De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wereldwijde stijging van voedsel en energieprijzen Waarvan in België deze sterker waren dan in de rest van Europa Er werd bovendien ook een hele reeks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wereldwijde stijging van voedsel en energieprijzen Waarvan in België deze sterker waren dan in de rest van Europa Er werd bovendien ook een hele reeks."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Wereldwijde stijging van voedsel en energieprijzen Waarvan in België deze sterker waren dan in de rest van Europa Er werd bovendien ook een hele reeks andere producten en diensten duurder Conclusie : meer en meer mensen lijken daardoor heet moeilijker te hebben om rond te komen waardoor de schuldproblematiek toeneemt

5

6

7 Op 1 Juli 2008 stonden in België 340.066 mensen geregistreerd bij de CKP(Centrale voor Kredieten aan Particulieren) met minstens 1 betalingsachterstand 78.575 personen liepen voor het eerst een betalingsachterstand op Dit is een stijging met 11.3% tegenover 2006 Ook het aantal mensen met minstens 5 betalingsachterstanden steeg met 9% in 2007

8 Wat moet je doen als schuldenlast te groot of onoverzichtelijk wordt? Het OCMW of CAW bieden hier hulp aan Budgetbegeleiding en beheer zijn de eerste hulpmiddelen die zich aandienen Bij budgetbegeleiding wordt de klant begeleid bij het beheren van zijn inkomsten en uitgaven Het beheer wordt niet overgenomen Budgetbeheer impliceert dat de hulpverlener het beheer zelf overneemt en dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse kosten

9 Eind 2007 deden 64.493 personen in België een beroep op deze procedure Dit is een stijging met 12.7% ten opzichte van 2006 Dit cijfer zou nog hoger liggen maar de OCMW’s kunnen de verhoogde vraag niet aan en moeten hiervoor wachtlijsten aanleggen

10 Vlaams Centrum Schuldenlast deze naamverandering verwijst naar een effectieve uitbreiding van bevoegdheden Vooral op preventie moet meer worden ingezet Het budget voor het centrum wordt opgetrokken tot €500.000 Dit is een verdriedubbeling ten opzichte van 2jaar geleden Extra middelen moeten vooral worden gebruikt voor een uitbouw van een helpdesk ‘energieschulden’

11 De laagste lonen werden opgetrokken tot € 150 De voorziene korting wordt verhoogd € 300 voor de laagste lonen € 250 voor alle andere werkenden

12 In het regeerakkoord zaten een aantal voornemens inzake belastingverlagingen en verhogingen voor sociale uitkeringen Een budget ontbrak Men kwam wel overeen om de komende jaren 40 % van de beschikbare budgettaire ruimte te gebruiken voor belastingverlagingen Alsook 40 % voor sociale maatregelen

13 De federale regering besliste om in 2009 € 200 miljoen te voorzien voor welvaartsaanpassingen van de uitkeringen In 2010 stijgt dit bedrag tot € 400 miljoen

14 In 2008 nam de regering een paar maatregelen om bedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers te verhogen Zo steeg de kinderbijslag voor het 1 e kind van zelfstandigen met € 10 Deze kinderen krijgen voortaan een aanvulling op de kinderbijslag in augustus De sociale toeslag voor eenoudergezinnen wordt vanaf 1 oktober 2008 gelijkgeschakeld met de toeslag voor werklozen voor het 1 e en 2 e kind ent het inkomensplafond hiervoor wordt verhoogd tot € 2.020,48

15 Nieuwe categorie rechthebbenden gecreëerd voor gas en elektriciteit Gezinnen die minder dan € 23.282 per jaar netto belastbaar inkomen verdienen Dit betekent dat mensen die zich met gas verwarmen € 75 korting zullen ontvangen op hun regularisatiefactuur Voor diegene die zich met elektriciteit verwarmen komt het neer op € 50 korting Vanaf 2009 worden deze kortingen verhoogd tot € 105 en worden de inkomstgrenzen verhoogd naar € 26.000

16 De officiële armoedecijfers in Vlaanderen en België bleven de voorbije jaren redelijk stabiel Het zou wel fout zijn te concluderen dat de armoede daarom niet toeneemt We stellen vast dat in 2007 de prijzen van voeding, energie, en nog enkele andere basisgoederen en diensten fors gestegen zijn De indexatie van lonen en uitkeringen compenseren deze prijsstijgingen voor een gemiddeld inkomen wel

17 Tekening van de ladder www.google.bewww.google.be 1 e tabel uit het boek waar zij deze bron gebruikten Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, huishoudbudgetenquete 2005 2 e tabel uit het boek waar zij deze bron gebruikten Eigen berekeningen op basis van huishoudenquete 2005 en gegevens consumptieprijzen van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst voor het indexcijfer der prijzen


Download ppt "Wereldwijde stijging van voedsel en energieprijzen Waarvan in België deze sterker waren dan in de rest van Europa Er werd bovendien ook een hele reeks."

Verwante presentaties


Ads door Google