De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Visie en hart achter Samen door de Bijbel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Visie en hart achter Samen door de Bijbel."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom! Visie en hart achter Samen door de Bijbel.
Onderwijs, Familie, Berea, 1 Lichaam, Gods Plan Iedereen doet een deel. (1 Cor 12, Rom 12, Efe 4) Kol 1:27 - 2:3 & Efe 4:11- 13 Website SDDB.NL (mp3, video’s, onderwijs, blog, ideeënbus.) Kosten, maandelijkse ondersteuning, collecte.

3 Financiële Gegevens (sddb.nl)
Geven aan de bediening van Peter & Remona Duijst via stichting “Het grote Visnet” in Volendam (ANBI). Stichting “Het grote visnet” IBAN NL05ABNA O.v.v. “Bediening PD” Giften kunnen ook rechtstreeks worden gegeven via schenkingsrecht. IBAN: NL94RABO t.n.v. Peter Duijst o.v.v Gift (schenkingsrecht)

4 Sleutels bij de Bijbel Spreuken 2:1-5 2 Petr 1:19-21 Psalm 119:18

5 Waarom de Bijbel? Waarom Jezus?
Vervulde Profetiën is het Bewijs dat Gods Woord de Waarheid is! Bijv . Math 2:16-18 Dán, als Herodes ziet dat hij door de magiërs als een kleine jongen is behandeld, wordt hij verschrikkelijk boos en zendt hij (lieden) uit om alle jongens in Betlehem en in al haar gebieden weg te nemen, van twee jaar en daaronder, overeenkomstig de tijd die hij nauwkeurig heeft nagevraagd bij de magiërs. Dán gaat in vervulling wat is gesproken door de profeet Jeremia, als hij zegt: een stem is te horen in Rama, een weeklacht en bitter geween: Rachel die weent over haar kinderen, en zich geen troost wil laten toeroepen, omdat zij er niet meer zijn (Jer. 31,15)! Omdat de Bijbel van Hem getuigd (Hand 10:43)

6 De Heerlijk van de Zoon in Psalm 22
Psalm : / Math 27:46 Psalm :17 Psalm 22: / Markus 15:24

7 In de Evangeliën Mattheüs toont ons Jezus de Koning
Markus spreekt van Jezus de Dienstknecht Lukas spreekt van Jezus als de Mensenzoon Johannes toont Jezus als God

8 Heerlijkheid van de Zoon In Mattheüs
Mattheüs 8:23 – 32 Meester over ziekten, wind en duivels.. Matthéüs 14: Rouwend maar toch eerst de ander.. Matthéüs 23: Verbolgen op de “kerkleiders”…

9 Heerlijkheid van de Zoon in Markus
1: Wat een dienaar.. 3: Ze doken op Hem.. 3: gegrepen met kracht door eigen familie.. 11: Schoonmaak in de Tempel..

10 Heerlijkheid van de Zoon in Lukas
Lukas 2: In de dingen van Zijn Vader van jongs af aan. Lukas 4: Er staat geschreven.. Lukas 23: Vergeving aan een lasterende moordenaar.. (Math 27:44, Mark 15:32)

11 Heerlijkheid van de Zoon in Johannes
Joh 8:8 Tweemaal schrijvende.. Joh 9: 6 Vreemde vogel die Jezus.. (Mar 7:33, Mar 8:23) Joh 11 : 5-6, 13-15, 33-36, 38 De Vader eerst in alles.. Joh 13:3-4 De voetwassing nádat alles gereed was..


Download ppt "Welkom! Visie en hart achter Samen door de Bijbel."

Verwante presentaties


Ads door Google