De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem 2011 1 Even voorstellen l Vladimir Dragosavic –Lid SafetyPlaza –Normcommissie NEC44 & 60204 –Certified VCA+VOL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem 2011 1 Even voorstellen l Vladimir Dragosavic –Lid SafetyPlaza –Normcommissie NEC44 & 60204 –Certified VCA+VOL."— Transcript van de presentatie:

1 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Even voorstellen l Vladimir Dragosavic –Lid SafetyPlaza –Normcommissie NEC44 & –Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 –CE-Consultant –General Manager EUCHNER Benelux

2 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Safety Plaza l Som van de expertise –Expertise van individuele partners l SafetyPlaza −Bundelt haar expertise −Deelt haar kennis −www.safetyplaza.eu l ASO SAFETY SOLUTIONS l AXELENT l BECKHOFF l D&F CONSULTING l EUCHNER l KUKA l LEUZE ELECTRONIC l RDL ENGINEERING l WERMA

3 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Mobieltjes “uit” of op “discreet” Verzoek

4 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Veranderingen in normen en richtlijnen l Oplossingen voor bewegende machines Consequenties 2010 / 2011

5 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Normen algemeen

6 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Normen gaan er vanuit dat “gewone” besturingen en stuurkringen “niet 100% te vertrouwen zijn” Veiligheidsnormen

7 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Falen van menselijk handelen –1/100 tot 1/1.000 l Falen van stuurkringen –1/ tot 1/ Veiligheidsnormen

8 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Een norm is een gevestigd hulpmiddel –Gereedschap dat mag worden gebruikt –Levert vermoeden van overeenstemming op –Geschreven door vakspecialisten –Niet verplicht l Géén norm gebruiken zou dus ook kunnen –Indien oplossing gelijkwaardig of beter –Niet toepassen van een norm werpt vragen op –Geen vermoeden van overeenstemming –Diepgaande onderbouwing nodig –Klant en eventueel de inspectie moeten worden overtuigd Veiligheidsnormen

9 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Anormen –Fundamentele veiligheidsbeginselen l Bnormen –Technische veiligheidsaspecten en veiligheidsvoorzieningen l Cnormen –Veiligheidsspecificaties voor bepaalde machines –Excenterpersen –Hydraulische persen slag >30mm –Kantbanken –Etc. A B C Veiligheidsnormen

10 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Geharmoniseerde normen –Bij toepassen van een geharmoniseerde norm voldoet men automatisch aan de verplichtingen van de richtlijn (machinerichtlijn) –Bij toepassen van een niet-geharmoniseerde norm moet men zelf opletten en blijven herleiden Geharmoniseerde normen MRL

11 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Deurbeveiliging op machines –EN1088+A2 l Noodstop op machines –EN60204, NEN-EN418, EN-ISO l Veiligheidsafstanden tot gevaarszone –EN294, NEN-EN811bovenste, onderste ledematen l Gebiedsafscherming op en om machines –EN953vaste en bewegende l Signalering op en om machines –EN457akoestisch –EN842visueel –3011/ ISO3864pictogrammen –etc, etc… Geharmoniseerde normen MRL

12 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Sinds kort mag in industriële installaties en machines software in veiligheidskringen worden toegepast –Twee wereldwijd geldende nieuwe normen –EN-ISO en IEC62061 –Europese normalisatie-instituten CEN en CENELEC –Hoogste veiligeheidsniveau EN alleen door redundantie –Kwaliteit van de componenten niet van belang –Onnodig duur of schijnveilig Geharmoniseerde normen MRL

13 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l VervallenMachinerichtlijn 98/37/EGgeldig tot l NieuwMachinerichtlijn 2006/42/EGgeldig vanaf l VervaltEN954-1geldig tot l NieuwEN-ISO &2 geldig vanaf l NieuwIEC62061 (+IEC61508)geldig vanaf l NieuwEN1088/A > 2008revisie per l VervaltEN1088/A > 2008geldig tot 2011/2012 l NieuwEN1088:2010=EN-ISO14119nieuw in 2011/2012 –Mogelijkheden worden steeds flexibeler –Flexibele normen zijn lastiger om toe te passen Veranderingen

