De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorbereiding ‘DIN-dag’ Bert Timmerman: 31 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorbereiding ‘DIN-dag’ Bert Timmerman: 31 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorbereiding ‘DIN-dag’ Bert Timmerman: 31 januari 2013

2 2 Opzet -Inleiding -Kijken naar organisaties en teams -Voorstel agenda ‘DIN-dag’

3 3 Inleiding Teamdagen staan tot de zomervakantie voornamelijk inteken van effectiviteitverbetering van het team. ‘DIN-dag’ staat in het teken van terugkijken. Kloosterdagen staan vooral in teken van naar voren kijken. Voorstel agenda ‘DIN-dag’ 11 februari 2013

4 4 Kijken naar organisaties? Richten: doelstellingen en uitgangspunten (visie) Inrichten: structuren/ taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden Verrichten: kennis, houding en vaardigheden

5 5 Kijken naar teams? Wat je feitelijk waar kunt nemen Wat je (nog) niet ziet; persoonlijke drijfveren en talenten

6 6 Voorstel agenda ‘DIN-dag’ Deel 1: het team (09.30 – 11.00 uur) Hoe zie jij het team feitelijk functioneren? > Waar wil je afscheid van nemen en wat wil je meenemen….. Hoe typeer jij je eigen inbreng in het team? > Waar wil je afscheid van nemen en wat wil je meenemen….. Conclusies

7 7 Voorstel agenda ‘DIN-dag’ Deel 2: Evaluatie pastoraal beleidsplan (11.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 15.00 uur) Wat is het feitelijke resultaat van jouw actiepunten? > Wat maakte jouw aanpak tot een succes….. > Wat heeft jou bij de uitwerking gehinderd….. Conclusies

8 8 Voorstel agenda ‘DIN-dag’ Deel 3: Naar effectievere teamontmoetingen (15.00 – 16.30 uur) Concrete afspraken maken over de teambijeenkomsten: > Wat nemen we van vandaag mee naar de teamontmoetingen? > Voorbereiding kloosterdagen > Bespreken nieuwe opzet agenda vergadering van het PT

9 9 Voorstel agenda Dagopening Operationele afstemming (roosters e.d.) Mededelingen Vaststellen besluitenlijst Doornemen actiepuntenlijst Bespreken geagendeerde punten –Informerend –Opiniërend –Besluitvormend

10 10 Vervolg voorstel agenda Inventarisatie agendapunten volgende vergadering –A.d.v. jaarplanning (nog te maken) –A.d.v. activiteitenoverzicht pastoraalteam 2013-2014 (nog te maken) –A.d.v. actuele zaken Rondvraag Evaluatie vergadering Afsluiting


Download ppt "1 Voorbereiding ‘DIN-dag’ Bert Timmerman: 31 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google