De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De kwaliteit van het basisonderwijs in het Noorden Gerry Reezigt, Inspectiekantoor Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De kwaliteit van het basisonderwijs in het Noorden Gerry Reezigt, Inspectiekantoor Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 1 De kwaliteit van het basisonderwijs in het Noorden Gerry Reezigt, Inspectiekantoor Groningen

2 2 Arrangementen (periode 2003-2007)

3 3 Opbrengsten (periode 2003-2007)

4 4 Beoordeling normindicatoren onderwijsleerproces (periode 2003-2007)

5 5 49 zeer zwakke scholen (januari 2008)

6 6 137 zwakke scholen (januari 2008)

7 7 Beoordeling normindicatoren onderwijsleerproces

8 8 Kleine scholen 42 % noordelijke basisscholen minder dan 100 leerlingen (landelijk: 17 %) Gemiddeld per noordelijke basisschool 146 leerlingen (landelijk 225) Landelijk: Kleinere scholen vaker onvoldoende opbrengsten Kleinere scholen vaker zwak of zeer zwak Noorden: landelijk beeld minder herkenbaar aanwezig

9 9 Besturen basisonderwijs Noorden

10 10 Voortgezet onderwijs Hoger % leerlingen praktijkonderwijs, vso Lager % leerlingen havo, vwo Hoog % voortijdig schoolverlaters in sommige gemeenten, vooral Oost Groningen

11 11 Verklaringen voor achterstanden: factoren buiten school Gemiddeld lager sociaal milieu op de scholen? Niet volgens beschikbare gegevens: land gemiddeld 19 % gewogen lln per school, Noorden 14 % Lager opgeleide ouders binnen 1.00 en 1.25? Niet bekend, geen goede gegevens beschikbaar Lage verwachtingen bij ouders? Ja (Fryslan)

12 12 Verklaringen voor achterstanden: factoren binnen school Minder leerlingen in sbo en so? Nee; landelijk 5 %, in Noorden 4.9 van de % leerlingen Kleine scholen? Niet duidelijk zichtbaar, ook grotere noordelijke scholen scoren slecht Lage verwachtingen bij leraren? Niet helder op basis van onderzoek, wel herkenbaar in de praktijk voor inspecteurs

13 13 Wat te doen? Er zijn problemen in het onderwijs, dus: richt de aandacht op wat scholen en besturen kunnen veranderen: Analyseer prestaties en leg de oorzaak niet alleen bij de leerling: is het onderwijs wel effectief? Analyseer ook prestaties op groeps- en schoolniveau: is de leerlingenzorg wel effectief? Analyseer ook langjarige trends in prestaties op schoolniveau: is de kwaliteitszorg wel effectief?

14 14 En wat nog meer? Investeer in de kwaliteit van leraren, directeuren én besturen Kies voor een intensieve aanpak en laat de aandacht niet verslappen Evalueer effecten: een activiteit uitvoeren is nog niet hetzelfde als gewenste doelen bereiken Voorkom versnippering van activiteiten En stel altijd de vraag: merken leerlingen hier eigenlijk wel iets van?

15 15 Inspectie van het Onderwijs Kantoor Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht T (030) 669 06 00 F (030) 662 20 91 www.onderwijsinspectie.nl Achterblad


Download ppt "1 De kwaliteit van het basisonderwijs in het Noorden Gerry Reezigt, Inspectiekantoor Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google