De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

World leading Experts in Pneumatics Veiligheid in de pneumatiek Machinerichtlijn en de pneumatiek volgens ISO13849 Veiligheid en pneumatiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "World leading Experts in Pneumatics Veiligheid in de pneumatiek Machinerichtlijn en de pneumatiek volgens ISO13849 Veiligheid en pneumatiek."— Transcript van de presentatie:

1 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid in de pneumatiek Machinerichtlijn en de pneumatiek volgens ISO13849 Veiligheid en pneumatiek

2 World leading Experts in Pneumatics Veilig maken van machinepark Eisen volgens de normen Rol pneumatiek in verhaal Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

3 World leading Experts in Pneumatics Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek  EN 4414 EN 4414  Overdrukventielen Overdrukventielen  Lock cilinders Lock cilinders  Blokkeerventielen Blokkeerventielen  Ontluchter Ontluchter  Slow-start ventiel Slow-start ventiel  Afsluiters Afsluiters  Beveiligde regelventielen Beveiligde regelventielen  Geluidsdempers Geluidsdempers  Vergrendelingen Vergrendelingen  EN 13850 EN 13850 Noodstop  EN 574 EN 574 2 handenbeveiliging  EN 13849-1 / 13849-2 EN 13849-1 / 13849-2 Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingsysteem Veiligheid in de pneumatiek Machinerichtlijn

4 World leading Experts in Pneumatics De norm EN ISO 4414:2010, beschrijft veiligheidseisen voor pneumatische systemen. Deze norm vervangt de oude norm EN 983. Deze standaard wordt toegepast bij pneumatische systemen die gebruikt worden in de industriële fabricageprocessen. De regels hebben betrekking op: –Component selectie –Veiligheid (onverwachte bewegingen, restdruk,…) –Storingsvrij werken van de installatie –Economisch verantwoord onderhoud –Langere levensduur van een systeem –Geluid Veiligheid in de pneumatiek Bestaande normen gerelateerd aan pneumatiek Machinerichtlijn

5 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Om veilig aan een installatie te kunnen werken, is het van belang dat de perslucht van de installatie af is tijdens de werkzaamheden en dat deze tijdens het onderhoud er niet door anderen op gezet kan worden. Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Afsluiters

6 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Er moet een besturingsmechanisme voorhanden zijn om de systeemdruk binnen veilige grenzen te houden. Deze moeten uitgerust zijn met afschermingsmiddelen indien deze wijziging tot gevaar kan leiden. Bijvoorbeeld: Vergrendelbare reduceerventielen met beschermkap Voorkomen van onoordeelkundig wijzigen Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Beveiligde regelventielen

7 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Er moeten voorzorgsmaatregelen genomen worden wanneer de energievoorziening na afscheiding van de energietoevoer of na het ontluchten weer wordt hersteld. Specifiek wil dat zeggen: –Afscheiden van elektrische toevoer naar opstartventiel –Ontluchten van een systeem na commando –Vermijden van onverwachte versnellingen na heropstart  Slow start ventiel Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen

8 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Ontluchten Atmosferische druk Op druk brengen Geen tegendruk in cilinderkamers Bruuske bewegingen Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen : Gevaren bij het inschakelen

9 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Werking : - Elektrisch signaal - Perslucht door smoring - Druk bouwt geleidelijk op - 2/2 ventiel schakelt als druk 50% van de werkdruk bereikt - Daarna normale werking Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Slow start ventielen

10 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Er zijn ook situaties waarbij niet de gehele machine achter een slow-start kan worden geplaatst. Dan moet er een aftakking gemaakt worden voor de slow-start. EN 4414 : Heropstart slow start ventielen

11 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid EN 4414 : Heropstart Variant voor slow start ventielen ASS ventielen Achter FRL unit Geen elektrisch signaal nodig Variant Meter-in control

12 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Wat gebeurt er in onderstaand voorbeeld als er een nieuw commando komt op ventiel V1 ? EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel

13 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Door het ontbreken van een luchtkussen in de cilinderkamers, schiet cilinder ongecontroleerd uit !!!! EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel

