De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectedoelen 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectedoelen 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Collectedoelen 2013

2 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
ë ë

3 Feiten over Nepal Zuidoost Azie Nepalees is de officiële voertaal
81 % van de bevolking is Hindoe Buurlanden: India en China 4 keer groter dan Nederland 29 miljoen inwoners

4 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Project locaties: Kailali district – in het zuidwesten van Nepal Dang district – in het zuiden van Nepal Dhading district – in centraal Nepal

5 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Stand van zaken: Gebrekkige gezondheidszorg, onvoldoende onderwijs, slechte hygiënische voorzieningen onder de allerarmsten. Lokale overheden zijn onvoldoende in staat om in samenwerking met haar bevolking lokaal benodigde voorzieningen te realiseren. Gevolgen: Hoge kindersterfte, gebrekkige gezondheidszorg, onvoldoende hygiënische voorziening, schooluitval.

6 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Regionale projecten op basis van lokale behoefte en vraag Binnen dit project werken we samen met ADRA Nepal en ADRA Australië. Het project is onderverdeeld in drie deelprojecten in de districten Kailali, Dang en Dhading. De deelprojecten zullen binnen een periode van 1 jaar worden uitgevoerd en afgerond.

7 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Doelstellingen: Lokale projecten tussen overheden en burgers op het gebied van water en sanitatie, onderwijs en gezondheidszorg stimuleren, begeleiden en aansturen (Dhading district) Een kindercentrum realiseren (Dhading district) Een gezondheidscentrum realiseren (Dhading district) Tenminste 30 vrouwen die aan het hoofd van hun gezin staan onderwijzen in water en sanitatie gerelateerde ziektes en voorzien van toiletten en watervoorzieningen (Kailali district) Schooluitval onder 450 meisjes tegengaan door 15 toiletten op 3 middelbare scholen te bouwen (Dang district)

8 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Project methodes: Begeleiden en aansturen van samenwerkingsprojecten tussen lokale overheden en burgers De bouw van toiletten en waterputten in de armste gemeenschappen koppelen aan training en bewustwordingscampagnes t.a.v. hygiëne, kindersterfte en gezondheid. ADRA biedt ondersteuning zodat lokale gemeenschappen gezamenlijk komen tot taakverdelingen voor dagelijks onderhoud Schooluitval onder meisjes tegengaan op middelbare scholen waar geen of zeer gebrekkige toiletvoorzieningen zijn.

9 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Projectkosten: ADRA Australia: € ,-- ADRA Nederland: € ,-- ADRA Nepal: € 2.725,-- Lokale overheden: € 2.725,-- Lokale gemeenschappen: € ,--

10 Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal
Aansturen van samenwerkingsprojecten tussen lokale overheden en burgers

11 Bouw van toiletten en waterputten in de armste gemeenschappen
Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal Bouw van toiletten en waterputten in de armste gemeenschappen

12 Schooluitval onder meisjes tegengaan
Onderwijs en gezondheidszorg in Nepal Schooluitval onder meisjes tegengaan

13 Met als resultaat Lokale platforms voor samenwerking tussen overheden en gemeenschappen Een kindercentrum Een gezondheidscentrum Minder kindersterfte en minder ziekte onder de allerarmste gezinnen Toegankelijk middelbaar onderwijs voor 450 meiden op 3 middelbare scholen

14 Loopt u mee? Hartelijk dank!
Al door slechts één avond (gemiddeld anderhalf uur) te collecteren, maakt u het verschil voor mensen in Burkina Faso en Nepal! Hartelijk dank!


Download ppt "Collectedoelen 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google