aspx

26 Zijn er nog vragen aan het einde van deze informatieavond?


Download ppt "Welkom op de informatieavond van groep 7-8!. De onderwerpen van vanavond:  De vakgebieden  Rooster, pauze en splitsing  Huiswerk  Regels  Verjaardagen."

Verwante presentaties


Ads door Google