De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsavond ( uur)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsavond ( uur)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kennismakingsavond (19.45 - 20.30 uur)
Anne van der Marel Mentor 4h1 Monique de Wit Mentor 4h2 Yassine el Ouattassi & Alex Tijink Mentor 4h3 Marcel Lensink Afdelingsleider middenbouw

3 Afdelingsleider middenbouw m.lensink@cartesius.espritscholen.nl
Regina Jacometti Mentor 4v1 Nico van Wijngaarden Mentor 4v2 Josephine Jacobs Mentor 4v3 Marcel Lensink Afdelingsleider middenbouw

4 Kennismakingsavond Ken uw kind Vul de vragenlijst in.
Vergelijk! Wat valt op? Doelstelling Succesvolle deelname arbeidsmarkt (diploma) Betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving (potentieel)

5 Educatief partnerschap

6 Verwachtingen

7 Verantwoordelijkheid

8 Invloed op leerproces “Parental involvement has a positive impact on children’s academic achievement” (William H. Jeynes; 2007) (Henderson & Mapp, 2002)

9 Samen verantwoordelijk
Leerling: Doet z’n best om goed te leren en heeft schoolspullen mee Is elke schooldag op tijd aanwezig en mist geen lessen Houd ouder(s) op de hoogte van schoolzaken Stelt vragen wanneer nodig aan ouder of docent Doet actief mee aan buitenschoolse activiteiten Stelt zich nieuwsgierig op -……………………….

10 Samen verantwoordelijk
Mentor / School: Zet zich in voor goed onderwijs Ondersteunt leerling bij vragen over schoolwerk, profielkeuze, omgang met klasgenoten/docenten en geeft (on)gevraagd advies Onderhoudt contact met ouders / verzorgers (prestaties, welbevinden) Brengt bij verzuim of mindere prestaties ouders op de hoogte en zoekt samen met ouders en leerling naar oplossingen Heeft meldplicht bij externe instanties bij bijv. veelvuldig verzuim Behartigt belangen van de leerling Is bereikbaar voor ouders / verzorgers …………………………

11 Samen verantwoordelijk
Ouders / Verzorgers Praat met kind over school en schoolse zaken Helpt kind elke dag op school aanwezig te zijn Helpt kind aanwezig te zijn bij alle lessen (met benodigde spullen) Helpt kind huiswerk te organiseren en op een rustige plek te maken Stimuleert deelname buitenschoolse activiteiten Zijn aanwezig bij ouderavonden, voortgangsgesprekken etc.. Leest de nieuwsbrieven (is op de hoogte) Informeert school / mentor als er thuis iets gebeurt wat van invloed kan zijn op de prestaties / gedrag van het kind …………….

12 Vernieuwd mentoraat

13 Vernieuwd mentoraat OuderLeerlingMentor-gesprek
Halverwege de eerste periode (21 sept t/m 2 okt 2015) voert de mentor een persoonlijk gesprek met iedere leerling en ouder(s). Tijdens dit OLM-gesprek worden de doelstellingen, wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden voor het schooljaar besproken. Investeren in partnerschap. Afspraken over communicatie. Waar is de leerling goed in? Wat wordt de uitdaging, het doel? Opbrengsten (leerling) en afspraken (ouder/leerling/mentor) worden vastgelegd.

14 Vernieuwd mentoraat Begeleiding op maat
Tijdens het OLM gesprek worden met de leerling en ouders naast de wederzijdse verwachtingen ook de afspraken gemaakt over de communicatie. Sommige ouders willen intensiever contact dan anderen. Van te voren wordt aangegeven dat het traditionele mentorgesprek van 10 minuten wordt geschrapt. Het Atelier Aanbod van workshops voor ouders gegeven door ouders, docenten en externen aan het begin van periode 3. (26 januari 2016)

15 Vernieuwd mentoraat OuderLeerlingMentor-gesprek
Halverwege de derde periode (7 mrt t/m 11 mrt 2015) voert de mentor een persoonlijk vervolggesprek met iedere leerling en ouder(s). Begeleiding op maat De mentor houdt contact met de leerling en ouders (rekening houden met wederzijdse verwachtingen). Nu inschijven voor OLM gesprek

16 Praktisch Begeleidingslessen (vanaf week 4)
Kernvakken, zelf aanmelden in Magister, ouders 4 Havo woensdag 7e lesuur Verdiepingsmodules (vanaf periode 3) Science sprints en Fotografie Schoolreis (Praag)

17 Praktisch Mentoruur Individuele begeleiding Voorbereiding stage
Hulp bij plannen Begeleiding bij studiekeuze SLU …….. Leerlingparticipatie Leerlingenraad Cultuur – en sportactiviteiten Open Dagen Bèta coach Peer leader

18 Afsluiting Website Nieuwsbrieven Twitter
Vandaag inschrijven voor OLM gesprek Voor u vertrekt: controle NAW gegevens Dank voor uw komst!

19


Download ppt "Kennismakingsavond ( uur)"

Verwante presentaties


Ads door Google