De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond GROEP 3 Maandag 1 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond GROEP 3 Maandag 1 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond GROEP 3 Maandag 1 september 2014

2 WELKOM!WELKOM! Inhoud informatie avond Voorstellen Groep 3…. Twee groepen drie… Manier van werken in groep 3 Meerhanden in de klas Vakgebieden Aandachtspuntjes Vragenrondje Afsluiting

3 Voorstellen Groep 3B Chantal Laven Janneke Ritchi-Zijsling Groep 3A Mirjam Dudok-Rasenberg Kees Korteland

4 De wereld van de letters… Groep 3…. Cognitief veranderen… Zelfstandige lezers… Heel veel lezen… Schrijfletters leren schrijven… Sommen maken… Hoe doen we dat allemaal…

5 Groep 3A: 8 meisjes 13 jongens Juf Mirjam Meneer Kees Zelfde organisatie, structuur en methodes. Andere leerkrachten met eigen invulling en kwaliteiten. Twee groepen 3…. Groep 3B: 8 meisjes 16 jongens Juf Chantal Juf Janneke

6 Adaptief Zelfstandig Zelfvertrouwen Stimuleren Plezier Passend onderwijs -Groepsoverzicht -Werken met groepsplannen: drie groepen -Sociaal emotionele ontwikkeling / Zien -Meer- en hoogbegaafdheid / Sidi-r Manier van werken

7 Wie? Kees Janneke Eigen leerkrachten Hoe vaak? Dagelijks Welke gebieden? Taal Rekenen Schrijven Sociaal emotioneel Meerhanden in de klas Met wie? Kinderen die extra begeleiding nodig hebben Kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Hoe bespreken we dit? Alle zorg wordt gedeeld met: - Ouders; d.m.v. regelmatig contact - Parallel groep 3 leerkracht - IB’er (Intern Begeleider); Kees - Bouwcoördinatoren; Jacqueline & Janneke

8 Vakgebieden Lezen / Taal Schrijven Rekenen Overige vakgebieden: -Techniek -Verkeer -Handvaardigheid -Gym -Muziek

9 Leerrijke omgeving Vertrouwen geven Voorlezen Thuis oefenen/herhalen Methode voor-koor-door Samenwerking thuis en school: stevige leesbasis Training: Veel herhaling op school Thuis extra training Letters en vakantieboekjes Wc bladen Tip! Nu hakken & plakken van woorden. Vanaf de herfstvakantie zingend lezen. Leren lezen…

10 Lezen / Taal Methode bestaat uit 12 kernen: Elke kern eigen kleur en thema Kern 1 t/m 6: - Alle letters met de bijbehorende klanken worden aangeleerd. - Hakken en plakken van woorden. -Met de letters nieuwe woorden maken. - Einde kern: herhaling en controletaken Kern 7 t/m 12: -Lezen automatiseren -Moeilijkere langere woorden: dieren, leren, oren. -Leesmoeilijkheden: aai, ooi, oei. -Spellingregels: hond, hoed. - Begrijpend lezen.

11 Mogelijkheid tot differentiatie: 4 niveaus 1. Maan – kinderen -Niet-lezers begin groep 3. -Volgen leerlijn methode -Na de verwerking vervolgopdrachten op gelijk niveau 2. Raket – kinderen -Snelle methodevolgers -Na de verwerking uitdagende vervolgopdrachten 3. Ster – kinderen -Risicokinderen -Verlengde instructie en/of begeleide verwerking door leerkracht -Eventueel herhalingsopdrachten 4. Zon – kinderen -Beheersing van AVI-1 -Worden getoetst -Kunnen zelfstandig lezen en krijgen eigen lees- en werkboekje waar ze zelfstandig mee aan het werk gaan. -Volgen hetzelfde thema, introductie en afsluiting van de les. -Zelfstandigheid vereist!

12 Schrijven Methode: Pennenstreken Methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen De centrale letter van een nieuw geleerd woord, wordt via een schrijfletter aangeleerd Kinderen leren zo meteen de leesletter en schrijfletter De cijfers worden aangeleerd in schrijfcijfers Kinderen schrijven met potlood Schrijfhouding en potloodgreep zijn belangrijk

13 Rekenen Eind groep 3: -Optellen/aftrekken t/m 20 -Getallenlijn t/m 100 -Splitsen t/m 10 -Getal plaatsen -Geldrekenen -Tijd: hele en halve uren -Kalender Methode: Wereld in Getallen -3 niveaugroepen -Bijwerkboek / Pluswerkboek -Na 4 weken: toets, vervolgactie met takenbriefjes. - Weektaak -Tempotoetsen -Projectles: meten/inhoud/wegen/tijd/geld.

14 Techniek Methode Techniektorens -7 x per jaar -Opdrachten in circuitvorm -4 verschillende opdrachten per les Nodig: minimaal 7 ouders per les om een activiteit te begeleiden gedurende het hele jaar. Inschrijven op de lijst!

15 Aandachtspuntjes Gespreksavonden: 1 e vooral over het kind. 2 e over CITO en cijfers. Nieuwsbulletin digitaal: om de 2 weken Fietsenstalling: groep 3 vooraan! Website: www.bsdegrienden.nl  schoolgids / kalenderwww.bsdegrienden.nl ICT: e-mail / contact met ouders / ouderportaal Parnassys (aanmelden via w.duister@bsdegrienden.nl )w.duister@bsdegrienden.nl Verjaardagen zonder ouders. Eten en drinken: geen chocolade en prik! Tijdschriften Papadag: maandagmiddag 20 april! Gegevens controleren klassenlijst

16 Vragenrondje Zijn er nog vragen? Mocht u vragen hebben, onduidelijkheden, hulp of dergelijke, loop gerust binnen!

17 Afsluiting Bedankt voor de komst en wel thuis! Denk aan: Gegevens controleren Tijdschriften meenemen Inschrijven ouderportaal Parnassys Inschrijven techniekouder??


Download ppt "Informatie avond GROEP 3 Maandag 1 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google