De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JOS ZWAANS PDG D1610 2010-2011 Rotary trainer inkomende gouverneurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JOS ZWAANS PDG D1610 2010-2011 Rotary trainer inkomende gouverneurs."— Transcript van de presentatie:

1 JOS ZWAANS PDG D Rotary trainer inkomende gouverneurs

2 Workshop Inkomend Voorzitters

3 R.C R.C. Rotary International RI Board 19+1 RI Officers DG DG DG 500+ RC DG DG DG RRFC DG DG DG RPIC

4 Strategisch Plan

5  Een focus op zaken waar we goed in zijn  Aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij  Imago verbetering  Nieuw elan voor bestaande clubs

6  De clubs sterker, vitaler en ondernemender maken Door: Méér te doen met de RI programma’s zoals: Ledenbeleid, Jeugd, Literacy, Fellowships, en Projecten (water en polio), Public image en PR. En de six areas of focus van TRF

7  Bemoeizucht en regelgeving van bovenaf  Cultuur en tradities die we gewend zijn  Kennis en samenwerking

8  De weg naar verandering hoeft niet lang en ingewikkeld te zijn!

9  Een continu proces.

10  Hoe zien wij die zien:  Ons “Rotary product” is aantrekkelijk  Rotary onderscheidt zich van andere organisaties  Rotary draagt bij aan verbeteren van kwaliteit van leven  Imago versterkt door actie georiënteerde service  Veranderend, dynamisch en relevant  Belangrijkste organisatie van burgers in de wereld

11  Dat is maar goed ook!  Levert flexibiliteit  Minder voorschriften  Stimuleert ontwikkeling  Verbetert samenwerking  ‘Klantgerichte’ clubs

12  Rotary Coordinatoren  Pilotprogramma’s clubs  Presidential Citation  Modern taalgebruik  Verschuiving naar ‘engagement’  Clubplanning en plaatsbepaling  E-clubs

13  Polio uitroeien  Behoefte en mogelijkheden Rotarians  Centraal stellen in programma’s  Integreren alumni  Samenwerken met anderen  Promoten ‘Areas of Focus’  Promoten New Generations

14  Door:  Eenduidig imago en merk  Verdubbeling district PR grants van $ 2 miljoen naar $ 4 miljoen  Nieuw: Rotary PICs  Social Networking Committee  Promoten kernwaarden

15  Wat zeggen de afbeeldingen?

16

17  Communicatie gaat veranderen  Behoefte aan long-term strategie

18  Rotary is een wereldwijde vrijwilligers organisatie van 1,2 milj. professionals in clubs in meer dan 200 landen. Mannen en vrouwen met verschillende beroeps achtergronden zetten zich gezamenlijk in voor humanitaire hulp op het gebied van bestrijding van armoede, honger, analfabetisme, schoon water, bevordering van vrede,en gezondheidszorg.

19  Scorecard methode  IA and IC training in lijn met plan  Afstemmen budget en strategisch plan  Voorstellen CoL toetsen aan strategisch plan

20 Wie ben jij ? Waarin ben jij bijzonder? Waar sta jij voor? Waarom zou iemand van jouw club lid willen worden? Wat betekent dit voor de club?

21  Strategic Planning Guide  Club Leadership Plan  Planning Guide for Effective Rotary Clubs  District Planning Guide 

22

23

24  Het bevorderen van een adequate organisatie in de club.  Bevorderen van een periodieke evaluatie van het functioneren van de club.  Nieuwe ideeën implementeren waardoor vitaliteit toeneemt.  Aandacht voor de Rotary Foundation en zijn programma’s.  Kijken naar toekomstige Rotary leiders.

25  Flexibiliteit en innovatie  Handelen volgens “best practices”  Daagt de clubs uit tot om te gaan experimenteren met andere aanpak

26  Heeft de club een strategisch plan?  Welke kern visie draagt de club uit?  Wat zijn de doelen op lange termijn?

27  Stel ook jaarlijkse doelen.  Betrek ook de commissies en alle leden daarbij.

28  Ieder kwartaal een club assembly met evaluatie activiteiten.  Vraag om nieuwe ideeën!  Benoem succesvolle activiteiten.  Vraag leden om input voor bestaande club praktijken en projecten

29  Goede overleggen tussen regio en district.  LEAD op orde alsmede Member Ship administration op Rotary.org.  Input van de leden.  Welke info on-line en welke via de media.  Kwaliteit website.

30  Bevorder communicatie tussen uitgaande, zittende en inkomende functionarissen.  Men functioneert beter in een commissie (minimaal 3 leden).  Zorg voor goede mentoren voor nieuwe leden.

31  Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement aan de COL  Zorg dat HR in lijn is met de vigerende club praktijk.  Betrek de leden hierbij.

32  Fellowship.  Netwerken, binnen en buiten club.  Aandacht voor “Family of Rotary”.  Heb plezier; vraag leden wat leuker kan.

33  Bevorder betrokkenheid.  Zorg dat leden trots kunnen zijn op de club.  Jonge generaties willen iets doen en betekenen; activiteit trekt nieuwe leden aan.  Alleen oog voor attendance is niet goed.

34  Nemen clubleiders (nieuwe leden) deel aan district bijeenkomsten?  Overweeg voorlichtings- of inloopbijeen- komsten voor belangstellenden.  Hoe vergaren clubfunctionarissen hun info?  Peil de behoeften en voorzie daarin.

35

36

37  Wat is dat?  Dé hulp om een eigen Club Leadership Plan op te stellen.  Beschrijving van 10 best practices.  De uitdaging om je club nieuwe energie te geven

38

39  Review de best practices.  Stel vast waar verbeteringen mogelijk zijn  Brainstorm voor nieuwe ideeën  Test de nieuwe ideeën in de praktijk uit

40

41


Download ppt "JOS ZWAANS PDG D1610 2010-2011 Rotary trainer inkomende gouverneurs."

Verwante presentaties


Ads door Google