De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN september 2015

2 Elektrische beveiligings- en beschermingsmaatregelen Schok (Hfdst. 41) – Direct (basisbescherming) – Indirect (foutbescherming) – Onbekwaam, pech en onbenulligheid (aanvullende bescherming door aardlek of vereffening) Brand (Hfdst. 42) Kortsluiting (Hfdst. 43) Overspanning en EMI (Hfdst. 44) Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 10102

3 421 Bescherming tegen brand veroorzaakt door elektrisch materieel Aandachtspunten warmteaccumulatie, warmtestraling, hete delen; vermindering van de veilige werking van elektrisch materieel, zoals leidingsystemen kabeldoorvoeren; overstroom; isolatiefouten en/of vlambogen die storing veroorzaken; Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 10103

4 421 Bescherming tegen brand veroorzaakt door elektrisch materieel Aandachtspunten harmonische stromen; blikseminslagen, zie de NEN-EN-IEC reeks; overspanningen, zie rubriek 443; onjuiste keuze of installatie van materieel Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 10104

5 Overbelasting, kortsluiting en onvolledige sluitingen Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Tijd Stroom 1 uur Overbelasting hst. 42 ≤ 5 s. Kortsluiting hst. 43 Onvolledige sluiting Van oorsprong werden in NEN 1010 alleen overbelasting en kortsluiting beschouwd in het ontwerp. Onvolledige sluitingen kunnen echter zeer energierijk zijn en gemakkelijk brand veroorzaken zonder dat standaard overstroom- beveiliging hierop tijdig reageren.

6 Mogelijke gevolgen van een onvolledige sluiting Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 10106

7 Vlamboogprincipe bij lassen Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Boogstroom Boog- spanning Boogstroom Afstand bepaalt boogspanning en stroomsterkte.

8 Elektrische kenmerken van een vlamboog Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Kenmerkende eigenschappen in zowel stroom (schouders) als spanning (spikes) tijdens de nuldoorgangen

9 Werking van een AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Fase Netzijde Gebruiker(s) Nul 30 mA

10 Uitvoeringen van AFCI’s (Arc Fault Circuit Interrupters) Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

11 Bouwbesluit 2012 Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

12 422 Voorzorgsmaatregelen op plaatsen met bijzondere risico’s bij brand Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 mogen leidingsystemen niet binnen vluchtwegen liggen, tenzij … Leidingsystemen binnen vluchtwegen mogen niet binnen handbereik zijn, tenzij ….. Leidingsystemen in vluchtwegen moeten zo kort mogelijk zijn en niet vlamvoortplantend zijn. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

13 422 Voorzorgsmaatregelen op plaatsen met bijzondere risico’s bij brand Bij omstandigheden BD2, BD3 en BD4 moeten leidingsystemen voor de voeding van veiligheidsstroomketens functiebehoud hebben, enz. Leidingsystemen in vluchtwegen mogen slechts beperkte hoeveelheden rook kunnen ontwikkelen. Enz. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

14 444 Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden (EMI) Rubriek niet langer informatief maar normatief. Door woordkeuze lijkt deze toch enigszins vrijblijvend maar… Vermindering van elektromagnetische interferentie (EMI) De ontwerper en installateur van de elektrische installatie moeten … Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

15 444 Maatregelen tegen elektromagnetische invloeden (EMI) … onderstaande maatregelen in overweging nemen om de elektrische en magnetische beïnvloeding van elektrisch materieel te verminderen. Alleen elektrisch materieel dat voldoet aan de eisen in de van toepassing zijnde EMC-normen of de EMC-eisen in de van toepassing zijnde productnorm mag worden gebruikt, zie ook Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

16 Kapstokartikelen Vermijden van wederzijdse nadelige beïnvloeding De elektrische installatie moet zo zijn ontworpen dat geen wederzijdse nadelige beïnvloeding kan plaatsvinden tussen elektrische en niet-elektrische installaties. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Deel 3 Deel 1

17 Kapstokartikelen 33.1 Compatibiliteit van kenmerken Van elektrisch materieel moet zijn vastgesteld of de eigenschappen schadelijke invloed kunnen uitoefenen op ander elektrisch materieel of andere voorzieningen of mogelijkerwijs de stroomvoorziening kunnen verstoren. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Deel 3 Deel 1

18 Basisregels Voor het beperken van (elektro-)magnetische velden, moeten stromen in geleiders elkaar zoveel mogelijk compenseren ( ) (Lek)stromen in de PE-leiding dienen onder normaal bedrijf zo laag mogelijk te worden gehouden (33.1). Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

19 Basisregels Materiaal moet aan EMC-eisen voldoen en dient dus gemonteerd te worden volgens opgave fabrikant (33.2) TN-C in de omgeving van informatietechnologie niet toegelaten voor nieuwbouw en bij voorkeur vervangen in bestaande bouw ( ) Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

20 Het vermijden van stromen in de nulleiding door toepassing TN-S- stelsel voor nieuwe en bestaande bouw. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

21 Meervoudig gevoede TN- en TT- stelsels met slechts één verbinding tussen PEN en aarde Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

22 Meervoudig gevoede TN- en TT- stelsels met slechts één verbinding tussen PEN en aarde (ongewenste situatie) Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

23 Bij meerdere nettransformatoren en/of generatoren is er slechts één verbinding tussen sterpunt en aarde Geen Nederlandse praktijk (oppassen dus). Verbinding tussen sterpunten dient geïsoleerd te zijn en vormt een PEN. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

24 Omschakeling van voeding tussen nettransformatoren en/of generatoren dient vierpolig te worden uitgevoerd Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

25 444.5 Aarding en potentiaalvereffening Eisen gebaseerd op de NPR-IEC/TR Stromen in PE- en vereffeningsleidingen zo laag mogelijk houden om ongewenst trippen van (aardlek)beveiligingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door PC’s, SMPS, verlichting enz. met ontstoorcondensatoren naar PE. Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN

26 Maatregelen in utiliteitspand Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN Maasbreedte raster voor gevoelige apparatuur mag niet groter zijn dan 2 x 2 meter

27 Met dank voor uw aandacht, tot later met voorbeelden van meer algemene wijzigingen. Pouw Jongbloed Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN


Download ppt "Beveiligings- en beschermingsmaatregelen in de nieuwe NEN 1010 1 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google