14 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Status verlenging EN954-1 –De EN954-1 is definitief verlengd! Dit betekent dat de EN954-1 voorlopig nog mag worden toegepast als geharmoniseerde norm onder de machinerichtlijn, ook onder de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EC. –CEN, het Europees Comité voor Standaardisatie, had gevraagd om een uitstel tot Maar vanwege de verdeeldheid in de Machinery Working Group heeft de EC besloten om wél te verlengen maar de termijn te beperken tot –De transitieperiode, waarin zowel de EN954-1 (CAT) als de EN-ISO (PL) en de IEC62061 (SIL) mogen worden gebruikt, blijft dus voorlopig van kracht. –Engineers zullen opgelucht zijn omdat zij langer de gelegenheid krijgen om aan de nieuwe normen te wennen. De industrie, en vooral leveranciers van veiligheidscomponenten, krijgen wat langer de tijd om met hun betrouwbaarheidswaarden te komen. En SISTEMA, de gratis software voor EN- ISO , krijgt meer tijd om te evolueren. l Uitgesteld tot Veranderingen

15 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Eens per 12 jaar? EN-ISO &2IEC /42/EG 98/37/EG EN954-1 verplichting industrie: :reactie industrie? Veranderingen

16 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Elke jaar l Focus op verandering Veranderingen

17 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG –Belangrijkste wijziging voor machinebouw –Heeft meer implicaties dan wijzigingen in de normen –Geen verkeerde interpretaties –Sinds in alle lidstaten een wet – België: Koninklijk Besluit, Nederland: Wet op de gevaarlijke werktuigen –Meer definities, duidelijker, consequenter –Meer uitsluitingen, voorbeeld: Elektromotor is géén machine –MRL geldt niet voor verplaatsing van kunstenaars: Theaterapparatuur –Verplicht uitvoeren van risicoanalyse –Verwijzingen naar Arbeidsmiddelenrichtlijn –Géén verwarring over IIA, IIB enz. –CE naast de naam van de fabrikant –Afschermingshekken nu in de richtlijn Veranderingen

18 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Risico Risico = Gevaar X Blootstellingsduur Afwendbaarheid Uitgangspunten veiligheidsnormen

19 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Risico risk S = ernst van het letsel F = frequentie/blootstellingsduur aan gevaar P = mogelijkheid tot afwenden van gevaar S F P laag (1)hoog (2) categorie Uitgangspunten veiligheidsnormen

20 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Redundantie –Een dubbele oplossing voor een probleem l Diversiteit –Van elkaar verschillende oplossingen voor een probleem l Terugkoppeling –Vaststellen dat de oplossing werkt Uitgangspunten veiligheidsnormen

21 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l 954 –Risicocategorie CAT –Voorgeschreven structuur, voorgeschreven oplossingen –Eenvoudig –Machinebouw l –Performance Level PL (samentelling van prestaties) –Flexibele evaluatie, flexibele oplossingen –Complex, statistische methodes –Machinebouw l –Safety Integrity Level SIL (samentelling van faalkansen) –Flexibele evaluatie, flexibele oplossingen –Zeer complex, uitgebreide statistische methodes –Procesindustrie, machinebouw, veilige besturingssystemen Verschillen veiligheidsnormen

22 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l 954 l l structuur kwaliteit belasting CCF DC structuur kwaliteit belasting SFF DC waarschijnlijkhied structuur Verschillen veiligheidsnormen

23 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l 954 –Bekend –Voor machinebouwer die tevreden is met deze norm –Voorlopig toepasbaar tot uiterlijk eind 2011 l –Voor machinebouwer die invloed op de veiligheidsoplossingen wil –Als men eenvoudige software toepast in veiligheidskringen –Kan nu worden toegepast l –Voor procesontwerper en machinebouwer die invloed op de veiligheidsoplossingen wil en die tevens complexe software in veiligheidstoepassingen gebruikt. –Als men complexe software/veiligheidsbesturingen toepast –Kan nu worden toegepast Verschillen veiligheidsnormen

