De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond PTA 3e – 4e klas 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond PTA 3e – 4e klas 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond PTA 3e – 4e klas 22 september 2015

2  PTA  Examenregels  Slaag-zak regeling

3 PTA  Programma van Toetsing en Afsluiting.

4 Afspraken  Programma van Toetsing en afsluiting ◦ Spoorboekje voor het schoolexamen en eindexamen.  Website

5 Afspraken  Toetsen/tentamens ◦ Aantal per vak; ◦ Aantal per periode; ◦ Toetsstof (waar gaat de toets over); ◦ Manier van toetsen:  Mondeling;  Schriftelijk, soms met de computer;  Werkstuk. ◦ Wijze van beoordeling; ◦ Weging van het toetscijfer; ◦ Herkansbaar ja of nee.

6  Toets gemist  Ziekte  Gedragsregels tijdens examen/tentamens  Onregelmatigheden worden gemeld bij de examencommissie  Commissie van beroep

7  De docent stuurt ouders mailtje  In Magister wordt voorlopig een 0,0 geplaatst  Leerling maakt nieuwe afspraak met de docent om in te halen; in te leveren  Docent meldt ouders per mail de nieuwe afspraak

8  Leerling komt de afspraak niet na die met de docent gemaakt is  Docent meldt ouders dat de leerling afspraak niet is nagekomen  Docent doet een melding aan de examencommissie  Examencommissie hoort beide partijen  Examencommissie doet hierover een uitspraak

9  Uitspraak van de examencommissie ◦ Leerling krijgt alsnog een kans ◦ Leerling krijgt het cijfer 1,0 voor de toets  De 0,0 in Magister verandert ◦ Leerling kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen ◦ Ouders/leerling kunnen in beroep gaan tegen uitspraak

10  Schoolonderzoeken (Vakken)  Sectorwerkstuk (MAVO)  Culturele en Kunstzinnige Vorming  Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding ◦ stage  Lichamelijke Opvoeding  Maatschappijleer  Rekenen Schoolexamen/ vakken naast de examenvakken

11 Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB)  Bezoek MBO Beroependag (leerjaar 4);  Leerjaar 3 BOD-dag;  Beroependag op Triade;  Open dagen vervolgonderwijs bezoeken.  Gesprekken met de mentor

12 Culturele en Kunstzinnige Vorming  Wordt uitgevoerd in projecten. ◦ In de derde/vierde klas  Wordt beoordeeld met voldoende of goed.  Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken.

13 Lichamelijke opvoeding  In leerjaar 3 en 4  Wordt beoordeeld met voldoende of goed;  Bij onvoldoende vervangende opdracht(en) maken

14 Maatschappijleer  In leerjaar 4;  Wordt beoordeeld met een cijfer;  Cijfer telt mee in de slaag/zakregeling;  Kan dus compensatiecijfer zijn;  Maar ook als onvoldoende tellen;  Geen CSE (Centraal schriftelijk Examen)  Wel mogelijkheid van herexamen.

15  Verplicht onderdeel  Inleveren en presentatie doen  Moet voldoende of goed afgesloten worden  Wordt vermeld op de cijferlijst ◦ Titel en resultaat

16  Verplicht deelname  Telt mee in de slaag/zak-regeling ◦ In combinatie met Nederlands, mag er maar één van beide als eindcijfer onvoldoende ( 5 ) zijn.

17 Deelname aan examen  Opdracht(en) CKV voldoende afgesloten;  Lichamelijke Opvoeding voldoende afgesloten;  Cijfer voor maatschappijleer.  Sectorwerkstuk MAVO voldoende afgesloten  Rekentoets gemaakt hebben  De onderdelen uit het PTA van het schoolexamen afgesloten.

18  Op de website.  Magister ◦ Cijfers bekijken ◦ Gemiste toetsen bekijken  Toets niet gemaakt wordt cijfer 0,0 (nul) ingevuld.  Toets dient daarna alsnog gemaakt te worden, het cijfer 0,0 (nul) mag niet blijven staan  Inlogcode

19 Wanneer begint het ?  Het schoolexamen begint/begon in leerjaar 3  Resultaten worden opgeslagen in een examendossier (Magister);  Het eindresultaat van het derde leerjaar telt mee in de beoordeling van het schoolexamencijfer.

20 Schoolonderzoek periodes Leerjaar 3 Één periode Vier voortgangsrapportages Voortschrijdend gemiddelde Leerjaar 4 Één periode. Drie voortgangsrapportages

21 Soorten examen  C.S.P.E. -Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (Beroepsgerichte vakken)  C.S.E. ◦ Centraal Schriftelijk Examen  Basis- en kader-leerlingen digitaal  Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde  GL en Mavo  Vakken uit het vakkenpakket

22 Cijfer schoolexamen Leerjaar 3: voortschrijdend gemiddelde leerjaar 3 Leerjaar 4: voortschrijdend gemiddelde leerjaar 4 Cijfer schoolexamen = (leerjaar 3 + 2 x leerjaar 4) : 3 =

23 Bepaling Diplomacijfer  Alle leerwegen; basis- kader; GL en MAVO: Eerst: ◦ Gemiddelde cijfer van alle vakken centraal eindexamen een onafgerond cijfer 5,5 of hoger. ◦ Eindcijfer Nederlands niet lager dan een 5,0 ◦ Combinatie Rekenen en Nederlands ( een van beide eindcijfers mag een vijf zijn) Daarna: Schoolexamencjifer (1x)+ Centraal Examencijfer (1x) 2

24 Bij voldoende resultaat  Diploma en dan:  Basis: MBO 2  Kader: MBO 3; MBO 4  GL:MBO 3; MBO 4  MAVO: MBO 3; MBO 4  MAVO: HAVO

25 Docent en klaslokaal J. Lutz 3BAE016 K. Bakker 3KAG105 G. Davids G3a; TGM3A en M3A F109 Léon schaaf K4AG110 J. Steur K4BE013 Sander Middelbeek B4A; G4A en M4A B005


Download ppt "Informatieavond PTA 3e – 4e klas 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google