De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Examenvoorlichting 2015 - 2016. Mededelingen Op roncallimavo.nl - Examenreglement 2015 – 2016 - Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)

Verwante presentaties


Presentatie over: " Examenvoorlichting 2015 - 2016. Mededelingen Op roncallimavo.nl - Examenreglement 2015 – 2016 - Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)"— Transcript van de presentatie:

1  Examenvoorlichting 2015 - 2016

2 Mededelingen Op roncallimavo.nl - Examenreglement 2015 – 2016 - Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)

3  Het Centraal Schriftelijk Examen

4 Het Examen Eindexamen wettelijk geregeld in de Wet Voortgezet Onderwijs (art. 29) De wijze waarop is door bevoegd gezag (LMC) vastgelegd in het Examenreglement Eindexamen bestaat uit Schoolexamen én Centraal Examen

5 Art.15: Centraal Examen  Ministerie van O&W stelt met CvB en CITO tijdstip en examenstof vast  1e en 2e tijdvak  CE is een centrale schriftelijke toets (CSE)  beoordeling volgens bindend voorschrift met een verplichte 2e correctie

6 Art.8: Het schoolexamen Afgenomen volgens opgestelde PTA Opbouw vanaf het 3e leerjaar (= 1e cijfer 4e leerjaar – art. 14) Leerjaar verdeeld in 3 perioden (3 e periode is CE) SE eindigt 8 weken voor CE Periodiek ‘zittenblijven’ is mogelijk

7 Het examen per vak Uitsluitend Schoolexamen: Maatschappijleer-1 IT (CKV en LO/LO2) Schoolexamen en Centraal Examen: Nederlands – Engels de 2/3 sectorvakken en de 2/3 vrije vakken (n.b. Tekenen = CPE + CE)

8  Richtlijnen CSE

9 Art.4: Absentie Resultaat toets bij absentie Te laat komen Afwezigheid

10  Becijfering en Regelingen

11 Beoordeling en herkansing  resultaat weergegeven in een cijfer of beoordeling (O-V-G)  recht op 2 herkansingen per SE - periode  niet alle onderdelen zijn te herkansen  hoogst behaalde cijfer telt

12 Afsluiting schoolexamen Afgesloten als:  aan alle onderdelen van het PTA is voldaan  CKV (3e leerjaar) voldoende is  bewegingsonderwijs voldoende is  sectoropdracht voldoende is  maatschappijleer minstens een 5 is  Rekentoets minstens een 5 is.

13 Eindcijfer eindexamen  8 eindcijfers bepalen de uitslag  eindcijfer Maatschappijleer = SE-cijfer  eindcijfer LO2 = SE-cijfer  eindcijfer IT = SE-cijfer + CSPE-cijfer  CE-cijfer Tekenen is CPE + CSE  Eindcijfer overige vakken is gemiddelde van SE-cijfer en CE-cijfer

14 Art.10: De Sectoropdracht  vakoverstijgend onderwerp dat past binnen de gekozen sector  minstens 20 uur tijdsinvestering  beoordeling betreft zowel proces als product, door minstens 2 docenten  moet voldoende worden afgesloten

15  Wanneer ben je van ons af?

16 Nieuwe slaagregeling !! De kandidaat is geslaagd, als:  het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste een 5.5 is  en het eindcijfer voor maximaal één vak een 5 is (compensatie mogelijk)  Nederlands met minimaal een 5 als eindcijfer  Je bent geslaagd voor de rekentoets.

17 Wanneer ben ik geslaagd voor de rekentoets? Je moet minimaal een 5 halen voor de rekentoets. De rekentoets is verplicht om je diploma te halen. Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag. Scholieren die dan in het eindexamenjaar zitten krijgen in totaal vier kansen voor het afleggen van de rekentoets.

18 Compensatieregels  maximaal tweemaal een 5 met voor een ander vak minstens één 7  maximaal één 4 met voor een ander vak minstens een 7

19 Herkansing centraal examen  CE - 2 e tijdvak  recht op herkansing van één examenvak  hoogst behaalde cijfer telt

20 Gezakt ?  maximaal één keer kan het jaar daarop weer examen worden gedaan.

21  Roosters

22 Rooster Schoolexamens: staat in PTA-boekje Pagina 7

23  Na de Roncalli?

24 Inrichting MBO  2 leerwegen – BBL en BOL  Beroepsbegeleidende Leerweg  Beroepsopleidende Leerweg  4 opleidingsniveaus

25 Opleidingsniveaus MBO  Assistent-opleiding  Basisberoepsopleiding  Vakopleiding  Middenkaderopleiding

26 Toelatingseisen Emmaus  2 vakken die aansluiten bij profiel  gemiddeld 6,8 als eindcijfer (en geen vak lager dan 6.0)

27  C & MV - geschiedenis V - 2e MVT K - aardr.kunde of economie  E & MV - geschiedenis V - economie K 1 - wiskunde A of B K 2 - 2e MVT, aardr.kunde  N & GV - biologie V - scheikunde K 1 - wiskunde A of B K 2 - aardr.kunde of natuurkunde  N & TV - wiskunde B V - natuurkunde V - scheikunde K - biologie

28  Studiekeuze…. 28 oktober 2015: AOB opleidingenmarkt (verplicht 3e) 24 november 2015: Info-avond Klas 4 & voorlichting Emmaus. (Na Roncalli) 8 & 9 januari 2016: Studiebeurs in Ahoy 16 februari 2016: info-avond sectorkeuze Klas 3

29 www.roncallimavo.nl  bron van werkinformatie  links naar decanaat, webmail, Magister, It’s Learning  mededelingen over rooster, inhalen, herkansen enz.  rubriek Examenzaken

30 Rollen  Docent  Mentor  M. Van der Groef  mvdgroeff@roncallimavo.nl  Leerjaarcoördinator  M. Van Buuren  mvbuuren@roncallimavo.nl mvbuuren@roncallimavo.nl  Examensecretariaat  R.Buskens  D.Hoogeboezem  Examensecretariaat@roncallimavo.nl Examensecretariaat@roncallimavo.nl

31  Afsluiting


Download ppt " Examenvoorlichting 2015 - 2016. Mededelingen Op roncallimavo.nl - Examenreglement 2015 – 2016 - Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)"

Verwante presentaties


Ads door Google