De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 5 Havo 22 september 2015. Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA Sjan van der Grijp5HB Gert Egberts5HC Caroline Giesen5HD Ellen Hieltjes5HE Gerard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 5 Havo 22 september 2015. Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA Sjan van der Grijp5HB Gert Egberts5HC Caroline Giesen5HD Ellen Hieltjes5HE Gerard."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 5 Havo 22 september 2015

2 Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA Sjan van der Grijp5HB Gert Egberts5HC Caroline Giesen5HD Ellen Hieltjes5HE Gerard Thomas5HF

3 Mijn naam is Ilja Faber Afdelingsleider 3, 4 en 5 havo Docent geschiedenis

4 Vanavond aandacht voor Voorbereiding op HBO Examen Wanneer geslaagd? Aanscherpen exameneisen Rol school / ouders Decaan Havo (Gerrie Hermsen)

5 Spannend jaar Eindstreep is in zicht Tweede fase: aansluiting HBO Belangrijke keuzes: HBO-vervolgstudie, al dan niet op kamers, hoe gaan we het financieel regelen, enz. Eerst het Havo-diploma. Het laatste jaar gaan snel!

6 Doorstroom Havo – HBO Uitval HBO 30 tot 40% Gemiddeld 3 tot 4 keer wisselen van studie Te lage eisen op VO en HBO Leerlingen in VO weinig bewust bezig met studiekeuze Rol decaan / school – ook ouders

7 Studeren op het Ludger Een doorgaande leerlijn van begeleid naar zelfstandig leren Actieve verwerking van de stof Omgaan met verschillen / differentiëren Verkleinen overstap VO - HBO

8 Studeren op het Ludger Z-uren Bovenkamer Studiewijzers / PTA Digitale leeromgeving (It’s learning) Helpdesk Examenvreestraining (dec. 2015)

9 Het examen Bestaat per vak uit twee delen: Schoolexamen (SE) Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE) Start: donderdag 12 mei 2015 BSM & Informatica alleen SE (geen CE)

10 Schoolexamen (SE) SE begonnen in 4H. Wordt nu afgerond. Dit jaar alleen SE-cijfers Schriftelijke en mondeling toetsen Praktische opdrachten Praktijktoetsen Combinatiecijfer = zelfstandig cijfer op eindlijst NB: moet worden afgerond vóór CSE

11 Go/NoGo-momenten Twee keer per jaar: december 2015 maart 2016 Uit de les = interne ‘schorsing’ Ouders schriftelijk op de hoogte Weer toegang tot les als werk af is

12 Het combinatiecijfer binnen SE het gemiddelde van de afgeronde cijfers levensbeschouwing (afgerond 4H) maatschappijleer(5H) profielwerkstuk(5H) Voor elk individueel vak mag niet lager dan het cijfer 4 worden behaald. 7 = compensatiecijfer voor eindlijst

13 Het Profielwerkstuk (PWS) Alle leerlingen hebben inmiddels een onderwerp gekozen (introductie) Ze hebben contact gelegd met docent ‘Enthousiast’ begonnen Presentatiemarkt: donderdag 18 februari 2015, 19.00u.

14 Wanneer is een lln geslaagd alle eindcijfers een 6 of hoger één eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger één eindcijfer een 4 en het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of meer bedraagt. voor twee vakken het eindcijfer 5 of een 4 en een 5 en het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of meer bedraagt.

15 Aanscherping exameneisen Sinds 2011 – 2012 Gemiddelde CE-cijfer moet onafgerond 5,5 of hoger zijn Sinds 2012 – 2013 Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maar één 5 worden behaald op de eindlijst

16 Aanscherping exameneisen Sinds 2012 – 2013 rekentoets verplicht: Diploma 2015-2016 - voldoende = 4,5 o.h. Eerste kans in 4H Bij onvoldoende = herkansing 2015-2016 (5H) Rekentoets telt (nog) niet mee binnen de kernvakkenregeling, maar is ook geen compensatiecijfer NB: Lln zonder Wi krijgen extra ondersteuning

17 Alle informatie examen 2015 Te vinden via onze website Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Rechten en plichten (leerlingenstatuut)

18 Betrokkenheid ouders/verzorgers Gesprek prioriteit bij studie Cijfers / absenties in te zien via Magister PTA (per 1 oktober) digitaal in te zien Studiekeuze: gesprekken / open dagen Bij vragen: mentor / decaan / afdelingsleider

19 5H alleen maar werken? Eigenlijk wel… …maar gelukkig ook tijd voor: - Excursies - BOL-feesten (22/24 centrum Doetinchem) - Kort jaar = 3 maanden vakantie - Leerlingen krijgen ruimte voor studie en studiekeuze

20 Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA352 Sjan van der Grijp5HB353 Gert Egberts5HC354 Caroline Giesen5HD355 Ellen Hieltjes5HE356 Gerard Thomas5HF359

21 Dank voor uw aandacht. 22 september 2015

22 Wat? Waarom? Waar? Wanneer? Hoe? Gerrie Hermsen – Decaan Havo

23 Motivatie http://www.youtube.com/watch?v=X7ymri Mhoj0&sns=twhttp://www.youtube.com/watch?v=X7ymri Mhoj0&sns=tw

24 Activiteiten 5 en 7 oktober 2015: opleidingenmarkt Open Dagen Meeloopdagen 1 of meer gesprekken met decaan 27 januari 2016: extra ouderavond U bent erg belangrijk!!!

25 Wanneer? Aanmelden via Duo met DigiD -Studie met selectie of toelatingsexamen soms al voor 15 januari 2016 (kijk op de site) of eerder!!! -Studie met loting : kijk op de site van de HBO’s -Andere studies: uiterlijk vóór 1 mei 2016 daarna studiekeuzeactiviteiten  pos. of neg. studieadvies -Wet kwaliteit in Verscheidenheid Aanmelden bij studie via studielink

26 Wat speelt er? Bama-structuur Bindend studieadvies Studiefinanciering: www.duo.nl OV-kaart Uitval Studentenleven

27 Wat leeft bij jongeren https://www.youtube.com/watch?v=d_3Cg eA_eeshttps://www.youtube.com/watch?v=d_3Cg eA_ees

28 Decaan Havo Gerrie Hermsen g.hermsen@ludgercollege.nl Telefoon: 0314-325248/0628228443 Decanendag: donderdag Site Ludgercollege: Bericht van de decanen

29 Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA352 Sjan van der Grijp5HB353 Gert Egberts5HC354 Caroline Giesen5HD355 Ellen Hieltjes5HE356 Gerard Thomas5HF359


Download ppt "Ouderavond 5 Havo 22 september 2015. Mentoren 5 Havo Maurice Veltmaat5HA Sjan van der Grijp5HB Gert Egberts5HC Caroline Giesen5HD Ellen Hieltjes5HE Gerard."

Verwante presentaties


Ads door Google