14 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid EN 4414 : Heropstart Vermijden bruuske beweging na heropstart zonder slowstart ventiel Inlaatsmoring op de cilinders Druk past zich aan belasting aan Geen bruuske bewegingen Snelheidsregeling op inlaat en uitlaat van de cilinders

15 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Er moeten geluiddempers worden gebruikt indien indien het geluidniveau veroorzaakt door afblazende lucht hoger ligt dan volgens de norm toegelaten. Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Geluidsdempers Redenen gebruik dempers : - Terugdringen geluidsniveau - Voorkomen binnendringing van vuil

16 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Langdurige blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80 dB, kan lawaaidoofheid veroorzaken. Werkgevers zijn verplicht om dan PBM te vestrekken of andere maatregelen te nemen. Geluidsniveau van het ontluchten van een ventiel bij 0,5MPa op 1 meter afstand. Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Geluidsdempers

17 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Er moet een besturingsmechanisme voorhanden zijn om de systeemdruk binnen veilige grenzen te houden. Indien de ontluchtcapaciteit van een reduceerventiel niet volstaat, dient een overdrukventiel gebruikt te worden. Een overdrukventiel type AP100 zal de hoge druk aflaten bij overschrijden van de ingestelde waarde Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Overdrukventielen

18 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid EN 4414 : overdrukventielen

19 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Iedere actuator, die bij het falen van het stuursysteem zijn positie moeten behouden of een veilige positie moet innemen, moet door een ventiel worden bediend die door veerbelasting in een veilige bedieningsstand komt of daarin door arretering wordt gefixeerd. Voorbeeld 1 : Blokkeerventielen –Snelheidsregelaar met geïntegreerde gepiloteerde terugslagklep –Bij persluchtuitval (noodstop of slangbreuk) blijft positie cilinder behouden Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Blokkeerventielen

20 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Iedere actuator, die bij het falen van het stuursysteem zijn positie moeten behouden of een veilige positie moet innemen, moet door een ventiel worden bediend die door veerbelasting in een veilige bedieningsstand komt of daarin door arretering wordt gefixeerd. Voorbeeld 2 : Lock cilinders –Cilinders met end lock –Cilinders met rem in 1 richting –Cilinders met rem in 2 richtingen Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Lock cilinders

21 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Snelkoppelingen moeten zo worden geselecteerd dat wanneer ze worden ontkoppeld ze een voorziening bezitten voor een gecontroleerde ontluchting daar waar zich een gevaarlijke situatie kan voordoen. Voorbeeld : Ontluchten cilinder in een tussenstand  Restdruk !!! Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk

22 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Oplossing : Ontluchtklepje KE en instructies personeel Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk

23 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Oplossing : Snelheidsregelaar met ontluchtklepje Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk

24 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Oplossing verticale toepassingen : Gepiloteerde terugslagklep met ontluchtklepje Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Ontluchten restdruk

25 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Om te voorkomen dat de instelling aangepast wordt door leken kunnen beveiligde regelventielen worden gemonteerd. Deze kunnen alleen met een speciale sleutel worden ingeregeld Veiligheid in de pneumatiek Norm EN ISO 4414:2010. Overige cilindertoebehoren

26 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Oorsprong van richtlijnen: Verdrag van Rome (oprichting EG, 1957) –Basis gelegd voor “sociale richtlijnen” –Basis gelegd voor “productrichtlijnen” M M M M M M RICHTLIJNEN EU Veiligheid in de pneumatiek Wat is veiligheid ?

27 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Productrichtlijnen –Machinerichtlijn –Richtlijn laagspanning –Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit Sociale richtlijnen: –Arbeidsplaatsen –Arbeidsmiddelen –Werken met beeldschermapparatuur Veiligheid in de pneumatiek Wat is veiligheid ?

