De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WATER Infodag District 1550 Jan Roumen RC-Leudal

Verwante presentaties


Presentatie over: "WATER Infodag District 1550 Jan Roumen RC-Leudal"— Transcript van de presentatie:

1 WATER Infodag District 1550 Jan Roumen RC-Leudal
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Infodag District 1550 WATER Jan Roumen RC-Leudal Waarom staat “water” ook dit jaar weer op het programma van de districtsinfodag? Ik sta hier als lid van de waterwerkgroep van ons district. De voorzitter is Jan de Groot van rc-Nijmegen.

2 ZES FOCUSGEBIEDEN Vrede en conflictbeheersing
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 ZES FOCUSGEBIEDEN Vrede en conflictbeheersing Preventie en behandeling van ziekten Water en sanitatie Gezondheid van moeder en kind Basisonderwijs en alfabetisering De zes focusgebieden van Rotary International: iedere Rotarian zou die moeten kennen en wat die op hoofdlijnen inhouden; Water is één van die zes focusgebieden. Economische en sociale ontwikkeling

3 Waarom is “water” focusgebied?
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Waarom is “water” focusgebied? Waarom is “water” een focusgebied van Rotary International? Ieder mens heeft recht op schoon drinkwater; het is een basisbehoefte voor een goede gezondheid en het vergroot de kans op een betere toekomst De toegang tot schoon water is het beste medicijn om vele ziekten te voorkomen Vrouwen en kinderen zorgen in ontwikkelingslanden voor het halen van de dagelijkse hoeveelheid water. Als schoon drinkwater in de buurt beschikbaar is kunnen kinderen naar school gaan en kunnen vrouwen inkomsten genereren door bijvoorbeeld op het land te werken.. Veilig drinkwater is vaak de eerste stap voor het halen van de meeste millenniumdoelen van de VN. Daarom heeft Rotary International veilig en schoon drinkwater en een goede sanitatie tot focusgebied verklaard en heeft aansluiting gezocht bij de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Rotary Nederland heeft die doelstelling overgenomen en heeft de opdracht vertaald in een evenredige doelstelling voor de Nederlandse Rotaryclubs.

4 Ca 900 miljoen mensen hebben geen veilig en schoon drinkwater
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Focusgebied “water”: Ca 900 miljoen mensen hebben geen veilig en schoon drinkwater Enkele feiten om ons te realiseren voor welke opdracht wij staan: Ca 900 miljoen mensen hebben geen veilig en schoon drinkwater

5 Vrouwen en kinderen in Afrika lopen 6 uur per dag om water te halen
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Focusgebied “water”: Vrouwen en kinderen in Afrika lopen 6 uur per dag om water te halen In het Afrikaanse platteland besteden vrouwen en kinderen per dag tot 60% van hun tijd aan het halen van water. Gemiddeld lopen ze daarvoor zes uur per dag.

6 2,5 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Focusgebied “water”: 2,5 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen Ongeveer 2,5 miljard mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen. Dat is ongeveer 40% van de totale wereldbevolking!!

7 Per dag gaan 4.500 kinderen dood door “water-ziektes”
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Focusgebied “water”: Per dag gaan kinderen dood door “water-ziektes” Elke 20 seconden sterft een kind door gebrek aan schoon water; Dat zijn er ruim per dag; 1,5 miljoen per jaar. Na het toiletgebruik de handen wassen met schoon water is vaak al voldoende om het sterftecijfer drastisch omlaag te krijgen. Hoe heeft Rotary Nederland het thema “water”georganiseerd? Er is een Waterplatform Rotary Nederland. Hierin zijn alle zeven districten vertegenwoordigd; elk district heeft een “watercoördinator” en een “waterwerkgroep” Jan de Groot en ik vormen die op dit moment. Van de clubs wordt verwacht dat zij een watercommissaris hebben. Vaak vormen watercommissarissen van clubs uit één regio een regionale watercommissie waar ideeën worden uitgewisseld en waar vaak ook wordt samengewerkt bij waterprojecten.

8 Enquête over “water” in D1550
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Enquête over “water” in D1550 DISTRICT 1550 Totaal aantal clubs 73 (100%) Watercommissaris: JA 13 (18%) Watercommissaris: NEE 19 (26%) GEEN REACTIE: 41 (56%) Aantal clubs in D1550 Watercommissaris Hoe hangt de “water”-vlag er in ons district bij? Het focusgebied “water” is in ons district nog niet goed van de grond gekomen. Zie de resultaten van de enquête onder de clubs in ons district van afgelopen voorjaar. Van de 73 clubs hebben 41 clubs überhaupt niet gereageerd op de vraag of ze een ‘watercommissaris’ hebben. Dat is 41%!!