24 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l 954 –23 pagina’s l –85 pagina’s –€ 127 l –205 pagina’s –€ 170 Verschillen veiligheidsnormen

25 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l –Niet lezen! Verschillen veiligheidsnormen

26 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem IEC61508 EN-ISO13849 machinebouw procesindustrie luchtvaart nucleair EN954 IEC62061 Verschillen veiligheidsnormen

27 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l EN954-1 –CATCategorie B, 1 t/m 4 l EN-ISO –PL Performance Level –MTTF d Mean time to dangerous failure –B10 d Probability of dangerous failures –DC Diagnostic coverage l IEC62061 –SIL Safety Integrity Level –PFH d Probability of dangerous failures per hour –SFF Safe Failure Fraction –DC Diagnostic coverage Verschillen veiligheidsnormen

28 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l structuur kwaliteit belasting CCF DC De onderdelen van PL

29 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Het badkuipmodel BADKUIP MODEL PL: Kwaliteit en belasting

30 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem uitval levensloop levensduur vlg fabrikant uit productie in markt testperiode fabrikant l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde levensduur PL: Kwaliteit en belasting

31 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem uitval levensloop levensduur vlg B 10d uit productie in markt testperiode fabrikant l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen PL: Kwaliteit en belasting

32 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen PL: Kwaliteit en belasting

33 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen PL: Kwaliteit en belasting

34 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen –Nadat eerst 100% is uitgevallen waarna het 10%-moment wordt bepaald PL: Kwaliteit en belasting

35 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem uitval levensloop levensduur vlg B 10d uit productie in markt testperiode fabrikant l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen PL: Kwaliteit en belasting

36 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Het badkuipmodel –Door fabrikant gespecificeerde B 10d –De duur totdat 10% van de geteste componenten gevaarlijk is uitgevallen –Nadat eerst 100% is uitgevallen waarna het 10%-moment wordt bepaald PL: Kwaliteit en belasting

37 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Betrouwbaarheidsgegevens van de leverancier –Door fabrikant gespecificeerde: B 10d –Voor elektro-mechanische en mechanische veiligheidscomponenten –Aantal schakelingen waarbij 10% gevaarlijk is uitgevallen –Door fabrikant gespecificeerde: MTTF d, DC, PFH d, PL, T10 d –Voor elektronische veiligheidssystemen –MIL ervaringscijfers gebruikt voor elektronicacomponenten l Totaalsystemen –Voor sommige componenten (meestal elektronische systemen) geeft een fabrikant één betrouwbaarheidswaarde l Gratis software van de Notified Bodies –SISTEMA –Bibliotheken van leveranciers PL: Kwaliteit en belasting

38 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Totale systeem faalt door één fout –Één fout –Gevolgen voor hele systeem l Het nemen van maatregelen is verplicht l Maatregelen tegen CCF –Vroeger alleen door redundantie en diversiteit –Nu tabel met vele deelmaatregelen in de norm PL: Common Cause Failure

39 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Totale systeem faalt door één fout –Één fout –Gevolgen voor hele systeem kanaal 1kanaal 2 CCF PL: Common Cause Failure

40 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Totale systeem faalt door één fout –Één fout –Gevolgen voor hele systeem +24V PL: Common Cause Failure

41 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Totale systeem faalt door één fout –Één fout –Gevolgen voor hele systeem PL: Common Cause Failure

42 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Totale systeem faalt door één fout –Oplossing: Diversiteit –Kortsluiting wordt gedetecteerd +24Vkortsluiting0V PL: Common Cause Failure

43 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Verplichte maatregelen tegen CCF –Tabel met deelmaatregelen in de norm –Elke deelmaatregel geeft scoringspercentage –Meer dan één deelmaatregel moet worden toegepast –Totaalscore moet minimaal 65% bedragen 5% 10% 25% 5% 25% 10% 5% 25% 10% 5% CCF Tabel 65%  CCF PL: Common Cause Failure

44 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem PL: Diagnostic Coverage (DC) l DC –Tabel met waarden voor verschillende manieren van monitoring

