De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsdossier Ervaringen en Plan van Aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsdossier Ervaringen en Plan van Aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsdossier Ervaringen en Plan van Aanpak
Gemeente brede uitrol Ondernemingsdossier Almere Peter Moerkens, Robbert Sloof, Jennitha Wind Gemeente Almere MeetUp Zwolle, donderdag 10 september 2015

2 Inhoud Gemeentebrede uitrol
Waarom werken we in Almere mee met het ondernemingsdossier? Ondernemingsdossier tot aan Q2:2015 Hoe verder vanaf Q3:2015? Uitgangspunten/Randvoorwaarden Stip aan de horizon Afspraken (Gemeente en Programmbureau)

3 Waarom? Waarom werken we in Almere mee met het ondernemingsdossier?
Digitale dienstverlening Tijd, geld en onnodige irritatie voor ondernemer en overheid Waarom niet iets anders? Ondernemingsdossier wordt landelijk uitgerold (potentie) Ondernemingsdossier wordt door steeds meer overheden gefaciliteerd Initiatief van de branches, dossier ondernemer is vertrekpunt

4 Ervaringen Almere Ondernemingsdossier tot aan Q2:2015
Gestart met Horecabranche. Vrijwel alle formulieren m.b.t. VTH zijn beschikbaar in ondernemingsdossier. Vergunningen en Baliemedewerkers weten wat het is en wijzen hierop Tot op heden: Weinig aanvragen via Ondernemingsdossier Beperkt aantal aanmeldingen Ondernemingsdossier

5 Hoe verder? (1) Gemeentebrede uitrol
Almere heeft vertrouwen in het ondernemingsdossier Almere ziet de voordelen hier van in Beeld Horeca ondernemers kunnen nog (te) gemakkelijk via vertrouwde kanalen hun werk doen. Ondernemers ervaren over het algemeen weinig toezichtsdruk vanuit de gemeente (m.u.v. bijvoorbeeld kinderopvang). Potentieel ligt mede in de Handhaving. Daar vullen diverse bedrijven/instellingen al checklists in (zelftoezicht) richting gemeente.

6 Hoe verder? (2) Voorstel vervolg 1. Horeca
Horeca wordt al gefaciliteerd, maar kijken of hier een verdere impuls aan te geven is samen met Branche. Door communicatie via de site, tijdens overleggen met de (lokale) branche en tijdens toezichtmomenten. Ook inzetten op nieuwe functionaliteiten van het dossier. 2. Kinderopvang Samen met branchevereniging toezicht last verlagen (gaat om ca. 50 kinderopvanglocaties). In samenwerking met GGD Flevoland, GGD-GHOR NL en SZW. 3. Toezicht & Handhaving In brede zin faciliteren dat ondernemers zich verantwoorden via ondernemingsdossier. Vertrekpunt: Toezicht op brandveiligheid, door ondernemers die al meewerken aan zelftoezicht projecten (gaat om circa 100 gebouwen). Benutten van de beschikbare regelhulpen 4. Ambities digitale dienstverlening Onlangs is de Strategische Economische Agenda vastgesteld door het college. De ambitie wordt hierin kenbaar gemaakt om het ondernemingsdossier gemeentebreed uit te gaan rollen. Deze ambitie moet worden geïmplementeerd in de algehele ambitie van digitale dienstverlening.

7 Aanpak Kinderopvang Start pilot in gemeente Almere op basis Inspectietool Kinderopvang De inspectietool is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving Inspectietool wordt generiek ingevuld, dat wil zeggen dat andere gemeenten hier ook gebruik van kunnen maken Verbreding van de pilot in andere gemeenten is wenselijk vanwege het opdoen van ervaringen Landelijk volgen het ministerie van SZW, de branche Kinderopvang, GGD Nederland de pilot. VNG – Het Nieuwe Toezicht is tevens aangesloten. Het doel is om op basis van de ervaringen in gemeenten te komen tot landelijke uitrol. En uiteindelijk te komen tot een landelijke regelhulp Kinderopvang.

8 Uitgangspunten / Randvoorwaarden
Hoe willen we het ondernemingsdossier benutten? Eenvoud staat voorop! Liever goed overzicht binnen één scherm, dan een uitgebreide regelhulp. We willen leren van ondernemers: Wanneer we een groep ondernemers hebben die het gebruikt, vragen naar ervaringen. Wellicht positieve ondernemers voorstellen te willen opstaan als ‘ambassadeurs’. Checklists handhaving gemeente Almere implementeren in ondernemingsdossier (bijvoorbeeld in bibliotheek), zodat deze niet langer naar gemeente hoeven worden verstuurd. Kijken naar andere gemeenten (Voorbeeld Leiden en stimuleren gebruik ondernemingsdossier) Alle formulieren, modules, etc. openstellen waar een ondernemer iets aan heeft.

9 Stip aan de horizon 2017 (digitaal kan)- 2020 (digitaal ‘moet’)
We sluiten zo goed mogelijk aan bij rijksoverheid- en VNG-ambities en vooruit daar waar eigen ambities hoger liggen. Communicatie met de gemeente door ondernemers gebeurd via ondernemingsdossier: Communicatie met overige (Rijks)overheidsorganisaties loopt ook via ondernemingsdossier (belastingdienst, inspecties, etc.). Link in ondernemingsdossier naar van toepassing zijnde lokale regels (bibliotheek) E-formulieren gemeente Almere, gekoppeld aan eigen zaaksysteem en aan ondernemingsdossier. En verder… Nader uit te werken in 2015/2016 (wat willen ondernemers).


Download ppt "Ondernemingsdossier Ervaringen en Plan van Aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google