De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor Medische Hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor Medische Hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor Medische Hulpverlening
Instituut voor Gezondheidszorg

2 Inhoud presentatie BMH Rotterdam Competenties Opbouw stage jaar 3
KBS – KBP- bekwaamverklaring Beoordeling Verwachtingen afronding

3 BMH Rotterdam Start studiejaar 2012-2013 In samenwerking met ErasmusMC
Als enige Hogeschool uitstroomprofiel operatieve zorg; naast anesthesie en acute zorg Lessen vanaf jaar 3 mede bij Zorgacademie Samenwerken met praktijk

4 Competenties Medisch Hulpverlener
Vakinhoudelijk handelen Communicatie Samenwerken Organisatie Maatschappelijk handelen Kennis en Wetenschap Professionaliteit Onderverdeling in 3 beheersniveau’s (omschreven in gedragsindicatoren) Niveau 1: jaar 1 (propedeuse) Niveau 2: jaar 2/3 Niveau 3: afstuderen

5 Inhoud stage jaar 3 Stagewerkplan Volgens format
Persoonlijke leerdoelen Competentie gerichte leerdoelen KBS voorbeeld Vanaf leerjaar 3 landelijk praktijkcurriculum Geïntegreerde vaardigheden (KBS – kenmerkende beroepssituatie) Laag- midden complex niveau Samen opleiden Praktijk met Hogeschool Begeleiding door instellingsdocent – overleg altijd mogelijk! Feedback (dagelijks) en reflectie (gesprekken, 360 graden feedback)

6 Complexiteit en begeleiding in de stage
Start jaar 3 Laag- midden complex Stage werkplan goedkeuren door praktijk Afstemming leerdoelen met praktijk Overleg stagebegeleider praktijk – Hogeschool Klinisch redeneren in praktijk brengen Creativiteit rondom complexiteit patiënt

7 KBS KBS Voorbeeld Kenmerkende beroepssituatie
Integratie van vaardigheden in bepaalde setting Afgeleid van proeve van bekwaamheid Voorbeeld

8 KPB KPB Korte praktijkbeoordeling
Korte Praktijk Beoordeling (KPB) Beoordelaar: Datum: BMH student: Stage jaar: Gekoppeld aan KBS: Verwante discipline: Complexiteit: Hoog Midden Laag Observatie van: Vakinhoudelijk handelen Onder het niveau / volgens verwacht niveau / boven niveau/ niet gezien Wat ging er goed? Wat kan er beter? Communicatie met de patiënt Samenwerking met collega’s Organisatie Maatschappelijk handelen Professionaliteit Algemene opmerkingen: KPB Korte praktijkbeoordeling Is evaluatie en feedback instrument voor KBS (oefenen) Ongeveer 2 KPB / feedbackmomenten voordat KBS wordt afgetekend

9 Bekwaamverklaring Bekwaamverklaring is afgetekende KBS
Ondertekening door praktijkbegeleider en student Afspreken binnen team wie bekwaamverklaring tekent Voorbeeld: Bekwaamverklaring Student: Datum: (vaste)Praktijkbegeleider: Titel KBS: De volgende student en begeleider bevestigt deze bekwaamverklaring: Ik acht deze student bekwaam: Ik acht mezelf bekwaam: Ondertekening Student Datum en handtekening (vaste) Praktijkbegeleider

10 Beoordelingsmomenten
Voortgangsgesprekken 360 graden feedback Tussenbeoordeling Instellingsdocent verplicht aanwezig Eindbeoordeling Instellingsdocent facultatief aanwezig Voorbereiding en initiatief bij student Verslaglegging gesprekken door student Reflectie op tussen- en eindbeoordeling

11 Wat te verwachten van de BMH student
Jaar 3: eerste stage in uitstroomprofiel Deelvaardigheden uitbreiden naar KBS, laag en midden complex Van strakke naar lossere begeleiding Stage jaar 2 wel of niet gedaan Perceptie student: Spannend Enthousiast Leergierig Kans Profileren

12 Vragen?

13 Contact Meer informatie over stage en stage opdrachten: www.hr.nl/ivg
Informatie per opleiding Medische hulpverlening Contact: Instellingsdocent; Zie lijst op website Stage coördinator: Caroline van Asten

14


Download ppt "Bachelor Medische Hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google