De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 1/2 D. Dagindeling Vanaf 8.15 en 12.50 binnen Kinderen eigen plek Signaal Kanjers van de dag Dagritmekaarten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 1/2 D. Dagindeling Vanaf 8.15 en 12.50 binnen Kinderen eigen plek Signaal Kanjers van de dag Dagritmekaarten."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 1/2 D

2 Dagindeling Vanaf 8.15 en 12.50 binnen Kinderen eigen plek Signaal Kanjers van de dag Dagritmekaarten

3 Methode Schatkist Pompom 18 thema’s: 9 in een schooljaar Probleem: onderzoeken, creatieve oplossing bedenken Diverse hoeken: spelen – ontdekken - leren

4 Kring -Kleine en grote kring -Activiteiten rondom taal en rekenen Lettertafel / thematafel -Materialen van thuis en school -Nieuwe thema en/of letter via mail/website

5 Speelwerkles en weektaak -Spelen in hoeken -Werken met ontwikkelingsmateriaal -Computer -Gezamenlijke poppenkast en zandtafel -Weektaak

6 Gym en buitenspelen -Dinsdag en donderdag gymles -Gymschoenen (kleine tas blijft op school) -Prettig zelfstandig kan aan en uit kleden -Goed weer buiten Eten en drinken - Woensdag: fruitdag -Bekers en trommeltjes voorzien met naam

7 Catechese Methode: Hemel en aarde 5 thema’s: Ieder jaar nieuwe thema’s Daarbij gaat het om: - Omgaan met elkaar - Waarderen en accepteren - Bijbelverhaal - Katholieke aspect - Info over andere geestelijke stromingen

8 Kanjertraining Omgaan met elkaar, opkomen voor jezelf Gedrag herkennen petjes gedrag; zwart, rood, geel, wit. Regels: –We vertrouwen elkaar –Niemand lacht uit –We helpen elkaar –Niemand speelt de baas –Niemand is zielig Respectprotocol: Website Ouderavond 14 okt: voldoende aanmelding

9 Einde van de ochtend/middag -Leerkracht loopt mee naar buiten -Overblijvers / bso blijven in de groep -Ouders speelplaats op als leeg is.

10 Algemene informatie Ziekte / afwezigheid / verlof -Van te voren melden bij de leerkracht of bellen naar school -Verlof aanvragen bij directie. Formulier staat op de website Speelgoed Principe geen speelgoed mee naar school

11 Toilet - Kinderen gaan zelfstandig naar de toilet Overblijf / BSO - Aangeven op de overblijflijst Verjaardagen - 5, 6, 7 jarige - In overleg wordt er moment afgesproken -Ouders mogen aanwezig zijn -Uitnodiging niet op school uitdelen

12 Rietkraagtheater -Vrijdag begint om 11.30 -Leren kinderen zich presenteren - Ouders, familieleden zijn welkom -Jongere broertjes en zusjes mogen mee, mits ze geen overlast veroorzaken

13 Rapport / gesprekken Kennismakingsgesprek september Het gesprek gaat over het welbevinden, functioneren en sociaal welzijn van het kind thuis. 1e rapport (feb.), oudergesprek verplicht 2e rapport (juni), oudergesprek keuze. Het eerste rapport komt mee als uw kind 5 maanden op school is.

14 Hoe volgen wij uw kind? Afstemming (groepsoverzicht en groepsplan) Observeren en toetsen regelmatig op verschillende ontwikkelingsgebieden Leerlingvolgsysteem, 4x per jaar peilpunten 2x per jaar CITO taal en rekenen Sociaal- emotioneel welbevinden Verslagen Handelingsplannen

15 Extra hulp Gesprek ouder - leerkracht –Verslag –Ondertekenen van verslagen Handelingsplan –School: in een groepje of individueel –Ondertekenen van handelingsplan Interne hulp: Onderwijsassistente/ leerkracht: oefenen met kind(eren) Interne Begeleider (IB): ondersteuning leerkracht Externe hulp: School BegeleidingsDienst testen, professionele expertise

16 Vraag aan de leerkracht of iets te melden Korte dingen kunnen gemeld worden voor schooltijd Anders graag een afspraak maken met de leerkracht kan ook per mail.

17 Hoofdluis Elke maandag na de vakantie controle door luizenouders. Neten ouders worden op de hoogte gebracht Lopende luizen – kind ophalen voor behandeling - brief mee aan alle klasgenootjes - extra controle

18 Ouders in de klas Groepsouder (regelt hulpouders voor activiteiten waarbij de leerkracht hulp nodig heeft): Luizenouders Schoonmaakouders (klas en computers) Doco ouders Verkeersouders

19 Vragen ???


Download ppt "Informatieavond Groep 1/2 D. Dagindeling Vanaf 8.15 en 12.50 binnen Kinderen eigen plek Signaal Kanjers van de dag Dagritmekaarten."

Verwante presentaties


Ads door Google