28 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Machinebouw  Productrichtlijnen Er zijn 26 richtlijnen, voorbeelden: Machinerichtlijn Drukapparatuur Drukvaten van eenvoudige vorm EMC –richtlijn Laagspanningsrichtlijn ATEX 95-richtlijn Verplicht voor alle producten die op de interne markt (EER) verhandeld worden. Veiligheid in de pneumatiek Standaardisatie en normalisatie

29 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Om te voldoen aan de richtlijn kan gebruik gemaakt worden van de geharmoniseerde standaarden (EN/ISO). Deze geven technische oplossingen aan de Machine Richtlijn- eisen. Regels kunnen onderverdeeld worden in Europese richtlijnen en Europese normen. Europese richtlijn is te vergelijken met een wet en is bindend voor alle lidstaten van de Europese Unie en staat boven de nationale wetten. Europese norm daarentegen is geen verplichting, maar probeert een geharmoniseerde Europese ruimte te vormen zodat alle producten binnen Europa aan dezelfde technische voorwaarden voldoen. Veiligheid in de pneumatiek Standaardisatie en normalisatie

30 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Traditioneel wordt het woord „Norm ‟ gezien als iets dat wettelijk verplicht is. Een Richtlijn associeert men met een advies, echter dit is in de Europese Regelgeving precies omgekeerd. Richtlijn = wet (wetskracht) Norm = advies (bewijsmateriaal dus rechtskracht) Veiligheid in de pneumatiek Standaardisatie en normalisatie

31 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid CE-markering Conformité Européene, wat betekent “overeenkomstig de Europese richtlijnen” De CE-markering betekent dat de producent aan de gebruiker verklaart dat het produkt aan de voor dat produkt geldende richtlijnen voldoet Veiligheid in de pneumatiek Standaardisatie en normalisatie

32 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid Veiligheid in de pneumatiek Welke lidstaten gebruiken CE ?

33 World leading Experts in Pneumatics Is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de markt moeten voldoen op het gebied van veiligheid- en gezondheidseisen. -Geen gevaar voor bekneld raken -Geen gevaar voor vastraken -Geen gevaar voor (af)snijden -Geen gevaar voor lawaai -Geen gevaar voor elektrische schok -Etc. Veiligheid Veiligheid in de pneumatiek De machinerichtlijn

34 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid 1.Veiligheid van de machine - Machine moet aan de richtlijn voldoen - Toepassen van de normen - Risicobeoordeling uitvoeren 2.Technische documentatie van de machine - Dossier blijft eigendom van de fabrikant - Beschrijving machine + risicoanalyse 3.Informatie omtrent de machine - Gebruiksaanwijzing - Instructies op de machine - Verklaring van overeenstemming (CE-certificaat) Veiligheid in de pneumatiek Eisen machinerichtlijn

35 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid De machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen moet worden voldaan. Er zijn echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld specifiek voor de machinerichtlijn. Deze normen beschrijven de technische eisen van de richtlijn en worden onderverdeeld in de zgn. ABC normen. Voorbeelden: -Normen voor Risicobeoordeling en reductie (ISO12100: RB + RRM) -EN 954-1:1996, ontwerp SRP/CS; Categorie B,1,2,3,4 -ISO 13849-2:2003, validatie SRP/CS; -NIEUW: EN-ISO 4413:2010, veilige hydrauliek; -NIEUW: EN-ISO 4414:2010, veilige pneumatiek; -NIEUW: EN-IEC 62061:2005, SIL 1 t/m 3 -NIEUW: EN-ISO 13849-1:2006 PL a t/m e Veiligheid in de pneumatiek De machinerichtlijn

36 World leading Experts in Pneumatics Machineveiligheid C Van toepassing op specifieke typen of groepen machines A Alle typen machines B B1 B2 Van toepassing op specifieke en ergonomische veiligheidsaspecten Van toepassing op veiligheids Componenten en veiligheidsvoorzieningen Voor bepaalde machines bieden de specifieke normen ook oplossingen. Deze worden aangeduid als type C-normen. EN 14121: risicoanalyse NEN EN ISO12100: algemene eisen EN 574 2 handenbeveiliging (VR51) EN ISO 4414: veilige pneumatiek EN ISO 13849: PL IEC 61508 SIL NEN EN 620: transportbanden EN 693 hydraulische persen EN 692: mechanische persen Veiligheid in de pneumatiek De machinerichtlijn

37 World leading Experts in Pneumatics Veiligheid De EN ISO 13849-1, “Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssystemen – Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen” Voortgekomen uit de norm EN 954-1:1996 (architectuur/opbouwstructuur). De EN ISO 13849-1 geeft de veiligheidsfunctie tevens een kwantitatieve waardering voor de kans op gevaarlijke uitval. Norm kan worden toegepast op veiligheids-gerelateerde onderdelen van besturingssystemen (Safety Related Part of Control Systems, SRP/CS). De EN ISO 13849-2, “Veiligheidsgerelateerde onderdelen van een besturingssystemen – Deel 2 : Validatie Veiligheid in de pneumatiek De machinerichtlijn, waar gaat het om ?

