De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Rotary Foundation (TRF) TRF WORKSHOPS EN CLUB QUALIFICATIE (MOU) - 16 uur: Club Kwalificatie Sessie (incl. Memorandum of Understanding) Nunspeet, 14.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Rotary Foundation (TRF) TRF WORKSHOPS EN CLUB QUALIFICATIE (MOU) - 16 uur: Club Kwalificatie Sessie (incl. Memorandum of Understanding) Nunspeet, 14."— Transcript van de presentatie:

1 The Rotary Foundation (TRF) TRF WORKSHOPS EN CLUB QUALIFICATIE (MOU) - 16 uur: Club Kwalificatie Sessie (incl. Memorandum of Understanding) Nunspeet, 14 februari 2015

2 TITLE | 2 Rotary Foundation www.rotary.org/grants

3 TITLE | 3 INHOUD PRESENTATIE:  Districts organisatie  TRF en het Grant Systeem  District Grants en de Criteria  Bewogenheid, Begeleiding en Bewaking  Kwalificatie clubs www.rotary.org/grants

4 TITLE | 4 Rotary en de Rotary Foundation District 156068 clubsca. 2800 Rotarians Dagelijks Bestuur:1 Gouverneur 7 Assistent Gouverneurs TRF Commissie:1 Voorzitter + 8 Commissie leden

5 TITLE | 5 Rotary en de Rotary Foundation:  The Rotary Foundation is de goede doelen organisatie van Rotary.  Het doel van deze fondsen is om goed te doen in de wereld. Beschikbare fondsen www.rotary.org/grants 150 m$ per jaar

6 TITLE | 6 Districts Organisatie

7 TITLE | 7 Districts Organisatie

8 TITLE | 8 TRF en het nieuwe Grant Systeem Rotary en de Rotary Foundation. 6 Area's of Focus. Welke mogelijkheden voor leden /clubs. Waar voldoen Rotary projecten aan. De financiële middelen.

9 TITLE | 9 6 Area’s of Focus

10 TITLE | 10 Hoe stimuleert Rotary deze areas of focus: Global GrantsVoor projecten binnen de areas of focus, incl. Vocational Training Teams District Grants Zoveel mogelijk voor lokale projecten binnen gebied Rotary Club. Criteria !! Packaged Grants MercyshipsWest Afrika Aga Khan UniversityOost Afrika UNESCO-IHE (Delft)Twaalf Scholarships per jaar

11 TITLE | 11 Global Grant projecten voldoen aan: Betrokkenheid en behoeften doelgroep duidelijk in kaart gebracht (community needs assesment). Levensvatbaarheid van de voorgestelde oplossing (sustainability). Nauwe samenwerking lokale en internationale Rotary clubs (commitment). Project matige aanpak (project management). Meetbare resultaten

12 TITLE | 12 Global Grants Overige randvoorwaarden: In lijn met areas of focus (1 of meerdere) Totaal minimum budget: $ 30,000 Benut mogelijkheid VTT (1 Rotarian team leider en op z’n minst 2 andere team leden)

13 TITLE | 13 Vocational Training Team Training team van professionals – Deskundigen op vakgebied – Overdracht van kennis Versterken van kennis en vaardigheden

14 TITLE | 14 Global Grants – VTT- Voordelen Geen beperkingen leeftijd deelnemer – Mogen Rotarians zijn – Ook specialisten specifieke kennisgebieden Geen beperking m.b.t. duur van de training Meerdere teams toegestaan onder elke grant

15 TITLE | 15 Global Grants - Voorbeeld

16 TITLE | 16 Starten van een Global Grant project Zorg dat je toegang hebt tot de leden pagina’s op rotary.org. Lees en leer het proces via rotary.org/grants! Het Grant Management Manual: dat is een goed startpunt. Zorg dat je club het MOU met D1560 tekent.

17 TITLE | 17 Fondsen en project funding: De minimale grootte van een project is $ 30.000, JAARLIJKSE BIJDRAGEN AAN THE ROTARY FOUNDATION District Designated Fund World Fund District Grants Global Grants *) 50% Club / derden inleg + 50% match uit WF District inleg + 100% match uit WF Club / derden inleg10,000 + 5,000 District inleg 10,000 + 10,000 Totaal wordt:$ 35,000.-- 50 %

18 TITLE | 18 TRF Bijdrage? Bijdragen van de clubs lopen zeer sterk uit een: van € 0,00 tot € 86,- per lid per jaar. WENS: $ 100,- Every Rotarian Every Year (EREY) HET GAAT OM DE GOEDE DOELEN DIE WIJ ALLEN GRAAG WILLEN REALISEREN !! Ieder Rotary lid heeft invloed op hoeveel de club bijdraagt. Ga binnen de club deze discussie aan!

