De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 SIEL week 5 Programma EMC Filters Modulatie/Demodulatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 SIEL week 5 Programma EMC Filters Modulatie/Demodulatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 SIEL week 5 Programma EMC Filters Modulatie/Demodulatie

2 2 Wat is EMC? EMC = ElektroMagnetische Compatibiliteit = Bevredigend functioneren in de omgeving –Kunnen meten van het ‘nuttig signaal’ –Afleiden van storingen van buiten –Geen storingen naar buiten ‘zenden’ –Beveiliging t.a.v. overspanning/blikseminslag

3 3 Wat wel, wat niet? WEL: Enige achtergronden van EMC Vuistregels voor aarding en bekabeling zwakstroom signalen NIET: Meten/Testen van EMC Beveiliging voor overspanning/blikseminslag Normen voor installatie en CE

4 4 De stoorsituatie

5 5 Inter-EMC en Intra-EMC

6 6 Sensorsysteem met storingen

7 7 Vergelijking met draagbare radio

8 8 Stoorwegen Overdracht via geleiding Capacitieve overdracht Inductieve overdracht Straling

9 9 Belangrijke begrippen Differential Mode signalen (DM): het ‘nuttige signaal’. Common Mode signalen (CM): storingen t.g.v. antenne- werking v.d. kabel. Signaalaarde (SA): het referentieniveau voor de nuttige signalen. Dikwijls onderscheiden in: ‘digitale aarde’ en ‘analoge aarde’ Veiligheidsaarde (VA): de aarde t.b.v. veilig gebruik van apparatuur.

10 10 Meten van CM- en DM-stromen

11 11 Meting van de stroom door een printspoor

12 12 Wet van Faraday Inductiestromen werken hun ontstaan tegen. In een stroomkring ontstaat derhalve een U ind met: Indien ohmse weerstand laag:

13 13 Aardlus

14 14 Soorten kabels

15 15 Magnetische krachtlijnen in coaxkabel

16 16 Transferimpedanties van enkele kabels

17 17 Enkele maatregelen voor storingsonderdrukking Goede verbinding van de referenties. (‘signaalaarde’). ‘Met het signaal mee aarden’ Zorg zo mogelijk voor symmetrie t.a.v. signaalaarde Bij gebruik coax: zorg voor goede aansluiting van de mantel. Geen losse bedrading laten zitten. Zorg voor een goede CMRR aan ontvangzijde. Bandbreedte niet groter dan nodig (filteren) Draaggolf: Kies freq gebied waar weinig storing is. Galvanische scheiding (opto-couplers, glasvezel).

18 18 Parallelle geleider

19 19 Magnetische flux bij kabel met plaat

20 20 Magnetisch veld rond een goot

21 21 Vuistregels voor laagfreq. signalen (< 100 kHz) Sensorleiding zo mogelijk laten zweven of symmetrisch aarden (balanced system) Afscherming voor hoge frequenties met een guard. Deze aan beide zijden aarden aan ‘signaalaarde’ Bandbreedte niet groter dan nodig (RC-filter toepassen)

22 22 Bescherming apparatuur

23 23 Aansluiting coaxkabel

24 24 EMC-kast

25 25 Overspraak door geleiding

26 26 Puntkoppeling

27 27 Getwiste kabel

28 28 Inductieve overspraak

29 29 Common-mode spoel

30 30 Suggesties VA niet als referentie-aarde mee laten lopen. Digitale en analoge aarde apart houden, Fysiek scheiden van kabelbomen met HF sterke stromen en sensorsignalen

31 31 Filters ’Ideale filters’ –Laagdoorlaat filter LDF –Hoogdoorlaatfilter HDF –Bandfilter BDF –Bandsperfilter BSF Reele filters Fasegevoelige Detectie (FGD)

32 32 Signalen met ruis

33 33 Signaal of storing?

34 34 Werking van een ‘ideaal’ laagdoorlaatfilter (1)

35 35 Werking van een ‘ideaal’ laagdoorlaatfilter (2)

36 36 ‘Ideaal’ hoogdoorlaatfilter

37 37 ‘Ideaal’ bandfilter

38 38 ‘Ideaal’ sperfilter

39 39 Bodediagram van een 1e orde LDF

40 40 Filters van hogere orde

41 41 Werking van een 1e orde LDF

42 42 1e orde HDF

43 43 Bodediagram 2e orde bandfilter

44 44 Bodediagram van 2e orde sperfilter

45 45 Modulatie-demodulatie

46 46 Signalen bij modulatie/demodulatie

47 47 Werking van een FGD

48 48 Fasegevoelig detectie-systeem

49 49 FGD met onjuiste fase

50 50 Spanningsgestuurde oscillator (VCO)

51 51 Phase Locked Loop (PLL) Loop-filter Faseverschil- detector VCOresonator Invloed van buiten regelaar proces f in f out


Download ppt "1 SIEL week 5 Programma EMC Filters Modulatie/Demodulatie."

Verwante presentaties


Ads door Google