De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begrippen kennen Collectieve sector = publieke sector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begrippen kennen Collectieve sector = publieke sector"— Transcript van de presentatie:

1 Begrippen kennen Collectieve sector = publieke sector
Semi collectieve sector budget sector quartaire sector

2 Collectieve sector = publieke sector
Het Rijk – de Centrale Overheid – 13 ministeries OPL – Overige Publiekrechtelijke Lichamen Provincie Gemeenten Waterschappen, PBO Sociale verzekeringen/fondsen; pensioenen – ABP, PGGM, en kinderbijslag) Sociale Verzekeringsbank – A.O.W, A.N.W. en kinderbijslag

3 Semi collectieve sector
Gezondheidszorg Maatschappelijke en culturele dienstverlening – buurthuizen, TOS Openbaar vervoer

4 Collectieve sector + semi-collectieve sector = budget sector
Budgetsector + kerken + vakbonden + verenigingen = quartaire sector

5 VS wordt communistisch?
Werkgevers - Looneis gelijk aan de inflatie = 3,5%

6 Economische doelstellingen – economische groei
Nominaal inkomen p/m € 2.200,-- Inflatie 3,5% 2.200/103,5 x 100 = € 2.125,60 = reëel inkomen - koopkracht verlies Lonen stijgen met 3,5% 2.277/103,5 x 100 = € 2.200,00,- = reëel inkomen - koopkracht blijft behouden Vakbonden – inflatie Werkgevers - arbeidsproductiviteit

7 arbeidsproductiviteit
Loon arbeider € 2.200,-- produceert eenheden p/m Loon stijgt met 3,5% = € 2.277,-- Productie stijgt met 3,5% = eenheden p/m

8 Arbeidsproductiviteit stijgt - werkgelegenheid
Scholing Technici, gezondheidszorg, ambachten Betere machines Investeringen Winst – belastingen en premies verlagen - AIQ lage rente Toekomst verwachtingen – consumenten, producten Arbeidsmentaliteit Prestatie beloningen Verzuim beperken

9 Investeringen Uitbreiding productiecapaciteit Nieuwe producten
Creëren werkgelegenheid Minder uitkeringen Hogere belasting opbrengsten – loonbelasting en BTW Uitbreiden (semi) collectieve sector Stimuleren ondernemerschap Nieuwe producten Inspelen nieuwe behoeften Concurreren met het buitenland

10 Buitenland - betalingsbalans
Concurreren op basis van: Kwaliteit Efficiëntie – transport - infrastructuur Product en productiefouten - kapitaal Behoeften – innovatie - scholing Prijs Lonen mogen niet te veel stijgen

11 Stabiele munt 1. Betalingsbalans Inkomsten uit export – meer productie
Uitgaven aan import Export > import – vraag euro’s stijgt – koers? Export < import – vraag euro’s daalt – koers?

12 Handel beïnvloeden Import beperkingen – quota, tariefmuren
Stimuleren export – subsidies

13 Stabiele munt 2. Interne waarde Blikje cola € 1,--
Blikje cola € 1,10 = inflatie Geldhoeveelheid stijgt tov hoeveelheidproducten ECB/DNB laat rente stijgen c. Blikje cola € 0,90 = deflatie

14 Financieringstekort Uitgaven 2008 222,4 miljard euro
Ontvangsten , 4 miljard euro Het begrotingstekort is = 3 miljard euro. Stel dat 1,8 miljard wordt afgelost dan moet 1,2 miljard opnieuw worden geleend = financieringstekort. De overheid vrager is op de kapitaalmarkt zal dit de rente opdrijven = crowding out effect.

15 financieringstekort Aflossen begrotingstekort, minder rente betalingen in de toekomst Hogere belastingen Overheid geeft minder uit Overheid investeert minder Toename begrotingstekort, meer rente betalingen in de toekomst Overheid investeert Lagere belastingen Overheid geeft meer uit

16 Staatsschuld BBP Nederland € 593,2 miljard
Staatsschuld € 206,2 miljard

17 Instrumenten van de overheid
1. begrotingsbeleid 2. economisch structuurbeleid - aanbodkant loonkosten beperken middels CAO uitbreiding van de productiecapaciteit stimuleren bevorderen van innovaties afschaffen van overbodige of vereenvoudigen van overheidsregels.

18 Instrumenten van de overheid
3. arbeidsmarktbeleid scholingsbeleid loonkostensubsidies 4. inkomens – prijsbeleid – progressief belastingstelsel 5. monetair beleid beheersen van de interne waarde van de euro = groot monetair beleid – rente ECB/DNB beheersen van de externe waarde van de euro = klein monetair beleid - betalingsbalans


Download ppt "Begrippen kennen Collectieve sector = publieke sector"

Verwante presentaties


Ads door Google