De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 1/2B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 1/2B."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 1/2B

2 Inhoud Kennismaken Doel van de avond Handige weetjes Dagindeling
Start van de dag Schatkist De Wereld in getallen Take it easy Goed gedaan Gym Takenboekje/weektaak stoplicht Planbord Vragen

3

4 Doel van de avond Kennis maken
Inzicht krijgen in de leerstof van uw kind  Wat staat uw kind allemaal te wachten?

5 Handige weetjes 20 kleuters en drie kleuters van bijna 4jaar
Maandagmorgen zending voor organisatie ‘Compassion’ Helpers Gym op maandag en vrijdag Fruit op woensdag Speelgoedmiddag elke 1e vrijdag van de maand Rapporten en leerlingvolgsysteem Schoolarts , fysio, screening logopedie (nov.) Kinderen/ouders ‘aan zet’

6 Dagindeling Bijbelverhaal/godsdienstige vorming
Takenboekje / weektaak /planbord Eten/drinken School tv buiten spelen/ speellokaal Coöperatief leren Reken/taalactiviteiten/engels Middagpauze buitenspelen/ speellokaal Planbord

7 Start van de dag 8.30 uur beginnen (inloop of kring)
Bidden/ liedjes zingen Bijbelverhaal/ vertellen Welke dag is het vandaag?

8

9

10 Schatkist rekenen Rekenen zit verweven in de thema’s van Schatkist
Wereld in getallen Hoeveelheidsbegrip Tellen Kennis van Symboolbewustzijn Cito Januari/juni groep 2 Juni groep 1 (ook najaarskinderen)

11

12 Schatkist taal verschillende thema’s met ankerverhalen. Pom Pom
Tussendoelen beginnende geletterdheid Cito taal Januari/juni groep 2 Juni groep 1 (ook najaars kinderen)

13

14 Engelse methode ‘take it easy’
Onderwerpen uit het dagelijks leven , aansluitend bij de beleving van kleuters Alleen op het touch screen, liedjes en verhaaltjes Doel: spelenderwijs kennis maken met de Engelse taal

15

16 Goed gedaan (sociaal/emotionele ontw.)
Kalender (zo doen we dat) Verhaal (rollen)spelletjes/ opdrachten Zelfvertrouwen Verplaatsen in anderen Rekening houden met anderen Samen spelen en werken 1e ouderavond in november gaat over het welbevinden van uw kind.

17 Schrijven Groep 2 Motoriek (ronde lijnen,evenwicht, tweezijdig bewegen, ritmische lijnen) Schrijven van de cijfersymbolen/letters a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

18

19 Takenboekje (groep 2) Verschillende taken (puzzelen, mini-loco, vormen, stempelen enz.). Kinderen kiezen zelf en registreren zelf Beperkt aantal keer kiezen  hokjes vol van puzzelen? Dan een andere taakje. Verschillende technieken (knippen, plakken, scheuren, prikken, vouwen, verven, tekenen). Weektaak Begin van de week uitleggen. Kinderen kiezen welke dag ze het werkje uitvoeren. En registreren zelf het gemaakte werk

20 Stoplicht/ kleuren op de klok
Zelfstandig werken bevorderen Taakgericht werken Directe instructiemodel

21 Planbord Groep 2 Na het maken van een taak kiezen de kinderen van het planbord.

22 Vragen ?


Download ppt "Welkom in groep 1/2B."

Verwante presentaties


Ads door Google