38 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 1.Risico analyse : inventariseren gevaren 2.Risico reductie : collectieve maatregelen 3.Risico reductie : Control system 4.Veiligheidsfuncties definiëren 5.Validatie bereikte veiligheidsklasse Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

39 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 1.Risico analyse : inventariseren gevaren volgens ISO 12100 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

40 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 2.Risico reductie : collectieve maatregelen Veilig ontwerpen –Hekken rond het risico –Pictogrammen –Informatie op de machine / training –Persoonlijke bescherming Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

41 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 3.Risico reductie : control system Wat als het hek open moet / onderhoud machine in maintenance mode Wat als iemand op noodstop duwt Integratie technologie  ISO 13849 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

42 World leading Experts in Pneumatics Safety Related Parts of Control system volgens ISO 13849 –Norm gebruikt voor elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische veiligheidsfuncties –Nieuwe risico analyse Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek PLr S : Ernst verwonding S1 : licht letsel S2 : blijvend letsel F : Frequente blootstelling F1 : zelden / korte tijd F2 : vaak / lange duur (>1/h) P : Mogelijkheid afwenden P1 : mogelijk onder voorwaarde P2 : niet

43 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 4.Definiëring veiligheidsfuncties Perslucht af na noodstop Drukreductie maintenance mode 2 handenbediening Beveiliging tegen onverwachte opstart ………….. Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

44 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Ontwerpen veiligheidsfunctie Voorbeeld 1 : –Veilig ontluchten na betreden gevaarlijke zone –Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud –Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

45 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek SMC

46 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Hoe Pl berekenen ? Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

47 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Hoe Pl berekenen ? Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek Belangrijke begrippen in het bepalen van de vereiste Performance level (Plr) : –Architectuur van het systeem (Categorie) –Betrouwbaarheidsgegevens van de verschillende onderdelen –Diagnosedekkingsgraad (DC, Diagnostic Coverage) geeft het percentage van foutbewaking in het systeem. –Bescherming tegen systematische storingen –Bescherming tegen gemeenschappelijk falen

48 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Architectuur van een systeem  CAT 3 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

49 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) MTTfd : Gemiddelde kans op gevaarlijke fout Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek Alle onderdelen in de veiligheidskring Niet voor componenten die geen invloed hebben op Performance Level zoals filters, tubing, cilinders, tanks,.. Wiskundige formule om totaalcijfer te verkrijgen Uitgedrukt in jaren Resultaat laag, midden of hoog  Mttf Hoog

50 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) MTTfd en B10d Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek Bij het berekenen van de MTTF d waarde voor slijtagegevoelige, bijv.elektromechanische componenten, wordt met de B 10d waarde gewerkt. De B 10d waarde geeft aan na hoeveel schakelcyclussen een component gevaarlijk faalt. De B 10 waarde stemt overeen met het aantal schakelingen waarbij 10% van de componenten uitval vertoonde. B10 d = 2 x B10 d op = gem. aantal bedrijfsdagen per jaar h op = gem. aantal bedrijfsuren per dag n op = aantal schakelingen per jaar t cycle = cyclustijd

51 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) DC : Hoe goed kan een fout van een veiligheidsfunctie gedetecteerd worden Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek 0 % : Geen enkele gevaarlijke fout wordt gedetecteerd 100 % : alle gevaarlijke fouten worden gedetecteerd Voorbeelden pneumatisch : –Meting positie cilinder door reed switch (60%) –Meting stand ventiel door mechanisch contact op ventiel (99%) –Meting druk in leiding door drukschakelaar (90%)

52 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) CCF : Fouten met gemeenschappelijke oorzaak Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

53 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Eindresultaat Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek PL = d

