De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond GROEP 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond GROEP 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond GROEP 3
Maandag 1 september 2014

2 WELKOM! Inhoud informatie avond Voorstellen Groep 3….
Twee groepen drie… Manier van werken in groep 3 Meerhanden in de klas Vakgebieden Aandachtspuntjes Vragenrondje Afsluiting

3 Voorstellen Groep 3A Mirjam Dudok-Rasenberg Kees Korteland Groep 3B
Chantal Laven Janneke Ritchi-Zijsling

4 Groep 3…. De wereld van de letters… Heel veel lezen…
Cognitief veranderen… Zelfstandige lezers… Schrijfletters leren schrijven… Sommen maken… Hoe doen we dat allemaal…

5 Twee groepen 3…. Groep 3A: 8 meisjes 13 jongens
Juf Mirjam Meneer Kees Zelfde organisatie, structuur en methodes. Andere leerkrachten met eigen invulling en kwaliteiten. Groep 3B: 8 meisjes 16 jongens Juf Chantal Juf Janneke

6 Manier van werken Adaptief Zelfstandig Zelfvertrouwen Stimuleren
Plezier Passend onderwijs Groepsoverzicht Werken met groepsplannen: drie groepen Sociaal emotionele ontwikkeling / Zien Meer- en hoogbegaafdheid / Sidi-r

7 Meerhanden in de klas Met wie?
Kinderen die extra begeleiding nodig hebben Kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe bespreken we dit? Alle zorg wordt gedeeld met: - Ouders; d.m.v. regelmatig contact - Parallel groep 3 leerkracht - IB’er (Intern Begeleider); Kees - Bouwcoördinatoren; Jacqueline & Janneke Wie? Kees Janneke Eigen leerkrachten Hoe vaak? Dagelijks Welke gebieden? Taal Rekenen Schrijven Sociaal emotioneel

8 Vakgebieden Lezen / Taal Schrijven Rekenen Overige vakgebieden:
Techniek Verkeer Handvaardigheid Gym Muziek

9 Leren lezen… Leerrijke omgeving Vertrouwen geven Voorlezen
Thuis oefenen/herhalen Methode voor-koor-door Samenwerking thuis en school: stevige leesbasis Tip! Nu hakken & plakken van woorden. Vanaf de herfstvakantie zingend lezen. Training: Veel herhaling op school Thuis extra training Letters en vakantieboekjes Wc bladen

10 Lezen / Taal Methode bestaat uit 12 kernen: Elke kern eigen kleur en thema Kern 1 t/m 6: - Alle letters met de bijbehorende klanken worden aangeleerd. - Hakken en plakken van woorden. -Met de letters nieuwe woorden maken. - Einde kern: herhaling en controletaken Kern 7 t/m 12: -Lezen automatiseren -Moeilijkere langere woorden: dieren, leren, oren. -Leesmoeilijkheden: aai, ooi, oei. -Spellingregels: hond, hoed. - Begrijpend lezen.

11 Mogelijkheid tot differentiatie: 4 niveaus
1. Maan – kinderen Niet-lezers begin groep 3. Volgen leerlijn methode Na de verwerking vervolgopdrachten op gelijk niveau 2. Raket – kinderen Snelle methodevolgers Na de verwerking uitdagende vervolgopdrachten 3. Ster – kinderen Risicokinderen Verlengde instructie en/of begeleide verwerking door leerkracht Eventueel herhalingsopdrachten 4. Zon – kinderen Beheersing van AVI-1 Worden getoetst Kunnen zelfstandig lezen en krijgen eigen lees- en werkboekje waar ze zelfstandig mee aan het werk gaan. Volgen hetzelfde thema, introductie en afsluiting van de les. Zelfstandigheid vereist!

12 Schrijven Methode: Pennenstreken
Methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen De centrale letter van een nieuw geleerd woord, wordt via een schrijfletter aangeleerd Kinderen leren zo meteen de leesletter en schrijfletter De cijfers worden aangeleerd in schrijfcijfers Kinderen schrijven met potlood Schrijfhouding en potloodgreep zijn belangrijk

13 Rekenen Methode: Wereld in Getallen 3 niveaugroepen
Bijwerkboek / Pluswerkboek Na 4 weken: toets, vervolgactie met takenbriefjes. Weektaak Tempotoetsen Projectles: meten/inhoud/wegen/tijd/geld. Eind groep 3: Optellen/aftrekken t/m 20 Getallenlijn t/m 100 Splitsen t/m 10 Getal plaatsen Geldrekenen Tijd: hele en halve uren Kalender

14 Inschrijven op de lijst!
Techniek Methode Techniektorens 7 x per jaar Opdrachten in circuitvorm 4 verschillende opdrachten per les Nodig: minimaal 7 ouders per les om een activiteit te begeleiden gedurende het hele jaar. Inschrijven op de lijst!

15 Aandachtspuntjes Gespreksavonden: 1e vooral over het kind. 2e over CITO en cijfers. Nieuwsbulletin digitaal: om de 2 weken Fietsenstalling: groep 3 vooraan! Website:  schoolgids / kalender ICT: / contact met ouders / ouderportaal Parnassys (aanmelden via ) Verjaardagen zonder ouders. Eten en drinken: geen chocolade en prik! Tijdschriften Papadag: maandagmiddag 20 april! Gegevens controleren klassenlijst

16 Vragenrondje Zijn er nog vragen?
Mocht u vragen hebben, onduidelijkheden, hulp of dergelijke, loop gerust binnen!

17 Afsluiting Bedankt voor de komst en wel thuis! Gegevens controleren
Denk aan: Gegevens controleren Tijdschriften meenemen Inschrijven ouderportaal Parnassys Inschrijven techniekouder??


Download ppt "Informatie avond GROEP 3"

Verwante presentaties


Ads door Google