De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Het veld en de bal. INITIATIECURSUS VOOR BEGINNENDE SCHEIDSRECHTERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Het veld en de bal. INITIATIECURSUS VOOR BEGINNENDE SCHEIDSRECHTERS."— Transcript van de presentatie:

1 1. Het veld en de bal

2 INITIATIECURSUS VOOR BEGINNENDE SCHEIDSRECHTERS

3 Het veld en de bal

4 Het speelveld Kunstgras? Aangepaste schoenen noodzakelijk: multistuds

5 Neutrale zone Is de zone tussen het speelveld en de afsluiting. Moet ten minste 3 m zijn. Op het speelveld en in de neutrale zone mogen er geen hindernissen voorkomen.

6 Technische zone Is verplicht voor alle wedstrijden. Een trainer moet zijn instructies geven vanuit die zone. Er mag niet gerookt worden in de technische zone.

7 Wie mag in de neutrale zone? Terreinafgevaardigde Bezoekende afgevaardigde Terreincommissarissen Trainers. Er mag maar 1 trainer per ploeg terzelfdertijd instructies geven. Verzorger Wisselspelers.(in voetbaluitrusting)

8 Wie mag in de neutrale zone?

9 Doelgebied Is het beschermingsgebied van de doelman. De bal wordt vanuit dit gebied getrapt: - bij doelschop

10 Strafschopgebied Is het beschermingsgebied van de aanvallers. Bij DVS in het voordeel van de aanvaller = strafschop. De doelman mag er de bal in zijn handen nemen.

11 Hoekschopgebied Hier wordt bal geplaatst bij hoekschop. De tegenstrevers moeten zich op 9,15 m van de kwartcirkel plaatsen.

12 Ongeschikt De scheidsrechter zal de wedstrijd niet aanvangen: bij hindernis op het terrein (= speelveld + neutrale zone) wanneer de gebieden niet zijn afgebakend zonder doel(en) of doelnet(ten) zonder hoekschopvlag(gen) Belangrijk: - wedstrijd mag enkel op het aangewezen terrein doorgaan - scheidsrechter ontvangt de volledige vergoeding - altijd verslag opmaken bij ongeschikt terrein

13 Onbespeelbaar Sneeuw: - de lijnen van het speelveld zijn onzichtbaar - gevaarlijk spelen door vorst - de sneeuw kleeft aan de bal en wordt onregelmatig

14 Vorst: - bevroren waterplassen - de grond vertoont harde, scherpe oneffenheden - de spelers kunnen hun evenwicht niet behouden - alle balcontrole is onmogelijk Onbespeelbaar

15 Slijk: - spelers kunnen niet aanzetten Opmerking: het feit dat de bal niet botst of dat hij in het slijk blijft steken, is geen reden om de wedstrijd af te gelasten.

16 Onbespeelbaar Regen: - grote oppervlakte van het speelveld onder water zodat de bal de grond niet raakt

17 Onbespeelbaar Mist: - scheidsrechter moet voor de aanvang van de match vanop de doellijn van het ene doel het andere doel kunnen zien, zo niet moet de wedstrijd uitgesteld worden.

18 Onbespeelbaar Belangrijk: - men mag de wedstrijd op een ander speelveld laten doorgaan. Dit speelveld moet zich binnen een straal van 5 km van het onbespeelbaar veld bevinden. - wanneer de wedstrijd niet aangevangen wordt, ontvangt de scheidsrechter de helft van zijn vergoeding. - altijd verslag opmaken bij onbespeelbaar terrein.

19 De bal Aantal ballen: Voldoende Indien tijdens het spel een tweede bal op het speelveld aanwezig is, moet de scheidsrechter enkel het spel onderbreken wanneer de bal het spel of de speler(s) be ï nvloedt.

20 Onbruikbaar worden van de bal Tijdens de wedstrijd: - het spel stilleggen en een andere bal vragen - hernemen met scheidsrechtersbal op de plaats waar hij onregelmatig werd. Terwijl de bal niet in het spel is: - een andere bal vragen - hernemen met de desbetreffende herneming (doelschop, hoekschop, vrijschop, enz … )

21 De bal is “in” het spel bij: - beginschop: als de bal getrapt is en in voorwaartse richting beweegt - doelschop: als de bal getrapt is en rechtstreeks het strafschopgebied verlaten heeft - hoekschop: als de bal getrapt is en beweegt - strafschop: als de bal getrapt is - inworp: van zodra de bal regelmatig geworpen is en in het speelveld komt

22 In en uit? De bal is “ in ” het spel: - bij scheidsrechtersbal: van zodra de bal de grond raakt - VS: de bal getrapt is en beweegt - VS voor de verdediger binnen het strafschopgebied: zodra de bal getrapt werd en het strafschopgebied rechtstreeks verlaten heeft

23 In en uit? De bal is “ uit ” het spel: - wanneer hij volledig over de zij- of doellijn is, zowel op de grond als in de lucht - wanneer de wedstrijd door de scheidsrechter wordt stilgelegd

24

25 Doelpunt of geen doelpunt? Er wordt een doelpunt gescoord wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de doelpalen en onder de doellat is gegaan, op voorwaarde dat er geen overtreding werd gemaakt door de ploeg die scoort.

26 Doelpunt of geen doelpunt? Een doelpunt is geldig als: - de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt bij beginschop, doelschop, hoekschop, directe vrije schop of strafschop. - een verdediger de bal in eigen doel trapt of slaat

27 Doelpunt of geen doelpunt? Een doelpunt kan niet rechtstreeks gemaakt worden: - via een DVS of IVS toegekend aan de verdediger, die de bal rechtstreeks in het eigen doel trapt. (hernemen met hoekschop) - via een inworp toegekend aan een verdediger, die de bal in eigen doel werpt. (hernemen met hoekschop) - via een inworp toegekend aan een aanvaller, die de bal in doel werpt. (hernemen met doelschop) - via een IVS toegekend aan een aanvaller, die de bal rechtstreeks in doel trapt. (hernemen met doelschop)

28

29


Download ppt "1. Het veld en de bal. INITIATIECURSUS VOOR BEGINNENDE SCHEIDSRECHTERS."

Verwante presentaties


Ads door Google