De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Onderwijs der EBGS MTD Workshop 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Onderwijs der EBGS MTD Workshop 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Onderwijs der EBGS MTD Workshop 2015
HOE OVERLEEF IK REKENEN! Mw. J. Galimo Dhr. G. Lugard

2 Programma: Leerlijn Opbouw leerjaar 3 t/m 8 De volgorde bij samengestelde Reken-wiskunde bewerking Doel: Inzicht en kennis van de leerlijnen van leerjaar 3 t/m 8 Inzicht en kennis bij de volgorde van samengestelde reken-wiskunde bewerkingen

3 Leerlijnen: Getal begrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen Delen Kommagetallen Breuken Procenten Meten / meetkunde Tijd / geld Diversen ( verhoudingen, grafieken en diagrammen)

4 Getal begrip Leerjaar 3 t/m 5: Orientatie op de getallen t/m 1000 ( eindgroep 5 : ) Leerjaar 6: Tellen met sprongen t/m Inzicht in getallenlijn t/m Positiewaarde ( 2467, wat is de 4 waard) Eind leerjaar 6: Telrij t/m Tellen met sprongen van 1, 10,100, 1000,

5 Optellen & aftrekken Leerjaar 3 t/m 5:
Leerjaar 3: bussommen – sommen t/m 20 leerjaar 4: over het tiental ( t/m 20 en t/m 100) Leerjaar 5: sommen t/m 1000 ( over het honderdtal) Leerjaar 6: Kolomsgewijs optellen / aftrekken Sommen t/m 1000 ( handig en schattend rekenen) Eind leerjaar 6: Cijferend optellen en aftrekken geldsommen

6 Vermenigvuldigen Leerjaar 3 t/m 5: Eind leerjaar 5: beheersing tafels
t/m 10 grotere vermenigvuldigingen( bijv 6 x 34 = ) Leerjaar 6: Aandacht voor automatiseren Tafels t/m 10 Schatten ( 5 x 297 ) Eind leerjaar 6: Vermenigvuldigen met honderdtallen Bijv. 4 x 800 en 40 x 80 ) Geldsommen ( bijv. 13 x SRD 20,- of 13 x SRD 23,-) Kolomsgewijs vermenigvuldigen

7 Delen Leerjaar 3 t/m 5: Eind leerjaar 5; delen van grote Getallen
( bijv 1600: 4) Delen van maten en geld ( bijv 1 euro, 1 taart, 1 liter) Leerjaar 6:Grotere deelsommen ( bijv : 7 =) Eind leerjaar 6: Grotere deelsommen, buiten Vaste kennis van de tafels ( bijv : 5 = ) Delen met rest ( bijv 130 : 6 = )

8 Komma getallen Leerjaar 6: Kommagetallen bij geld, inhoud en
Gewicht kommagetallen op volgorde zetten Positieschema ( H-T-E-t-h )

9 Breuken Leerjaar 6: Introductie, begripsvorming, Notatie
Hoeveelheden berekenen

10 Procenten Introductie, begripsvorming leerjaar 7

11 Meten / Meetkunde Leerjaar 3 t/m 5: Introductie en verkenning
Eind leerjaar 5: Toepassing lengtematen, Oppervlakte en omtrek, Inhoudsmaten en gewicht Leerjaar 6: Alle maten ( lengte, inhoud, Opeervlakte, omtrek, gewicht) Eind leerjaar 6: Introductie hectometer, Kubieke centimeter, Kommagetallen bij lengte Leerjaar 3 t/m 5: Bouwsels, plattegronden, Bouwplaten Leerjaar 6: Plattegrond, Ruimtelijke orientatie Eind leerjaar 6: Ruimtelijke figuren

12 Tijd / Geld Tijd / geld Leerjaar 3 t/m 5: Leerjaar 3: dagen van de week Leerjaar 4: jaarkalender, hele en halve uren Leerjaar 5: introductie jaarkanlender, Analoge en digitale klok ( minute en Seconden) Leerjaar 6: Klokkijken analog en digitaal, Kalendersysteem, Tijdsduur ( bijv. Bij openbaar ) Eind leerjaar 6: Tijdsduur meten ( bijv. Hoeveel tijd zit er vervoer Tussen uur en uur ?) Leerjaar 3 t/m 5: Introductie losse munten en briefjes. Gepast betalen en teruggeven Eind leerjaar 5: Sommen en toepassingen met geld Leerjaar 6: Schattend optellen met geldbedragen, Korting berekenen

13 Diversen: verhoudingen, grafieken en diagrammen
Eind leerjaar 6: Vermenigvuldigen met geldbedragen ( bijv. 5 x SRD 4,40) Optellen kassabonnetjes Leerjaar 3 t/m 5: Eind leerjaar 5: Diagrammen ( lijngrafiek), Recepten omrekenen Leerjaar 6: Coordinaten, Staafdiagram en cirkeldaigram Eind leerjaar 6: Verhoudingstabellen Vergelijken aanbiedingen

14 De volgorde bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen
Programma: bestaande methode de nieuwe afspraak “H MW VD OA” Leerdoelen: de leerlingen zijn bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen in staat onderscheid te maken tussen de bestaande- en de nieuwe aanpak de leerlingen kunnen de samengestelde bewerkingen met of zonder variabelen correct uitvoeren

15 Hoe overleef ik rekenen met de nieuwe afspraak H MW VD OA?
Leerjaar: 8 VB som :3 x – 2 = : 3 x – 2 =( eerst machtverheffen) : 3 x – 2 = ( dan delen) 8 + 8 x – 2 = ( dan vermenigvuldigen) – 2 = ( dan optellen) 30 – 2 = ( dan Aftrekken) Antwoord 28

16 Hoe overleef ik rekenen met de nieuwe afspraak H MW VD OA?
VOJ 1: VB som ( ) x 24 : 2 – V9 Oplossing (23 + 3) x 24 : 2 – V9 = ( eerst machtsveeheffen, tussen haakjes uitvoeren)) ( 8+ 3) x 24 : 2 – V9 =( dan optellen wat tussen de haakjes staat) 11 x 24 : V9 = ( dan wotel trekken 11 x 24 : 2 – V9 = ( dan vermeningvuldigen) 264 : 2 – = ( dan delen) 132 – = ( dan aftrekken) = ( dan optellen) Antwoord 139

17 Tips: Steeds de som opnieuw opschrijven bij twee keer van dezelfde bewerking steeds werken van links naar rechts, zie vb. 2 som v.o.j.    Rondvraag sluiting


Download ppt "Stichting Onderwijs der EBGS MTD Workshop 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google