De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juf Miranda Molengraaf

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juf Miranda Molengraaf"— Transcript van de presentatie:

1 Juf Miranda Molengraaf
Informatie avond Groep 1-2a Juf Linda van Kuijk Groep 1-2a Juf Miranda Molengraaf Groep 1-2b Juf Linda Kerstens

2 Programma Dagindeling Methodes Observatie en registratie
Groep 2 op woensdag Afsluiting

3 Dagindeling Inloop

4 kring

5 Werken met het planbord

6 Fruit eten

7 Boekje lezen na fruit eten

8 kring

9 Buiten spelen

10 Muziek, leefstijl en gym vinden altijd ‘s middags plaats.
Kring Werken Buitenspelen Muziek, leefstijl en gym vinden altijd ‘s middags plaats.

11 Letterkennis Letter van de week

12 Spelletjes en activiteiten rondom de letter van de week

13 In totaal omvat Kleuterplein 10 leerlijnen:
- taal-lezen - rekenen - sociaal-emotionele ontwikkeling - beeldende vorming - bewegingsonderwijs - muziek - drama - wereldoriëntatie/burgerschap - voorbereidend schrijven - Engels

14 Ik & Ko Onze oude kleutermethode combineren we geregeld met de thema’s van Kleuterplein. Ko komt nog gezellig logeren!

15 Leefstijl Lessen en activiteiten om sociaal - emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden aan te leren. Dit leren gebeurt hier vooral via spel, beweging en creativiteit. Onderwerpen zijn: Samen in de klas. Praten en luisteren. Dit ben ik. Wat ik voel. Mensen die belangrijk voor me zijn. Samen spelen. Zorgen voor jezelf.

16 Observeren en registreren
DORR (Dagelijks Observeren Rapporteren en Registreren)

17 Cito toets Rekenen voor kleuters (alleen groep 2)
Getallen meten meetkunde

18 CPS toetsen leesvoorwaarden

19 Groep 2 op woensdag Op woensdagochtend gaan alleen de kinderen uit groep 2 naar school. Voorbereiding op groep 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor de meeste kinderen een grote stap Verplichte opdrachten. We besteden aandacht aan:

20 CPS Fonemisch bewustzijn:
Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn van klanken in woorden’ en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Voorbereidingen op het fonemisch bewustzijn: Luisteren Bewustzijn van zinnen en woorden  Bewustzijn van lettergrepen Rijmen

21 Fonemisch bewustzijn Sorteren van woorden op beginklank.
Plakken: losse klanken samenvoegen tot een  een woord:  v/i/s= vis. Hakken: leren een woord klank voor klank uit te spreken: v/i/s/= vis. Isoleren van klanken: wat hoor je in het midden bij mier = /ie/. Een klank in een woord toevoegen /vervangen / weglaten.

22 CPS rekenen Gecijferd bewustzijn ; oftewel de voorwaarden om later te leren rekenen. De rekenactiviteiten in groep 1/2 zijn opgebouwd rond de drie domeinen: - Getallen - Meten - Meetkunde

23 Boekjeskring Samen en zelfstandig boekjes ‘lezen’

24 Voorbereidend schrijven
Schrijfhouding pen greep een vloeiende schrijfmotoriek

25 Circuit leren om zelfstandig aan opdrachten te werken

26 Afronding Kleutergids Contact met de leerkracht
Hulpvraag computer- en techniekouders Vragenronde


Download ppt "Juf Miranda Molengraaf"

Verwante presentaties


Ads door Google