54 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d Methode zwakste schakel : Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek SMC Input Logic Output Resultaat : Pl d

55 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Pneumatisch schema Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

56 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) Voorbeeld schakeling Plr d : Pneumatisch schema en elektrische aansluiting Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

57 World leading Experts in Pneumatics 5 essentiële stappen in veiligheid 5.Validatie bereikte veiligheidsklassen (Pl > Plr) volgens ISO 13849-2 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek SMC CAT 3 : Testen veiligheidsfunctie Advies SMC : 1 maal per shift B10d waarden

58 World leading Experts in Pneumatics Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 2 : –Veilig ontluchten na noodstop –Drukreductie in maintenance mode –Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud –Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

59 World leading Experts in Pneumatics Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 2 : –Veilig ontluchten na noodstop –Drukreductie in maintenance mode –Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud –Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek LOTO

60 World leading Experts in Pneumatics Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 3 (zonder veiligheidscomponenten) : –Veilig stoppen na instappen veiligheidszone –Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud –Vereiste : Plr d, CAT 3 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

61 World leading Experts in Pneumatics Voorbeeld 3 : Validatie volgens ISO 13849-2 : –Geen veiligheidscomponenten : »B10d-waarden : ventielen SY, gepiloteerde terugslagkleppen ASP »Conforming to the basic and well tried safety principles Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

62 World leading Experts in Pneumatics Voorbeeld 3 : Validatie volgens ISO 13849-2 : –Cat 3 : testen veiligheidsfuncties, Advies SMC : 1 maal per shift, »Kanaal 1 : Ventiel 2V1 met 2S1 en 2S2 »Kanaal 2 : Ventiel 2V2 met 2S3, 2V3 en 2V4 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

63 World leading Experts in Pneumatics Andere veiligheidsfuncties Voorbeeld 4 –Veilig ontluchten na noodstop –Vermijden onverwachte heropstart tijdens onderhoud –Vereiste : Plr c, CAT 1 Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

64 World leading Experts in Pneumatics Luchtverzorgingsset –ISO 13849 machinerichtlijn : Veilig afschakelen perslucht na noodstop en aparte soft-start functie –LOTO richtlijn : afsluitbare persluchttoever tagbaar : Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

65 World leading Experts in Pneumatics Nieuw : Redundante ontluchtklep met geïntegreerde soft start Machinerichtlijn Veiligheid in de pneumatiek

66 World leading Experts in Pneumatics Machinerichtlijn verwijst naar beide normen De EN 62061 (SIL) maakt deel uit van de IEC 61508 die gebruikt wordt voor veilige elektronica, software en veiligheids- besturingen EN ISO 13489-1 / EN 62061 De uiteindelijke resultaten zijn onderling uitwisselbaar Correlatie PL en SIL Machinerichtlijn

67 World leading Experts in Pneumatics Tussen de normen bestaat een meer gedetailleerd verband. Dit verband bestaat uit de vergelijk- baarheid van de Probability of a dangerous Failure per Hour (PFHd) voor de SIL-niveaus met de Performance Levels EN ISO 13489-1 / EN 62061 Machinerichtlijn

68 World leading Experts in Pneumatics SMC veiligheidscomponenten (1) Tweehandenbediening VR 51 Geleverd met CE attest Machinerichtlijn

69 World leading Experts in Pneumatics SMC veiligheidscomponenten (2) Single Dump Valve voor CAT.1 en 2 type –VG342 – X91 –VP544-X536 –VP744-X536 Storingsdetectie en ontlastcapaciteit Geleverd met CE attest Machinerichtlijn

70 World leading Experts in Pneumatics SMC veiligheidscomponenten (3) Double Dump Valve voor CAT.3 en 4 : –VG342 – X87 –VP544-X538 en –X555 –VP744-X538 en –X555 Storingsdetectie, redundantie, energiebeperking en ontlastcapaciteit Geleverd met CE attest Catalogus Machinerichtlijn


Download ppt "World leading Experts in Pneumatics Veiligheid in de pneumatiek Machinerichtlijn en de pneumatiek volgens ISO13849 Veiligheid en pneumatiek."

Verwante presentaties


Ads door Google