De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Problematiek en zorgbehoefte van gedetineerden met een ISD maatregel IVO Dr. Tim Schoenmakers, drs. Soenita Ganpat, ir. Elske Wits NK Dr. Peter Greeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Problematiek en zorgbehoefte van gedetineerden met een ISD maatregel IVO Dr. Tim Schoenmakers, drs. Soenita Ganpat, ir. Elske Wits NK Dr. Peter Greeven."— Transcript van de presentatie:

1 Problematiek en zorgbehoefte van gedetineerden met een ISD maatregel IVO Dr. Tim Schoenmakers, drs. Soenita Ganpat, ir. Elske Wits NK Dr. Peter Greeven

2 ISD Maatregel Inbewaringstelling Stelselmatige Daders Strafrechtelijke maatregel voor: volwassen veelplegers 3 veroordelingen in 5 jaar bedreiging personen, goederen Max. 2 jaar detentie: terugdringen ernstige criminaliteit tegengaan repetitieve patroon resocialisatie

3 Aanleiding onderzoek Praktijk: “Problemen bij behandeling gedetineerden met ISD- maatregel”. Veel onduidelijkheid specifieke kenmerken en omvang problematiek heterogene ISD doelgroep.

4 Onderzoeksvragen 1. Verschil ISD-ers, niet-ISD-ers: demografische kenmerken delictgegevens psychische problematiek verstandelijke vermogens 2. Zorgbehoefte ISDers (professionals)

5 Methode 1. Kenmerken ISD-ers & subgroepen: Interviews met 58 ISD-ers & 41 gewone gedetineerden JI Vught 2. Zorgbehoefte Expert meeting psychologen, case managers, reclassering

6 Resultaten interviews: 1. demo & misdaad ISD-ersGedetineerden Leeftijd37>30 IQ91<98 Jaren aansluitend werkeloos8>3 Primaire delict 96% diefstal of inbraak 37% diefstal of inbraak, 45% geweld tegen personen Niet-westerse achtergrond17%<51% Primaire delict gepleegd onder invloed van drugs of alcohol 38%>19% Primaire delict nooit onder invloed gepleegd 16%<63%

7 2. Alcohol- & drugsmisbruik Lifetime use (EuropAsi)ISD-ersGedetineerden Alcohol misbruik54%>34% Heroïne69%>7% Cocaïne83%>32% Overige opiaten9%>0% Amfetamines25%>12% Cannabis83%>63% etc...> Poly(drugs) misbruik71%>24%

8 3. Psychiatrische problematiek ISD-groep: Hogere scores op depressie Vaker aandachtsstoornis kindertijd Vaker As I stoornissen, maar niet significant

9 4. Subgroepen (clusters) 1.> 1 middel; < Gem IQ; Stoornis 2.> 1 middel; Gem IQ; Geen stoornis 3.0/1 middel; > Gem IQ; 50% stoornis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ISD (N=58)Geen ISD (N= 40)

10 Results expert meeting Subgroepen worden herkend. Groep 1: levenslange zorg & begeleiding (wonen, dagbesteding); klinische behandeling & abstinentie niet haalbaar. Groep 2: richten op klinische behandeleffecten en abstinentie; trainen van copingstrategieën en resocialisatie. Groep 3: mogelijkheid voor zichzelf te zorgen & onderwijs; nazorg, geen vervolgzorg.

11 Conclusies ISD-ers problematischer dan gewone gedetineerden 3 Subgroepen –ISD-ers in meest complexe groep. –Verschillende zorg & begeleidingstrajecten nodig.

12 Vragen? Contact: schoenmakers@ivo.nl


Download ppt "Problematiek en zorgbehoefte van gedetineerden met een ISD maatregel IVO Dr. Tim Schoenmakers, drs. Soenita Ganpat, ir. Elske Wits NK Dr. Peter Greeven."

Verwante presentaties


Ads door Google