De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatie avond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatie avond"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatie avond
3 Gymnasium – dinsdag 5 februari 2013

2 Tweede fase: start schoolexamen
De inrichting van de tweede fase wordt bepaald door het officiële karakter van het schoolexamen. Alle toetsen staan vermeld in het P.T.A. Het examenreglement is van toepassing op alle toetsen in de bovenbouw. Toetsing vindt hoofdzakelijk plaats in de toetsweken en steeds minder zoals in de onderbouw gebruikelijk is tussendoor. Dit vergt een serieuze studiehouding! Toetsing in de aula & gymzalen i.p.v. in klaslokalen. Het rapportcijfer voor een bepaald vak is een voortschrijdend gemiddelde dat gaandeweg het jaar wordt opgebouwd. Herkansingsmogelijkheid – 3x per jaar. Herkansingsrecht vervalt als je gemiste toetsen moet inhalen.

3 PTA

4 Verzwaarde landelijke exameneisen
CSE scores: gemiddeld tenminste 5.5. (m.i.v. 2012) Kernvakken regeling: Netl – Entl – wisk : max 1x eindscore 5.0 (m.i.v. 2013) Rekenvaardigheid onderdeel van de zak- slaagregeling (m.i.v. 2016) Rekenvaardigheid onderdeel van de kernvakkenregeling (m.i.v. ?)

5 Profielkeuze - Kiezen is niet eenvoudig.
Kies datgene waar je goed in bent. Uitblinken verbetert straks je kansen in de selectieprocedures van het universitair onderwijs. Kies datgene waar je affiniteit mee voelt, waar je interesse naar uit gaat. Neem de adviezen van je mentor en docententeam serieus. Bouw een overstap mogelijkheid in zodat de overstap N&T – N&G E&M – C&M mogelijk blijft, inclusief overstap van wiskunde B naar A wiskunde A naar C.

6 Het profielkeuzeformulier
Verplicht: Naar keuze: een wensvak De vakken in het gemeenschappelijke deel. Profielvakken. Profielkeuzevakken. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring kunnen in het profiel N&T of N&G een vrijstelling krijgen voor de 2e M.V.T. Als compensatie kiezen zij een extra profielkeuzevak. Vrije deel dat door de school wordt ingevuld: het studium generale+ LBX/LEF. A.g.v. een onvoldoende bij een wensvak kun je niet blijven zitten/zakken. Een voldoende afgesloten wensvak kan als “joker” worden ingezet mocht je volgens de zak- slaagregeling een onvoldoende te veel hebben voor een profielkeuzevak. Wensvakken zijn merendeels vakken met een CSE, maar ook schoolexamenvakken (S-E, WISD, NL&T) tellen als volwaardig extra vak mee. Een wensvak is geen probeervak.

7 Profielkeuzeformulier Gymnasium

8 Profielkeuze tijdpad Definitieve profielkeuze formulier inleveren
uiterlijk 15 maart. Toetsweek Pasen: eind maart. Rapport met advies n.a.v. ingevulde profielkeuze: 29 maart.

9 Tweede fase : plannen & anticiperen

10 Wiskunde A – B – C – D ? Toelichting door Dhr Prevaas.


Download ppt "Profielkeuze informatie avond"

Verwante presentaties


Ads door Google