De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P.Troquet Infoavond gymnasium 3 G3B

Verwante presentaties


Presentatie over: "P.Troquet Infoavond gymnasium 3 G3B"— Transcript van de presentatie:

1 P.Troquet Infoavond gymnasium 3 G3B Email: p.troquet@lvomaastricht.nl
Tel:

2 MENTOR Gele cijferkaart -> magister Plattegrond klas Huiswerk
Boeken Begeleiding Klas / leerlingen Resultaten Rapporten excursie overgangsnormen Afwezigheid “bemiddelaar” problemen Gespreksleider docentenvergadering MENTOR Leerlingen onderling Leerlingen <-> Vakdocent Rekentoets Begeleiding invullen -Boekje “Profielkiezer” -Digitale hulp keuzeformulier schoolgids Seva Sangam decaan Ouderavonden U kunt altijd een afspraak maken met - Decaan over profielkeuze (Mevr. Lommers) profielkiezer Belangrijke data - Mentor over andere vragen (Dhr. Troquet) - Coördinator onderbouw Gymnasium bij geschillen (Mevr. Haenen) - Teamleider onderbouw Gymnasium bij geschillen (Dhr. Lacroix)

3 G3B Mentor: P.Troquet (sep 2015) Terug Martin Voogd Lucan Bovens
Bernice de Gouw Ying-Qi Hu Ayla Kepser Fleur Mertens Maud Volders Joyce de Lang Eva Gruintjes Sje-Ni Yao Clara Eggenhuizen Myrthe Haenen Jarno Bovens Max Persoon Leon Waarlé Lars Degroof Ianthe Henquet Michaël Ramirez Soto Maud Hendriks Chérie Cörvers Ben Smeets Jasper Joordens G3B Mentor: P.Troquet (sep 2015) Terug

4 Schoolgids (www.sint-maartenscollege.nl)
Terug Belangrijke informatie: Ziekmeldingen, telefoonnummers, overgangsnormen, …….

5 Terug Bevorderingsnormen leerjaar 3 gymnasium
Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als de cijferlijst voldoet aan onderstaande eisen: . Het gewogen gemiddelde cijfer van de toekomstige profielvakken en het profielkeuzevak is tenminste 6.5 . Het aantal standaardonvoldoendes bedraagt ten hoogste 3. . Van deze standaardonvoldoendes mag er maximaal 1 worden behaald voor de profielvakken en maximaal 1 voor de vakken Nederlands en Engels en Wiskunde . Het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken is tenminste 6.0 Een leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 4: . Bij meer dan 1 standaardonvoldoende in de toekomstige profielvakken. . Als het gewogen gemiddelde cijfer voor de profielvakken lager is dan 6.5 en er meer dan 2 standaardonvoldoendes zijn behaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. . Bij meer dan 4 standaardonvoldoendes. . Als het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken lager is dan 6.0 . Als voor één van de vakken het cijfer 3.0 wordt behaald. Uitzondering op de regel: • Een leerling met een 4 voor wiskunde mag enkel wiskunde C kiezen. • Een leerling met een 5 voor wiskunde mag enkel wiskunde A of C kiezen. In alle andere gevallen wordt een leerling besproken en besluit de docentenvergadering Alle vakken hebben een weging 3 behalve kunstgeschiedenis en Lichamelijke opvoeding deze hebben weging 1 Waardering rapportcijfer . Cijfer 5: 4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende . Cijfer 4: 3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes . Cijfer 3: 3.1 t/m 3.4 zijn drie Rekenvaardigheid telt wel mee bij de berekening van het aantal standaardonvoldoendes maar telt niet mee bij de berekening van het gemiddelde cijfer. Een onvoldoende voor dit vak telt maximaal als één verliespunt. Opbouw rapportcijfer :Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Terug

6 Voorlopig Terug Datum t/m Activiteit 26-10-15 30-10-15 Herfstvakantie
Toetsweek Herfst Ouderavonden Kerstvakantie Toetsweek Kerst DAT-test 02-16 Uitleg profielkeuzeformulier en nieuwe vakken M&O BSM, informatica, filosofie, MAW enz. Krokusvakantie Inleveren definitieve profielkeuze Toetsweek Pasen Ouderavond (persoonlijk) op verzoek van de mentor Meivakantie Toetsweek Zomer Rapportuitreiking Zomervakantie Terug

7 Profielkiezer met ondersteuning van de decaan.
Daarbij wordt aandacht besteed aan : Toekomstdromen (wat wil ik?) De profielen (voorlichting van decaan) Koers bepalen : het willen (interesse) afstemmen op het kunnen (vaardigheden) Opleidingen in beeld : opleidingswegen (MBO, HBO en WO), oriëntatie op vervolgstudies De Tweede Fase : grotere mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid Invullen van de vragenlijst SV (studievaardigheden), inzicht in nieuwe vakken. Terug

