De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 jaar Bourgeois en Michel De werknemers en gezinnen betalen het gelag Grote bedrijven en miljonairs ontspringen de dans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 jaar Bourgeois en Michel De werknemers en gezinnen betalen het gelag Grote bedrijven en miljonairs ontspringen de dans."— Transcript van de presentatie:

1 1 jaar Bourgeois en Michel De werknemers en gezinnen betalen het gelag Grote bedrijven en miljonairs ontspringen de dans

2 Waarom op 7 oktober betogen? Pijnlijke besparingen bij de openbare diensten en publieke dienstverlening Hogere factuur voor de gezinnen Langer werken Werknemers betalen de tax shift Indexsprong Elektriciteit wordt 40% duurder Zieken worden gedwongen te gaan werken en de uitkeringen dalen Zonder verplichting tewerkstelling te creëren, krijgen de werkgevers nieuwe loonkostverminderingen Minimum dienstverlening bij stakingen

3 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat de openbare diensten worden ontmanteld: Justitie zit op tandvlees Pijnlijke besparingen in het middelbaar en hoger onderwijs Het mes in verschillende zenders van de VRT Subsidies voor de culturele sector en het verenigingsleven in vrije val Diep snijden in openbaar vervoer (De Lijn/NMBS) … Dit leidt overal tot stevig jobverlies en afbouw van een goede dienstverlening.

4 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat de gezinnen zich blauw betalen: Beperken van de woonbonus: tot 1300 €/jaar minder Stevige prijsverhogingen bij De Lijn (ritten worden 40 à 50 % duurder) Elektriciteits- en waterprijs schieten fors de hoogte in Inschrijvingsgeld hoger onderwijs: 890 € (+ 270 €) Duurdere kinderopvang Zorgverzekering: van 25 naar 50 € (en van 10 naar 25 € voor lage inkomens) Nog te verwachten: afschaffing verhoogd kindergeld voor gezinnen met twee of meer kinderen (bovenop niet- indexering) …

5 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat je moet werken tot je erbij neervalt: Verhogen pensioenleeftijd tot 67 jaar Vervroegd pensioen naar 63 jaar (en 42 werkjaren) Verdere afbouw brugpensioen (SWT) met o.m. beschikbaarheid tot 65 jaar Ook in openbare sector: verstrenging pensioenvoorwaarden Aanvullend pensioen kan pas later opgenomen worden Landingsbanen pas vanaf 60 jaar Afbouw tijdskrediet

6 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat er geen vermogensbelasting wordt ingevoerd op het vermogen van de 3 procent rijkste Belgische families. Om de indruk te wekken dat de regering ook een inspanning vraagt aan de vermogenden: invoering van een speculatietaks die men zeer eenvoudig kan omzeilen; een belasting op vermogen dat verstopt zit in buitenlandse financiële constructies waarvan de opbrengst in twijfel wordt getrokken door de inspectie van Financiën; een diamanttaks die wordt geheven op een onzekere basis en die 50 miljoen moet opbrengen. De budgettaire verwachtingen van deze maatregelen samen brengen 200 miljoen euro op. Een vermogensbelasting op de 3% rijkste families brengt 8 miljard euro op. Omdat de werknemers de tax shift betalen! Nieuwe belastingen en accijnzen op consumptie; Verhoging roerende voorheffing van 25 naar 27% op het klein kapitaal; Bezuinigingsmaatregelen op het niveau van de overheid; 175 miljoen euro uit de strijd tegen de fiscale fraude. Ter vergelijking: in België wordt de zwarte economie geschat op 61 miljard euro. Daardoor verliest de schatkist 26 à 30 miljard euro

7 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat de lonen worden geblokkeerd door indexsprong De blokkering van de indexering van lonen en sociale bijdragen kost een werknemer gemiddeld 907 euro per jaar. Aan een startende jongere met een loopbaan van 45 jaar, kost dat 40.815 euro.

8 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat elektriciteit 40% duurder wordt: Vlaamse energieheffing om schuldenberg weg te werken; afschaffing van de eerste gratis kilowattuur in Vlaanderen; doorrekenen van vennootschapsbelasting die de intercommunales voortaan moeten betalen aan de consumenten; stijging btw van 6 naar 21%. Consumentenorganisatie Test-Aankoop berekende dat de gemiddelde elektriciteitsfactuur met 250 euro per jaar stijgt. Omdat nieuwe geschenken voor Electrabel gefinancierd worden door de btw- verhoging op elektriciteit van de gezinnen De regering Michel verlengt de levensduur van Doel 1 en 2. Ze blijven actief tot 2026. Electrabel moet naar eigen zeggen 700 miljoen euro investeren om de twee kerncentrales langer te laten draaien. Maar de regering springt bij door de jaarlijkse nucleaire rente van 469 miljoen euro te verlagen vanaf 2016 naar 130 miljoen euro. Een jaarlijks cadeau van 339 miljoen euro.

9 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat werklozen en zieken nog harder worden getroffen: De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, goedgekeurd door de vorige regering, wordt sneller ingevoerd. Het bedrag van de werkloosheidsuitkering en van de ziekte-uitkering wordt verlaagd door een andere berekeningswijze. De bedragen worden niet langer berekend op het laatste loon, maar op het gemiddelde van de laatste 12 maanden. Dit wil zeggen dat langdurig zieken tussen de 240 en 540 euro per jaar dreigen te verliezen. Elke maand staan er afgerond 600.000 werklozen klaar voor 30.000 vacatures.

10 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat de inkomsten voor de sociale zekerheid dalen: Werkgeversbijdrage gaat van 33 naar 25%. In 2014 kregen de ondernemingen 12,1 miljard euro subsidies. Bijna evenveel als het bedrag aan belastingen op de ondernemingswinsten: 12,4 miljard. De komende jaren is er een extra verlies van (minstens) 5 miljard euro: De regering Di Rupo: + 1,3 miljard euro. De regering Michel I: + 3,6 miljard euro. Omdat de enorme som aan loonkostverminderingen in de privésectoren niet hebben geleid tot meer tewerkstelling. Fons Verplaetse, eregouverneur van de Nationale Bank ‘Er zijn vandaag 179.000 jobs meer dan in 2007, maar dan moet je eens bekijken welke jobs dat zijn. In de privésectoren verminderde de werkgelegenheid met 58.000 jobs. Die nieuwe banen zijn dus jobs die de overheid volledig of zwaar subsidieert: bij de overheid zelf, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, en in de maatschappelijke dienstverlening. De dienstencheques alleen al zorgen voor 86.000 jobs, dat is de helft van het aantal nieuwe banen tussen 2007 en vandaag.’

11 Waarom op 7 oktober betogen? Omdat het stakingsrecht wordt aangevallen door de invoering van een minimum dienstverlening.

12 Het kan en het moet anders Met rechtvaardige fiscaliteit; Met kwaliteitsvolle openbare diensten; Met een stevige sociale bescherming; Met sociaal overleg en met vrije loononderhandelingen; Met behoud van de automatische indexering; Met behoud van koopkracht; Met menswaardige en stabiele jobs; Met herverdeling van arbeid en rijkdom.

13 Actie loont! We zijn klein omdat we steeds als werknemer blijven knielen. Laat ons opstaan, want zonder werknemers is er geen welvaart.


Download ppt "1 jaar Bourgeois en Michel De werknemers en gezinnen betalen het gelag Grote bedrijven en miljonairs ontspringen de dans."

Verwante presentaties


Ads door Google