De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 7! Van: Levi, Jari, Lieke, Janne, Nienke, Ties, Jasmijn, Nick, Lincy, Filipe, Fenne, Mitch, Dani, Jesmée, Anouk, Selina, Oskar, Rick, Lars,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 7! Van: Levi, Jari, Lieke, Janne, Nienke, Ties, Jasmijn, Nick, Lincy, Filipe, Fenne, Mitch, Dani, Jesmée, Anouk, Selina, Oskar, Rick, Lars,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 7! Van: Levi, Jari, Lieke, Janne, Nienke, Ties, Jasmijn, Nick, Lincy, Filipe, Fenne, Mitch, Dani, Jesmée, Anouk, Selina, Oskar, Rick, Lars, Ian, Mayke, Teun, Darrell, Tymon en juf Patty

2 Indeling van de avond: Informatie over de leerstof Groepsproces Vragen
Algemene informatie Informatie over de leerstof Groepsproces Vragen

3 Algemene informatie Juf Patty de hele week. Gymlessen :
Douchen na de gym (slippers) Elastiekje in de haren. Alleen een deodorantroller. Niet kunnen gymmen dan een briefje meegeven.

4 Algemene informatie 2 De meeste kinderen werken met een weektaak, gericht op het kind. Sommige kinderen werken met een dagtaak, gericht op het kind. Werken met een dagplanning en weekplanning op het bord.

5 Algemene informatie 3 We schrijven met potlood en vulpen.
Kinderen kijken werk zelf na en corrigeren dat. Ik controleer alles en teken het werk van de kinderen af op de weeklijst. 2 weekhulpjes – nieuwsberichten. Diverse weekbeurten: computer, vegen, bord, leerplein, kasten en vissen.

6 Algemene informatie 4 Hoe ziet een dag er uit?
We starten elke dag met de kring. Kring is ontmoeting met klasgenoten. Samenzijn. Vorm voor discussie, nieuws etc. Daarna volgen diverse instructies op het gebied van taal, studievaardigheden en wereld oriëntatie. Dit zijn gezamenlijke instructies en verlengde instructies. Aanvraag van het kind/uitnodiging van de leerkracht. In principe hebben kinderen geen vaste plaats om te werken. Toetsen worden door de leerkracht nagekeken.

7 groepsdoorbrekend werken
Overal waar je kijkt op deze school. Leerpleinen. Ontmoetingen van diverse leeftijden.

8 Leerdoelen groep 7 Rekenen
8 blokken per jaar, afwisselend 3 of 4 weken per blok. 4 lessen met uitleg volgens het directe instructiemodel. Weektaak

9 Leerdoelen groep 7 Tafels tot 10 en en de deeltafels geautomatiseerd. Optellen / aftrekken onder 100 geautomatiseerd Optellen en aftrekken onder 1000 vlot kunnen maken. Breuken uitbreiden.

10 Leerdoelen groep 7 In groep 7 wordt het cijferen verder uitgebreid.
Cijferend optellen. Cijferend aftrekken Cijferend vermenigvuldigen Delen dmv herhaald aftrekken Procenten worden aangeboden. Werken met 100%, 50%, 10%, 25%, 5% En verder metriek stelsel, de klok, grote getallen, kommagetallen, tabellen, etc.

11 Leerdoelen groep 7. Breuken
Herkennen en benoemen uit een geheel en hoeveelheid. Breuken met elkaar kunnen vergelijken. Breuken gelijknamig kunnen maken. Breuken kunnen vereenvoudigen. Breuken kunnen koppelen aan procenten en kommagetallen.

12 Leerdoelen groep 7 Meten
Oppervlakte berekenen door middel van lengte x breedte. Omtrek kunnen berekenen door middel van 2xlengte + 2xbreedte Inhoud kunnen berekenen door middel van lengte x breedte x hoogte.

13 Vrijdag dictee en werkwoordspelling uit taal actief.
Leerdoelen groep 7 Taal - Woordenschat, - Ontleden ( zoeken van de persoonsvorm, onderwerp en later het lijdend en meewerkend voorwerp, etc.) - Aanleren spreek- en luisterhouding - Het leren schrijven van diverse teksten. Spelling maandag, dinsdag, woensdag spellingsles volgens de methode zo leren kinderen spellen. Donderdag een spellingsles van taalactief en werkwoordspelling schema’s invullen. Vrijdag dictee en werkwoordspelling uit taal actief.

14 Leerdoelen groep 7 Technisch lezen: Begrijpend lezen:
Op school en thuis. Plezier krijgen in het lezen! DMT toets/AVI/Ralfi-lezen/woordrijen lezen Begrijpend lezen: Algemene kennis en strategieën. Uitbreiding woordenschat. Woordenschat, kennis van de wereld en technisch lezen.

15 Leerdoelen groep 7 Wereldoriëntatie: Brandaan, Meander Naut
Egypte, Romeinse rijk, Christendom, het leven in de stad, een nieuwe tijd Meander Onderweg, om ons heen, waterland, platteland en over de grens. Topografie Europa Naut De wereld om je heen, planten en dieren, voeding en je lichaam, techniek om je heen, weer en klimaat. Toets thuis leren. Spreekbeurten en werkstukken maken. Werken met power-point.

16 Leerdoelen Leerdoelen zijn: In kindtermen vermeld.
Gedifferentieerd per kind bekeken.

17 Leerstof groep 7 Expressievakken. Verkeersexamen in groep 7
Theorie: 7 april 2016 Praktijk: 23 mei 2016 Gesprekjes leerkracht met kinderen Uitbreiding vakgebieden: Werkwoordspelling Tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord. Engels.

18 Huiswerk in groep 7 Na de kerstvakantie krijgen de kinderen huiswerk mee. Onderdelen zijn rekenen - taal. Huiswerk is aangepast aan de doelen die centraal staan. Eigen verantwoordelijkheid vergroten en plannen van je taken.

19 Groepsproces Schoolvragenlijst/sociogram
Afsprakenlijst in de klas / klassenvergadering Leefstijl: Hoe gaan we met elkaar om? Het volgen van regels! Pestprotocol. Respecteren en accepteren van elkaar. Elkaar leren kennen om tot een goed groepsproces te kunnen komen.

20 Taakspel Taakspel 3 x in de week Taakgerichtheid toe laten nemen.
En regelovertredend gedrag afnemen. Positieve ervaringen voor de kinderen. Complimenteren/positiviteit.

21 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Welkom in groep 7! Van: Levi, Jari, Lieke, Janne, Nienke, Ties, Jasmijn, Nick, Lincy, Filipe, Fenne, Mitch, Dani, Jesmée, Anouk, Selina, Oskar, Rick, Lars,"

Verwante presentaties


Ads door Google