8 Seva Sangam : samen delen
School: The Tiruchi Seva Sangam Tiruchirappalli Indië Leerling: A.Logeshwari Geb.datum: Opleiding: Agricultur Bijdrage € 1,00 per schoolmaand per leerling In totaal € 10,00 Voor mij is het eenvoudigste, dit te innen in één keer. Ik zal de leerlingen vragen om dit bedrag mee te nemen in begin december. Terug Uiteraard is dit niet verplicht

9 Het vak Rekenen in klas 2 en klas 3
Wanneer de leerlingen in de toekomst eindexamen doen, is de Rekentoets een belangrijk en verplicht onderdeel van het eindexamen. Op de basisschool hebben ze leren rekenen en het is dus belangrijk om de rekenvaardigheid nu goed te onder-houden zodat ze deze Rekentoets in het eindexamenjaar met succes kunt afleggen. Daarvoor werken ze dit schooljaar voor het vak Rekenen zelfstandig de 3 modules van het Rekenvoort-materiaal door. Deze modules (inclusief uitwerkingen en studiewijzer) staan klaar in de betreffende Magister-wiskundevaksites (Leermiddelen > Rekenvaardigheid > Rekenvoort ). In de proefwerkweken met Kerst, Pasen en Zomer gaan ze ook een Rekentoets maken. Het resultaat van deze Rekentoets komt ook op hun rapport en dit resultaat telt ook mee voor de overgang. Het is niet raadzaam om pas vlak voor de toets met oefenen te beginnen. We raden ze daarom ook aan om regelmatig voldoende tijd voor het vak Rekenen vrij te maken. Wanneer ze serieus de studiewijzers volgen, zullen ze de Rekentoetsen in de toetsweken met een goed resultaat kunnen afleggen. Bij de Rekentoets in de proefwerkweek Kerst is een rekenmachine niet toegestaan en het is dus belangrijk dat je de opgaven van module 1 dus ook zonder rekenmachine maakt! Als je bepaalde oefeningen niet snapt kun je altijd je wiskundedocent om hulp vragen. Rekentoets Terug

10 Collega’s die les geven aan uw kind
Grieks: Latijn: Nederlands: Duits: Frans: Engels: Aardrijkskunde: Geschiedenis: Biologie: Economie: Wiskunde: & Techniek: Scheikunde: Kunstgeschiedenis: Lichamelijke opvoeding: Terug

11 Terug Ziekte en afwezigheid
1. Als een leerling ziek is, dienen ouders/verzorgers dit voor aanvang van de lessen telefonisch te melden bij de receptie. De ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter voor maximaal drie dagen ziek melden. Indien dit niet expliciet gemeld wordt, wordt een leerling voor 1 dag afgemeld. Mocht hij/zij na het aantal gemelde dag(en) toch nog ziek zijn, dan moet dit nogmaals worden doorgegeven, in ieder geval dus weer op de vierde ziektedag. Voor alle duidelijkheid: ziek melden kan niet via de mail. 2. Word je in de loop van de dag ziek, dan meld je je af bij het leerlingenbureau. Deze geeft je toestemming om te vertrekken en belt je ouders of verzorgers. 3. Kun je niet mee doen aan de lessen gymnastiek, dan ga je vóór de les naar de docent gymnastiek. Die bepaalt wat je tijdens die uren gaat doen. Je mag nooit zomaar naar huis gaan! Kun je niet meedoen aan de lessen in Wijckerveld of Geusselt-sporthal dan meld je je af bij het leerlingenbureau. 4. Word je uit de les verwijderd, dan meld je je bij het leerlingenbureau. Je mag in geen geval naar huis. Uitzonderlijk verlof Voor uitzonderlijk verlof (bruiloft, jubileum, verhuizing, e.d.) dient uiterlijk een week vóóraf een verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier Verlofaanvraag uitzonderlijk verlof; Dit formulier dient ingeleverd te worden bij het Leerlingenbureau; Het Leerlingenbureau legt formulieren dagelijks ter beoordeling voor aan de betreffende teamleider (postvak kamer managementassistent); De teamleider beoordeelt de aanvraag en geeft het formulier retour aan het Leerlingenbureau; Het Leerlingenbureau maakt een kopie voor de leerling en houdt het origineel; Het formulier met toestemming, of reden van afwijzing ligt twee werkdagen na inleveren weer voor de leerling klaar bij het Leerlingenbureau; Terug

12 profielkiezer Terug

13 Cijfers Zowel van proefwerken als van rapporten Afwezigheid Boeken vergeten Huiswerk niet gemaakt Rooster Wijzigingen Toetsen Huiswerk Berichten Mededelingen Terug

14 Terug


Download ppt "P.Troquet Infoavond gymnasium 3 G3B"

Verwante presentaties


Ads door Google