9 Regio’s in D1550 Nr. Regio Contactpersoon water I Rivierengebied
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Regio’s in D1550 Nr. Regio Contactpersoon water I Rivierengebied Herman Schimmel II Nijmegen Jan de Groot III ‘s-Hertogenbosch ?? IV Eindhoven V Helmond VI Venlo VII Roermond-Weert Jan Roumen VIII Zuidelijke Maasvallei Luc Dohmen? IX Zuid-Limburg Zoals gezegd zijn wij een waterwerkgroep in ons district aan het oprichten. Net zoals bij andere districten willen we daarin één vertegenwoordiger uit elke regio hebben. Jan de Groot uit Nijmegen is de watercoördinator voor ons district. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we tijdens deze districtsinfodag de waterwerkgroep compleet kunnen krijgen. Wat wordt er van een lid van de werkgroep verwacht? Contact onderhouden met de watercommissarissen van de clubs uit hun regio; Coördinatiepunt van water-projecten van clubs uit die regio; Maar vooral wil ik jullie oproepen om een watercommissaris in jullie club te benoemen. De watercommissaris stimuleert dat “water’ wordt meegenomen als de club projecten in ontwikkelingslanden steunt. Ikzelf heb onze club meegekregen aan het project “Wandelen voor water”. Ik zal dat project dadelijk toelichten. Verder begeleid ik de gouverneur bij zijn clubbezoeken in de regio’s VI en VII. Ik vraag de clubs dan om een watercommissaris aan te stellen. Ook licht ik dan kort het project WvW toe.

10 D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Waarom vind ik Wandelen voor water zo’n goed “water”-project? WvW kan forse bedragen opleveren. Verder heeft het project een belangrijk nevendoel. namelijk het bevorderen van het bewustzijn van het belang van water bij kinderen en bij de ouders en gezins- en familieleden. En: het project draagt bij een goed imago van Rotary in de eigen regio. Wat houdt WvW in grote lijnen in? WvW wordt georganiseerd in de week van 22 maart: VN-World Water Day Nederlands initiatief van Aqua for All (A4A). Zij zijn met het project gestart in 2003. Kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool wandelen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug. Familieleden, buren en kennissen sponsoren de kinderen Opbrengst wordt verdubbeld door A4A. Drinkwaterbedrijven, waterschappen maar ook bedrijven zijn vaak bereid om WvW te steunen. Wat moet je als Rotaryclub doen? Ca een jaar van te voren aanmelden bij het centraal coördinatiepunt; Scholen benaderen om mee te doen. Gastles geven over waterproblematiek Je kunt een eigen waterproject aanvragen; eenvoudiger is het om, zeker de eerste keer, aan te haken bij reeds bestaande, en dus goedgekeurde, waterprojecten van A4A.

11 Wandelen voor water - 2013 District Rc’s Leer-lingen Opbrengst 1560 20
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Wandelen voor water District Rc’s Leer-lingen Opbrengst (excl. verdubbeling) 1560 20 3.600 €83.000 1570 9 1.800 €47.500 1590 10 ?? €30.000 1580 1.400 €25.000 1550 2 150 € 2.500 1600 1610 Wandelen voor water is een groot succes in de Noord-Nederlandse districten: Zie hier de opbrengsten van de NL-districten van afgelopen voorjaar. Noord-Nederlandse districten scoren erg goed.

12 D1550 kan natuurlijk niet achterblijven!!!
D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 D1550 kan natuurlijk niet achterblijven!!! D1550 kan natuurlijk niet achterblijven. Zorg dat ook jouw club een watercommissaris heeft. Zoek aansluiting met watercommissarissen van clubs in je eigen regio. We zoeken uit elke regio een vertegenwoordiger in de waterwerkgroep van ons district. Aanmelden hiervoor kan bij Jan de Groot of bij mij. Jan Roumen:

13 D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 VRAGEN?

14 D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013 Kinderen krijgen een rugzak waarin ze met 6 liter water over een afstand van 6 kilometer moeten wandelen.

15 D1550 Infodag, Best, 5 oktober 2013


Download ppt "WATER Infodag District 1550 Jan Roumen RC-Leudal"

Verwante presentaties


Ads door Google