45 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem PL: Diagnostic Coverage (DC)

46 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem PL: Diagnostic Coverage (DC)

47 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Waarom nieuwe normen? –Inzichten waren verouderd –Oude normen meer dan 10 jaar oud –Er waren conflicterende foutuitsluitingen –Serieschakeling Cat 3 en 4 versus serieschakeling Noodstops –Foutuitsluiting mechanische onderdelen was onduidelijk –Breken van een bedieningspen –Software was niet toegestaan –Falen van componenten was niet van invloed –Testfrequentie was niet duidelijk gespecificeerd –Stippen risicograaf waren onduidelijk –Leek of men kon kiezen tussen Cat 1/2 en tussen Cat 2/3 –Stand van de techniek was verouderd –Veiligheidsbesturingen, bussystemen, logica in sensoren –Er was een wildgroei aan C-normen –Door onduidelijkheden in B-normen Waarom nieuwe normen

48 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Voordelen nieuwe normen –Voortgekomen uit oude normen dus gezond –Testen wordt meegewogen (DC = Diagnostic Coverage) –Software wordt meegewogen –Waarschijnlijkheid van fouten is van invloed –Resultaat soms eenvoudiger en goedkoper –Duidelijke risicograaf (EN-ISO ) l Nadelen nieuwe normen –Twee normen met bijna gelijke scope –Verschillende aanduidingen/gelijke betekenis –PL versus SIL en MTTF d versus PFH d –Statistische methodes lastig –Geen relatie met huidige C-normen –Statistische gegevens nog niet breed in de markt beschikbaar Waarom nieuwe normen

49 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem IEC62061EN-ISO13849 Prestatie (samentellen prestaties) Relatie met IEC62061 PL = a t/m e MTTF d CCF Common Cause Failure WEL voor mechanisch WEL voor elektrisch WEL voor hydraulisch WEL voor pneumatisch Beter voor elektromechanica Falen (samentellen faalkansen) Relatie met EN ISO13849 SIL = 1 t/m 3 PFH d CCF Common Cause Failure WEL voor mechanisch WEL voor elektrisch NIET voor hydraulisch NIET voor pneumatisch Beter voor complexe besturingen l Twéé normen, één doel Overeenkomsten PL en SIL

50 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem IEC62061EN-ISO13849 PL (laag) a b c d e (hoog) SIL (laag) (hoog) l Twéé normen, één doel Overeenkomsten PL en SIL

51 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem IEC62061EN-ISO13849 MTTF d tijdspanne tot eerste fout PFH d waarschijnlijke fouten per uur l Twéé normen, één doel Overeenkomsten PL en SIL

52 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem ? l Twéé normen, één doel l Welke is de winnaar? –Bepaald door machinefabrikanten –Ruime meerderheid prefereert EN-ISO –Enquête BG Duitsland 2009 IEC62061EN-ISO13849 Overeenkomsten PL en SIL

53 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Alles in het Nederlands: –Richtlijnen –Normen –Machineveiligheid –Explosieveiligheid –Elektrische veiligheid –Veiligheid drukapparatuur –Eenmalige aanschaf single user versie –Abonnement jaarlijks 2 updates –Altijd up to date Hulpmiddelen: Database normen

54 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: Database normen

55 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: Database normen

56 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: SISTEMA software

57 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: SISTEMA software l Basic element:  PR Project └──  SF Safety Function └── ● SB Subsystem └──  CH Channel └──  BL Block └──  EL Element └──  CH Channel └──  BL Block └──  EL Element

58 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: SISTEMA software

59 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Hulpmiddelen: Portaal 13849

60 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Portalen

61 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem l Bereid u voor op de veranderingen –U weet wat er komen gaat –U kent de opties –Kies een overgangsmoment –Bepaal wie verantwoordelijk zijn –Laat hen de benodigde kennis vergaren –Borg de kennis in uw onderneming ! ! ! !

62 De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem 2011 1 Even voorstellen l Vladimir Dragosavic –Lid SafetyPlaza –Normcommissie NEC44 & 60204 –Certified VCA+VOL."

Verwante presentaties


Ads door Google