De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet werk en zekerheid stand van zaken Lezing masteropleiding Leiden 10 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet werk en zekerheid stand van zaken Lezing masteropleiding Leiden 10 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wet werk en zekerheid stand van zaken Lezing masteropleiding Leiden 10 september 2015

2 Inhoud Wwz - Wijzigingen flexrecht - Wijzigingen ontslagrecht - Wijzigingen WW

3 Wijzigingen Flexrecht - Geen proeftijd bij tijdelijke contracten t/m 6 maanden (art. 652) - Slechts bij uitzondering (‘zwaarwegend bedrijfsbelang’) concurrentiebeding in tijdelijk contract (art. 653) - Aanzegplicht bij afloop tijdelijk contract (668) - Ketenregeling: drie contracten met maximum van 2 jaar; nieuwe keten na onderbreking van meer dan 6 maanden (668a); beperkte afwijkingsmogelijkheid bij cao

4 Praktijk tot op heden - Geen jurisprudentie over proeftijd - Jurisprudentie streng over aanwezigheid zwaarwegend bedrijfsbelang (ktr Amsterdam, 23 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4864) - Enige jurisprudentie over aanzegplicht: aanzegging per whatsapp waarop gereageerd is, voldoende (ktr. Amsterdam, 10 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3968) - Keten: geen jurisprudentie. Wel repawet over combinatie met transitie vergoeding.

5 terzijde - Hof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3059. Visolie geen plantaardige olie, geen overtreding concurrentiebeding. Het door de werkgever zich ten onrechte beroepen op concurrentiebeding maakt wg schadeplichtig

6 Repawet 668 / transitievergoeding - Tweede nota van wijziging van Wet Aanpak Schijnconstructies - Overgangsrecht: toevoeging lid 8 aan art. XXII - a. niet meetellen perioden voor 1 juli 2012 wanneer onderbreking van meer dan 3 maanden - b. niet meetellen perioden voor 1 juli 2015 wanneer binnen 6 maanden vast contract -

7 Ontslagrecht – grote lijnen - Specifieke regeling beëindigingsovereenkomst (2 weken bedenktijd) - Voorgeschreven ontslagroute UWV/kantonrechter; afwijking cao - Inperking ontslaggronden - Vaste transitievergoeding - Mogelijkheid billijke vergoeding - 686a: verzoekschriftprocedures en termijnen - Mogelijkheid hoger beroep en cassatie

8 Bedenktermijn beëindigingsovk - Praktijk zoekt naar ontwijkingsmogelijkheden: - Formele ontbinding? Indien g-grond aangevoerd moeilijk tegen te houden. Daar is wel hoger beroep van mogelijk.

9 Route/ontslaggronden/TV/BV - Jurisprudentie over pro forma’s. - Verzoekschriftprocedures: nieuw reglement kanton. Weinig inhoudelijke bepalingen - Termijnen heel kort: 2 maanden! - Nevenverzoeken: geen nevenverzoek bij een vóór 1 juli aanhangig gemaakt 685-verzoek - Nog geen beroepszaken. Zullen wel met voorrang worden behandeld. Verzoek, verweer, mondelinge behandeling

10 Opgeworpen vragen - Welk recht toepasselijk op voorwaardelijke ontbinding na 1 juli volgend op o.o.s.v. vóór 1 juli? Alkmaar, Apeldoorn, Den Haag: nieuw recht; Amsterdam: oud (‘betrekkelijk op’) - Ontbinding per latere datum dan geldende opzegtermijn? Utrecht: geen probleem - Status dictum: ‘verstaat dat de werkgever X zal betalen’. Opeisbaar? - Ruimte art. 96 Rv? R’dam: doen! Utrecht: niet buiten wettelijk kader (RBMNE:2015:6349)

11 Werkloosheidswet - Begrip passende arbeid verruimd (art. 24) - Systematiek werkhervatting geheel gewijzigd (art. 47): verrekening van inkomsten in plaats van uren (1 juli 2015) - Vanaf 1 januari 2016: langzame afbouw van maximum duur WW. Kritiek SER - 1 juli 2015: nieuwe dagloonregels


Download ppt "Wet werk en zekerheid stand van zaken Lezing masteropleiding Leiden 10 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google