De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6. Informatieavond 2  Groep 6.  Algemene informatie.  Wat gaan we deze periode leren?  Spreker; schoolmaatschappelijk werkster  Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6. Informatieavond 2  Groep 6.  Algemene informatie.  Wat gaan we deze periode leren?  Spreker; schoolmaatschappelijk werkster  Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6

2 Informatieavond 2  Groep 6.  Algemene informatie.  Wat gaan we deze periode leren?  Spreker; schoolmaatschappelijk werkster  Afsluiting informatieavond 2.

3 Huiswerk Dictee  10 woordjes  Iedere vrijdag overhoring (1 week leren)  1 fout, 2 punten Topografie Geschiedenis Aardrijkskunde Spreekbeurt Werkstuk Tafeltoets

4 Weektaak  Maken na de lessen.  Herhaling van aangeboden stof.  Soms huiswerk!

5 Belangrijk!!

6 Rekentuin/ Taalzee Niet meer inloggen per 1 maart 2015 Te weinig gebruik van gemaakt

7 Kamp €75,- te betalen in maart. Groepen 7 en 8. Kamp in de week voor de herfstvakantie.

8 Kinderboerderij

9 Rekenen

10 Doelen blok 5&6: Optellen en aftrekken:  Optellen en aftrekken tot en met 1000.  Handig optellen tot 10 000 (inclusief geldbedragen).  Cijferend optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen:  Vermenigvuldigen (inclusief geldbedragen)  Schattend vermenigvuldigen Geld  Uitrekenen van korting Tijd :  Tijdsduur, koppelen aan digitale en analoge tijden

11 Meten:  Inhoud: introductie centiliter  Samenhang tussen inhoudsmaten en lengtematen  Eenvoudig omrekenen: lengte, gewicht en inhoud Meetkunde:  Lezen van een kaart  Afstanden berekenen met plattegrond en schaal  Introductie veldcoördinaten  Introductie windroos en windrichtingen Diversen:  Verhoudingen: schatten met referentiematen, toepassingen  Diagrammen: lezen en interpreteren van cirkeldiagram

12 Spelling

13 In groep 6 werken de kinderen met uitlegkaarten. De kinderen moeten bepalen of ze te maken hebben met:  Een klankspoor (er/ur)  Een regelspoor (a/aa) (d/t)  Een weetspoor (ou/au) De uitlegkaarten

14 Doelen blok 5:  meervoud van woorden op –a, -i, -o, -u,  woorden met /s/=c  woorden op –cht en –gt,  woorden met /k/=c,  lange woorden Doelen blok 6:  persoonvormen invullen.  Woorden met “th”  werkwoorden met een ik-vorm op –a, -ij, -ou.  woorden met ch.  vaste stukjes :-heid, -baar, -zaam.

15 Begrijpend lezen

16  Wij werken met de leessleutels (zie spiekmuur).  Iedere maandag een begrijpend lezen les (uit de methode).  Iedere donderdag een les uit nieuwsbegrip.  Belangrijk!!! Veel lezen, thuis ook!

17 Doelen blok 5:  We leren de tekstsoort bepalen.  We bepalen de hoofdzaak van een tekst of alinea  We leren te letten op de speciale bedoeling van sommige passages en zinnen. Doelen blok 6:  We leren informatie uit een tekst in een tabel of schema in te vullen.  We leren tijdens het lezen “waarom-vragen”te stellen en te beantwoorden.  We leren dat de informatie van 1 alinea van een informatieve tekst bij elkaar past.

18 Taal

19 Doelen blok 5:  Woordenschat: uitdrukkingen  Taalbeschouwing: (in)-formele teksten, modern/ouderwets, opmaak internet  Schrijven: verhaal of toneelstuk schrijven over plan of probleem van hoofdpersonen  Spreken/luisteren: toneelstuk met twee personen en plan of probleem Doelen blok 6:  Woordenschat: alfabetiseren  Taalbeschouwing: onderwerp en gezegde  Schrijven: tekst schrijven met een titel, een inleiding en alinea’s  Spreken/ luisteren:vragen en doorvragen, reageren op mening of informatie van de ander, conclusies trekken

20 Estafette

21  Lezen van woorden met –isch - fantastisch  Lezen van woorden met –ance – ambulance  Lezen van woorden met –ai – mais  Lezen van woorden met –oa - goal  Lezen van woorden – c -  Lezen van woorden –g -  Lezen van woorden –’s - baby’s  Lezen van woorden –y – pony  Lezen van woorden met een trema – ideeën  Lezen van lange woorden met leesmoeilijkheden  Lezen van woorden met -q

22  Lezen van samenstellingen met een klinkerreeks in het midden  Lezen van lange woorden met leesmoeilijkheden  Lezen van meerlettergrepige woorden met –th in het midden  Lezen van woorden –ou – douche  Lezen van woorden –c – crèche  Lezen van woorden met –è -  Lezen van lange woorden met –th

23 Geschiedenis

24 Hoofdstukken: 3. Stoom uit de ketel 4. Nederland bezet  5 lessen per hoofdstuk  1 week om de toets te leren  Begrippen + tekst

25 Aardrijkskunde

26 Hoofdstukken: 7. Afval 8. Waddenzee 9. Schiphol  4 lessen per hoofdstuk  1 week om de toets te leren  Begrippen + tekst

27 Topografie

28 Hoofdstukken: 5. Noord-Brabant en Limburg 6. Zuid-Holland 7. Noord-Holland -Provincies -Plaatsen -Rivieren  Zelfstandig werken, in de weektaak  Normering: 1 fout, 2 punten Spellingfout: ½ punt aftrek  1 week om te leren  Ingevulde + blanco versie

29 Werkstukken

30 Website www.stevenstemerding.nl

31 Vragen?

32 Schoolmaatschappelijk werkster Spreker

33 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom in groep 6. Informatieavond 2  Groep 6.  Algemene informatie.  Wat gaan we deze periode leren?  Spreker; schoolmaatschappelijk werkster  Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google