19 TITLE | 19 VRAGEN ??

20 TITLE | 20 www.rotary.org/grants

21 TITLE | 21 District Grants D1560 Aanvragen vóór 1 oktober. Toewijzen eind oktober door de Rotary Foundation Commissie van ons District. Voor eind december staat het bedrag in principe op de rekening van de club, na goedkeuring Evanston.

22 TITLE | 22 District Grants D1560 criteria Het project omvat educatieve en/of humanitaire activiteiten in lijn met de TRF missie: “Doing good in the World”

23 TITLE | 23 District Grants D1560 criteria In lijn met de 6 RI “ Areas of Focus” (zoveel mogelijk) Vrede en conflictbeheersing Preventie en behandeling van ziekten Water en sanitaire voorzieningen Gezondheid moeder en kind Basisonderwijs en alfabetisering Economische en sociale ontwikkeling

24 TITLE | 24 District Grants D1560 criteria -Kleinschalig project < €10.000,- (50 % eigen clubbijdrage) -Goed te realiseren. -Liefst lokaal project (binnen het district). -Internationaal project zonder internationale partnerclub. -Substantiële financiële inbreng van de RC moet duidelijk zijn. -RC moet een jaarlijkse TRF afdracht doen van in principe minimaal 50% van RI richtlijn van $ 100,- per jaar per lid. - RC heeft geen DG ontvangen in voorafgaande jaar, tenzij er ruimte is binnen het beschikbare budget.

25 TITLE | 25 Governance (District Grant en Global Grant) -De RC club is verantwoordelijk voor het management van het project. -Zorgt voor goed transparant overzicht van de grant fondsen en de juiste besteding. -Zorgt en bewaakt de doelstelling. (voor bevolkingsgroep in “nood”).

26 TITLE | 26 In de Praktijk Zorg voor Rotarians die project bewaken Zorg voor goede implementatie van project, zoals goedgekeurd Kies voor een zakelijke benadering Rapporteer onregelmatigheden Zorg voor goede rapportage Bewaar alle documenten

27 TITLE | 27 Activiteiten Volg het project voortdurend Maak hier routine van. Zorg voor aangekondigde “controles”. Doe dit ook onverwachts! Ga na of men zich aan de afspraken houdt.

28 TITLE | 28 Bewogenheid / Betrokkenheid / Kwalificatie

29 TITLE | 29 District Grant en Global Grant Voorbeelden District Grants: 21 aanvragen zijn binnengekomen voor 1 oktober 2014. Criteria zijn maatgevend en worden strikt gehanteerd. Verwachte uitbetaling maart / april 2015 Uitbetaling hangt af van rapportage over 2013 / 14 15 lokale en 6 internationale projecten aangevraagd. Voedselbank ondersteuning / Stichting Leergeld / Herstel Eerbeekse beken / Hospice / Vakantie Jeugd / Kidz festival / Rotaplast / Zorg voor Kindermoeders Congo / enz.

30 TITLE | 30 District Grant en Global Grant Voorbeelden Global Grants: Minimale project grootte $ 30.000,-- Onder nieuwe systeem zijn inmiddels 4 aanvragen binnengekomen en allemaal gehonoreerd. – Loop hard voor een Kinderhart ( ca. $ 68.000,--) – Waterproject Ghana (ca. $ 100.000,--) – Waterproject Indonesië ( ca $ 37.000,--) – Rotary Dokters (alle districten gezamenlijk)

31 TITLE | 31 Kwalificatie Woon jaarlijks seminar bij – verplicht om TRF gelden te ontvangen. Zorg voor jaarlijkse kwalificatie club. – ook randvoorwaarde van Rotary International Clubs moeten gekwalificeerd zijn voordat zij een aanvraag voor een global, packaged of district grant kunnen indienen.

32 TITLE | 32 Club Memorandum of Understanding De club MOU is een bindende overeenkomst tussen de club en het district, overeenkomstig de voorwaarden van de Foundation. The club MOU is a binding agreement between the club and its district, outlining Foundation requirements. Door ondertekening van de MOU geeft de club aan het eens te zijn met de voorwaarden. By signing the MOU, the club agrees to comply with the requirements.

33 District Rotary Foundation Seminar Vragen?


Download ppt "The Rotary Foundation (TRF) TRF WORKSHOPS EN CLUB QUALIFICATIE (MOU) - 16 uur: Club Kwalificatie Sessie (incl. Memorandum of Understanding) Nunspeet, 14."

Verwante presentaties


Ads door Google